“บ้านพะโป้” สมัย ร.5 จากเรื่องจริง เป็นตำนานรัก “ชั่วฟ้าดินสลาย”

วันนี้ เรื่องเล่ามีเรื่องดีๆ มาฝากกัน บ้านที่สวยที่สุดในอดีตของคลองสวนหมาก “บ้านพะโป้” เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบไทยผสมตะวันตก ประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีตเป็นบ้านของ พะโป้ คหบดีชาวพม่า ซึ่งมีอาชีพค้าไม้ที่บริเวณปากคลองสวนหมาก เมืองนครชุม ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้ซื้อบ้านมาจากพระยาราม ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร เมื่อปี พ.ศ. 2449 ได้เสด็จเยือนบ้านพะโป้ จนเป็นที่มาของชื่อ บ้านห้าง ร.5 ตามประวัติกล่าวว่า มองสุภอ หรือ พระยาตะก่า พี่ชายพะโป้ ได้เข้ามาขอรับเช่าทำการค้าไม้ จากพระยากำแพงเพชร (อ่อง) ในราวปลายรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2418 จนถึงปี พ.ศ. 2418 ได้ถึงแก่กรรม ต่อมา ปี พ.ศ. 2429 พะโป้ได้เริ่มทำการค้าไม้ โดยตั้งบ้านเรือนที่บริเวณปากคลองสวนหมาก ซึ่งเป็นทำเลในการชักลากลำเลียงซุงไม้จากป่า ส่งลงไปยังเมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง ด้วยความมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา พะโป้ […]

Continue Reading

นมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อานิสงส์ผลบุญยิ่งนัก

พระธาตุพนม ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน พระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่ โบราณกาล สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณ พ.ศ.๘ ในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่บนภูกำพร้าตั้งตระหง่าน อยู่ริมฝั่งโขง เป็นสถานที่ครั้งหนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยโหญ่ ตามตํานานอุรังคธาตุกล่าวถึง พระมหากัสสปะและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ได้นําพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและท้าวพญาผู้ครองนครทั้ง ๕ เป็นประธาน ในการสร้างที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุพนมในปัจจุบัน องค์พระธาตุพนมได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง จนเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ เวลา ๑๙.๓๙ น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งอิงค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุ และภัยพิบัติจากการเกิดฝนตกพายุพัดแรง ติดต่อกันหลายวัน ประชาชนได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่สร้างครอบฐานพระธาตุองค์เต็ม โดยรักษารูปแบบเต็ม ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น พุทธศาสนิกชนที่ได้มาเยี่ยมเยียนจากทั่วสารทิศทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง ได้สืบต่อความเชื่อกันมาจากบรรพบุรุษ ว่ากันว่าหากใครได้มา นมัสการพระธาตุครบ ๗ ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม จ ครั้ง ที่ถือเป็น […]

Continue Reading

ใจนั้นสำคัญอย่างไร ธรรมะทันใจจาก ท่านว.วชิรเมธี

ใจนั้นสำคัญอย่างไร เพราะว่าใจนั้นเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมของกาย พระองค์ตรัสเอาไว้ในคัมภีร์พระธรรมบท มโน ปุพพัง คมา ธัมมา มโน เสฏฐา มโน มยา แปลว่าธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จมาจากใจ ถ้าใจนี้ดี คิด ถ้าใจนี้ดี พูดและทำก็ดีตาม และสุขก็ตามมา ดังหนึ่งเงาตามตัว ถ้าใจไม่ดี ทุกข์ก็ตามมา ดังหนึ่งล้อเกวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าโค เพราะฉะนั้นใจของเราอย่างไร เราก็จะได้การกระทำอย่างนั้น เพราะอะไร การกระทำทางวาจาก็ดี ทางพฤติกรรมทั้งหมดก็ดี มีใจเป็นผู้สั่งการ ใจเป็นดังหนึ่งกัปตันเรือ เรือจะหันเหไปทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับคำสั่งของกัปตัน เพราะฉะนั้นถ้าเราบังคับใจของเราได้ เราก็บังคับกายของเราได้ คนส่วนมาก บังคับใจตัวเองไม่ได้ จึงสั่งกายไม่ได้ เช่น ฮอร์โมนมันพุ่งพล่านขึ้นมา สัญชาตญาณมันลุกขึ้นมา ตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อย่างนี้พอใจมันรู้ไม่ทัน กายมันก็กระตุ้นใจเหมือนกัน แต่ถ้าเราควบคุมใจของเราได้ ไม่มีปัญหาเลย เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่เป็น นายเหนือใจตนเองได้ พระพุทธองค์ทรงเชื่อว่าคนนั้นเป็นสุดยอดแม่ทัพ พระองค์บอกว่า ชนะคนในสงคราม นับพันคน นับพันครั้ง ยังไม่ใช่ยอดขุนพล ต่อเมื่อใดชนะใจตน จึงนับเป็นยอดขุนพลที่แท้ […]

Continue Reading

หลวงพ่อแขนลาย ศักดิ์สิทธิ์มาก ขออะไรสมหวังดั่งใจ

วันนี้ เรื่องเล่า ขอนำเสนอ หลวงพ่อแขนลาย ศักดิ์สิทธิ์มาก ขออะไรสมหวังดั่งใจ เราจะไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่มีวัดและแหล่งประวัติศาสตร์เก่าแก่อยู่มากมาย เช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดพุทไธศวรรย์ ,วัดพระศรีสรรเพชญ์ ,วัดมหาธาตุ ในวันนี้ขอแนะนำวัดศาลาปูนวรวิหาร ที่สำคัญคือวัดนี้มีโบราณวัตถุล้ำค่าสมัยก่อนอยุธยา เดิมทีวัดศาลาปูนเป็นที่สถิตของ พระราชาคณะตำแหน่งพระธรรมราชา สืบต่อกันมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระราชาคณะเพียงรูปเดียวที่ได้รับพระราชทานตั้งขึ้นในเขตหัวเมืองชั้นนอก คือสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( พุก ) พระอุโบสถวัดศาลาปูนนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถวัดไร่ขิงมาก่อน เนื่องจากท่านซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน และเป็นชาวเมืองนครชัยศรี ได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณวัดไร่ขิง วัดนี้มีพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ เป็นศิลปสมัยก่อนอยุธยา ชาวบ้านเรียกติดปากว่า“หลวงพ่อแขนลาย” รูปทรงงดงาม ตัวองค์ศิลปกรรมเครื่องไม้จำหลักในสมัยอยุธยาตอนต้น พระพุทธรูปลงยันต์อักขระที่แขนเป็นพระพุทธรูปโบราณ ลักษณะคล้ายพระอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคือ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร บางความเห็นก็ว่า พุทธลักษณะของหลวงพ่อแขนลายนั้นจะมีลักษณะทั้งบนเศียรไม่มีพระเกตุมาลา (ยอดแหลมๆ) คล้ายกับพระศรีอาริยเมตไตรย พระหัตถ์ซ้ายที่อยู่ในลักษณะชี้นิ้วไปทางขวาด้วย เหมือนมีการถือตาลปัตรไว้ในมือด้วย พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์เป็นที่เล่าลือกันมาก ถึงการบนบานศาลกล่าวมีคนประสบความสำเร็จมามิใช่น้อย หากมีโอกาสขอเรียนเชิญมาสักการะกันได้ วัดโบราณตั้งอยู่ริมคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา ( แม่น้ำลพบุรีเดิม ) และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศักดิ์สิทธิ์หากใครเลื่อมใสศรัทธาก็ลองมาดู […]

Continue Reading

8 สิ่งของอัปมงคล ห้ามมีในรถ! ‘หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม’ เตือนแล้วนะ

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ดูดวงฟรีแก่ทุกท่าน โพสต์ข้อความ “8 สิ่งของอัปมงคล ที่ห้ามมีในรถของคุณ ใครมีไว้ ระวังซวย ระวังความอัปมงคลมาเยือน” จะมีสิ่งของใดบ้าง มาดูกัน สำหรับ 8 สิ่งของอัปมงคล ที่ไม่ควรจะมีอยู่ในรถของท่าน เพราะจะนำพาความซวยมาสู่ตัวท่าน อันดับแรกเลย สิ่งของที่แตกหัก หรือร้าว ประเภทกระจก กระเภทแผ่นซีดี ประเภทพลาสติก ปุ่มกดอะไรก็แล้วแต่ ที่มันมีรอยแตก รอยร้าว มันจะทำให้รถของคุณเสียบ่อย แล้วถ้าคุณขับรถคันนี้ ไปแสวงหาซึ่งโชคลาภ หรือติดต่องาน มันก็จะได้แต่สิ่งที่มันร้าวๆ หมายถึงความร้าวฉาน หมายถึง การติดต่อไม่สำเร็จ สังเกตดูถ้ามีกระจกที่แตกแล้วไม่ได้ซ่อม หรือ ปุ่มแตก พลาสติกร้าว ซีดีหักอยู่ในรถเนี่ยนะ เวลามีคนรัก สามี ภรรยา หรือลูกของคุณขึ้นมา มักจะทะเลาะกันในรถ แล้วติดต่อธุรกิจก็มักไม่สำเร็จ อันดับที่ 2 ไม่ควรจะมีเลย คือ นาฬิกาตาย มันเป็นตัวแทนของเวลาที่มันไม่ตรง เวลาที่มันไม่เดิน ก็หมายถึงว่ารถคันนี้ ถ้าคุณจะไปทำงาน ติดต่องาน […]

Continue Reading

พระคุณแม่ทดแทนไม่รู้หมด

กาลครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่ ณ ต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้าน มีเด็กชายคนหนึ่งเดินหงุดหงิดอยู่คนเดียว ปากก็บ่นไปว่า “ใช้อยู่ได้ วันๆใช้ทำโน่นทำนี่ เดี๋ยวให้ถูบ้าน เดี๋ยวให้ล้างจาน โอ้ย..เบื่อ ๆ ๆ ” เดือดร้อนถึงเทพผู้ให้กำเนิด ซึ่งเป็นผู้จัดให้เด็กๆมาเกิดในหมู่บ้านนี้ จึงแปลงกายเป็นผู้เฒ่าและปรากฎตัวพร้อมกับหมาน้อยตัวหนึ่ง ผู้เฒ่าถามเด็กน้อยว่า ” เด็กน้อยเจ้าบ่นอะไรอยู่เหรอ บอกเรามาเถอะเผื่อเราจะช่วยเจ้าได้ ” เด็กน้อยตอบ ” ก็แม่ของฉันนะสิ วันๆชอบใช้ให้ทำงานบ้าน ไม่เคยได้พัก ได้เล่นกับเพื่อนบ้างเลย ” ผู้เฒ่าหยิบก้อนอิฐขึ้นมาสองก้อน ” เอ้า ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็มาเล่นกับเราสิ เรามาแข่งกันถืออิฐนี้ไว้คนละก้อน ใครถือได้นานกว่ากันคนนั้นชนะ ” เด็กชายเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆจึงตกลงเล่นด้วย เวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เด็กน้อยเริ่มเมื่อยล้า และเบื่อจึงบ่น และขอยอมแพ้ ผู้เฒ่าก็พูดต่อว่า ” งั้นเจ้าเล่นกับลูกสุนัขตัวนี้ไหมหละ แต่ก่อนอื่นเจ้าต้องป้อนนมให้ลูกสุนัขตัวนี้ก่อนนะ ” เด็กน้อยตอบว่าก็ได้ แล้วเริ่มป้อนนมให้ลูกสุนัข ไม่นานลูกสุนัขก็ซนและไม่ยอมอยู่นิ่งเด็กน้อยก็เบื่อ แล้วก็บ่นพาลไม่ป้อนนมต่อ.. ผู้เฒ่าจึงสอนว่า “แม้แต่ก้อนอิฐ 1 ก้อนเจ้าก็ยกได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เทียบไม่ได้กับแม่เจ้า ซึ่งต้องอุ้มท้องเจ้าตลอดทั้งวันทั้งคืนนานถึง […]

Continue Reading

ย้อนรอย 4 ตำนานรักอมตะของไทย..ที่เล่าขานมาจนถึงปัจจุบัน

ความรักนั้นมีหลายรูปแบบ มีทั้งสมหวังและผิดหวัง ทุกยุคทุกสมัยล้วนมีเหตุการณ์ความรักที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับความรักมากมาย วันนี้เรามีตำนานความรักอมตะในอดีต ที่ได้อ่านกี่ครั้งก็ยังคงประทับใจ มาแบ่งปันถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันค่ะ 1. ตำนานรักมะเมียะ เจ้าน้อยศุขเกษมและมะเมียะ ตำนานรักแท้ต่างชนชั้น ตำนานความรักต่างเชื้อชาติอันเศร้าสลดของเมืองเชียงใหม่ที่ถูกเล่าขานมาจนถึงปัจจุบัน ระหว่างเจ้าน้อยศุขเกษม ราชบุตรของเจ้าหลวงเชียงใหม่ กับมะเมียะสาวน้อยเมืองพม่าอาภัพรัก โศกนาฎกรรมความรักครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าน้อยฯเดินทางไปเรียนวิชาต่างถิ่น และพบรักกับมะเมียะ แม่ค้าชาวมะละแหม่ง ประเทศพม่า แต่ด้วยยศถาบันดาศักดิ์ที่ต่างชนชั้นกัน เมื่อถึงกำหนดเจ้าน้อยฯ จำใจต้องกลับประเทศบ้านเกิด โดยให้สัญญาว่าจะกลับไปหามะเมียะ แต่เมื่อกลับมาพบว่าพ่อแม่ได้หมั้นหมายหญิงสาวเอาไว้ให้แล้ว เจ้าน้อยฯ จึงต้องแต่งงานโดยไม่ได้กลับไปหามะเมียะตามที่ให้สัญญาไว้ ฝ่ายมะเมียะเมื่อทราบข่าวการแต่งงานของเจ้าน้อยฯ จึงได้บวชชีทันที และเดินทางรอนแรมไปยังเชียงใหม่เพื่อขอพบเจ้าน้อยฯ เป็นครั้งสุดท้าย แต่เจ้าน้อยฯ ไม่ได้ออกมาพบ และหลังจากวันนั้นเจ้าน้อยฯ เอาแต่ดื่มเหล้าอย่างทุกข์ระทม จนในที่สุดก็ตรอมใจสิ้นชีพิตักษัยในไม่กี่ปีถัดมา ส่วนแม่ชีมะเมียะได้บวชชีตลอดชีวิตจนสิ้นอายุขัยในวัย 75 ปี 2. ตำนานสะพานรักสารสิน ตำนานรักต่างฐานะที่โด่งดังในอดีต ตำนานความรักที่เหมือนนิยายเรื่องนี้ ถูกถ่ายทอดจากชีวิตจริงของหญิงสาวนักศึกษาวิทยาลัยครู ที่มีฐานะดีแห่งเมืองภูเก็ต กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นเพียงคนขับรถรับจ้างเท่านั้น ถึงแม้จะมีความรักมอบให้กันมากเพียงใดก็ไม่อาจได้อยู่เคียงคู่กัน ทั้งคู่ถูกขัดขวางทุกวิถีทางจากพ่อแม่ฝ่ายหญิง จนในที่สุดเมื่อความรักถึงทางตัน วันที่ 22 ก.พ. 2516 ทั้งคู่ผูกผ้าขาวม้าเอาตัวติดกัน แล้วกระโดดลงจากสะพานสารสินลงสู่ทะเล […]

Continue Reading

พระคาถา’อิติปิโส’มีอานุภาพยิ่งใหญ่มาก แม้สวดเพียงวันละจบก็ยังมีผล

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ท่านได้เมตตาแนะนำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเกี่ยวกับการสวดมนต์ว่า การท่องบทอิติปิโส สามารถนำมาทำน้ำมนต์ พร้อมแก่รักษาโรคได้ อานุภาพมากล้นจริงๆ การสวดมนต์ นอกจากจะเป็นการเคารพบูชาพระรัตนตรัย และรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนาแล้ว ยังมีความเชื่อกันว่า คนที่สวดมนต์เป็นประจำสม่ำเสมอ จะมีสติปัญญาดี จิตใจนิ่งสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน และมักจะประสบพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิต และบ่อยครั้งที่เรามักได้ยินเรื่องราวความมหัศจรรย์ของการสวดมนต์จากพุทธศาสนิกชนมากมาย ที่ครั้งหนึ่งชีวิตตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจอย่างแสนสาหัส แต่ด้วยจิตสงบนิ่งจากการหันหน้าพึ่งพระธรรม ตั้งใจเพียรภาวนา และสวดมนต์ ก็สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตนั้นมาได้ ดังเช่นคำ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี กล่าวไว้ว่า “สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน” ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างอื่น ใครจะว่าอะไรวิเศษวิโส อะไรก็ เชิญท่านว่าไปเถอะ เราก็เอาสวด “อิติปิโส” ของเรา อันเดียวเท่านั้น สวดไปๆ จิตมันสงบเป็นสมาธิเอง บทสวดมนต์นี่ เราสวดทุกวันๆ ถึงแม้ว่ารู้สึกว่าจิตของเรา ไม่มีสมาธิก็ตาม มันจะค่อยฝังลงในส่วนลึกของจิต มันจะฝังเข้า ไปในจิตใต้สำนึก ภายหลังมานี่ […]

Continue Reading

“ของๆข้าให้ศิษย์รัก” ตะกรุดรุ่นสุดท้าย

วันนี้ เรื่องเล่าขอแนะนำเครื่องรางสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมาฝากกัน “ของๆข้าให้ศิษย์รัก” ตะกรุดรุ่นสุดท้ายทำถวายกรมหลวงชุมพรฯ โดยเนื้อหาเป็นเพียงบางส่วน เกี่ยวกับหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า ผู้เป็นอาจารย์กับศิษย์รัก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พลเรือเอก กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตะกรุดตะกั่วดำ ผู้เล่าคือหลวงพ่อเจริญ ธมฺมถิโร เล่าเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2508 ตะกรุดที่ทำจากตะกั่วดำ ดอกใหญ่ พระองค์เป็นผู้ขอให้ท่านทำให้ หลวงปู่ท่านก็รับปากและสั่งให้ไปรับวันรุ่งขึ้น รุ่งขึ้นพระองค์ได้ไปขอตะกรุด แต่หลวงปู่บอกว่าโยนตะกรุดลงไปในแม่น้ำหน้าวัดไปแล้ว พระองค์จึงเสด็จไปที่หน้าวัดตรงที่ท่านโยน พร้อมเรียกทหาร หาผู้ที่จะอาสาลงไปงม มีหลายคนอาสา แต่หลวงปู่ บอกแค่คนเดียวก็พอ พอลงไปงมขึ้นมาได้ ทันใดนั้นอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ตะกรุดนั้นก็มา สวม คอ ทหารผู้นั้นทันที เสด็จเตี่ยได้ถามหลวงปู่ว่าขอลองได้หรือไม่ ท่านตอบว่าลองได้ พระองค์ทดลองยิงดู ปรากฏว่ า ยิ ง เท่าไหร่ก็ไม่ออก ตะกรุดสามกษัตริย์ ในวันหนึ่งเวลาเที่ยงเศษหลังจากเสด็จเตี่ยขึ้นไปบนกุฏิ หลวงปู่เข้าห้องจุดธูปเทียนบูชาพระ แล้วก็เดินออกมา ในมือท่านถือเหล็กจาร กับ แผ่นโลหะ มี ทอง นาค […]

Continue Reading

พุทธคุณเด่นรอบด้าน “พระนาคปรกใบมะขาม” ของหลวงพ่อเงิน วัดท้ายตลาด … จิ๋วแต่แจ๋ว!

วันนี้ เรื่องเล่าขอแนะนำเครื่องรางสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมาฝากกัน ซึ่งเครื่องรางชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป้นพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ นั่นก็คือ พระนาคปรกนั่นเอง แต่นี่ไม่ได้เป็นแค่พระนาคปรกธรรมดาแต่เป็นพระนาคปรกใบมะขามของ พระสนิทสมณคุณ หรือ หลวงพ่อเงิน ที่วัดท้ายตลาด เรียกได้ว่าหลายคนเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านและนิยมหาเครื่องรางที่พ่อท่านปลุกเสกมาบูชากัน ไปติดตามประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์กันเลย คติความเชื่อในเรื่อง “พญานาค” กับ “ศาสนา” มีให้เห็นทั้งในศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนามาช้านาน สำหรับศาสนาพราหมณ์ “นาค” มีความสำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น บัลลังก์ขององค์พระวิษณุในไวกูณฑ์ ที่เรียกว่า ‘วิษณุอนันตศายินปัทมะนาภะ’ หรือ ‘นารายณ์บรรทมสินธุ์’, เรื่องราวของนาคที่เป็นศัต รูกับพญาครุฑ ใน ‘ครุฑปุราณะ’, เรื่อง ‘พญานาควาสุกรี’ ที่พันรอบเขามิลินทระในคราวกวนเกษี ยรสมุทรเพื่อทำน้ำอ ม ฤต, การเป็นเทพพาหนะของพระวรุณ หรือพระพิรุณ ซึ่งทำหน้าที่ให้ฝน, การเป็นสัตว์สำคัญที่เฝ้ามหานทีสีทันดรล้อมรอบเขาพระสุเม รุ ตลอดจนการกล่าวถึงนาคในปุราณะต่างๆ ส่วนทางพุทธศาสนานั้น เป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วว่า มีความนิยมสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก อันเกี่ยวเนื่องกับพญานาคที่ชื่อ “มุจรินทน์” ซึ่งมาแ ผ่พั งพ านปกป้องพระพุทธองค์ และกลายเป็นพระประจำวันเสาร์ นอกเหนือไปจากเรื่องพญานาคเลื่อมใสในพุทธศาสนา ถึงขนาดปล อมต […]

Continue Reading