นมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อานิสงส์ผลบุญยิ่งนัก

พระธาตุพนม ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน พระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่ โบราณกาล สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณ พ.ศ.๘ ในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่บนภูกำพร้าตั้งตระหง่าน อยู่ริมฝั่งโขง เป็นสถานที่ครั้งหนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยโหญ่ ตามตํานานอุรังคธาตุกล่าวถึง พระมหากัสสปะและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ได้นําพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและท้าวพญาผู้ครองนครทั้ง ๕ เป็นประธาน ในการสร้างที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุพนมในปัจจุบัน องค์พระธาตุพนมได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง จนเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ เวลา ๑๙.๓๙ น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งอิงค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุ และภัยพิบัติจากการเกิดฝนตกพายุพัดแรง ติดต่อกันหลายวัน ประชาชนได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่สร้างครอบฐานพระธาตุองค์เต็ม โดยรักษารูปแบบเต็ม ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น พุทธศาสนิกชนที่ได้มาเยี่ยมเยียนจากทั่วสารทิศทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง ได้สืบต่อความเชื่อกันมาจากบรรพบุรุษ ว่ากันว่าหากใครได้มา นมัสการพระธาตุครบ ๗ ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม จ ครั้ง ที่ถือเป็น […]

Continue Reading

หลวงพ่อแขนลาย ศักดิ์สิทธิ์มาก ขออะไรสมหวังดั่งใจ

วันนี้ เรื่องเล่า ขอนำเสนอ หลวงพ่อแขนลาย ศักดิ์สิทธิ์มาก ขออะไรสมหวังดั่งใจ เราจะไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่มีวัดและแหล่งประวัติศาสตร์เก่าแก่อยู่มากมาย เช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดพุทไธศวรรย์ ,วัดพระศรีสรรเพชญ์ ,วัดมหาธาตุ ในวันนี้ขอแนะนำวัดศาลาปูนวรวิหาร ที่สำคัญคือวัดนี้มีโบราณวัตถุล้ำค่าสมัยก่อนอยุธยา เดิมทีวัดศาลาปูนเป็นที่สถิตของ พระราชาคณะตำแหน่งพระธรรมราชา สืบต่อกันมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระราชาคณะเพียงรูปเดียวที่ได้รับพระราชทานตั้งขึ้นในเขตหัวเมืองชั้นนอก คือสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( พุก ) พระอุโบสถวัดศาลาปูนนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถวัดไร่ขิงมาก่อน เนื่องจากท่านซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน และเป็นชาวเมืองนครชัยศรี ได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณวัดไร่ขิง วัดนี้มีพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ เป็นศิลปสมัยก่อนอยุธยา ชาวบ้านเรียกติดปากว่า“หลวงพ่อแขนลาย” รูปทรงงดงาม ตัวองค์ศิลปกรรมเครื่องไม้จำหลักในสมัยอยุธยาตอนต้น พระพุทธรูปลงยันต์อักขระที่แขนเป็นพระพุทธรูปโบราณ ลักษณะคล้ายพระอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคือ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร บางความเห็นก็ว่า พุทธลักษณะของหลวงพ่อแขนลายนั้นจะมีลักษณะทั้งบนเศียรไม่มีพระเกตุมาลา (ยอดแหลมๆ) คล้ายกับพระศรีอาริยเมตไตรย พระหัตถ์ซ้ายที่อยู่ในลักษณะชี้นิ้วไปทางขวาด้วย เหมือนมีการถือตาลปัตรไว้ในมือด้วย พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์เป็นที่เล่าลือกันมาก ถึงการบนบานศาลกล่าวมีคนประสบความสำเร็จมามิใช่น้อย หากมีโอกาสขอเรียนเชิญมาสักการะกันได้ วัดโบราณตั้งอยู่ริมคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา ( แม่น้ำลพบุรีเดิม ) และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศักดิ์สิทธิ์หากใครเลื่อมใสศรัทธาก็ลองมาดู […]

Continue Reading

พระคาถา’อิติปิโส’มีอานุภาพยิ่งใหญ่มาก แม้สวดเพียงวันละจบก็ยังมีผล

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ท่านได้เมตตาแนะนำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเกี่ยวกับการสวดมนต์ว่า การท่องบทอิติปิโส สามารถนำมาทำน้ำมนต์ พร้อมแก่รักษาโรคได้ อานุภาพมากล้นจริงๆ การสวดมนต์ นอกจากจะเป็นการเคารพบูชาพระรัตนตรัย และรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนาแล้ว ยังมีความเชื่อกันว่า คนที่สวดมนต์เป็นประจำสม่ำเสมอ จะมีสติปัญญาดี จิตใจนิ่งสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน และมักจะประสบพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิต และบ่อยครั้งที่เรามักได้ยินเรื่องราวความมหัศจรรย์ของการสวดมนต์จากพุทธศาสนิกชนมากมาย ที่ครั้งหนึ่งชีวิตตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจอย่างแสนสาหัส แต่ด้วยจิตสงบนิ่งจากการหันหน้าพึ่งพระธรรม ตั้งใจเพียรภาวนา และสวดมนต์ ก็สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตนั้นมาได้ ดังเช่นคำ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี กล่าวไว้ว่า “สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน” ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างอื่น ใครจะว่าอะไรวิเศษวิโส อะไรก็ เชิญท่านว่าไปเถอะ เราก็เอาสวด “อิติปิโส” ของเรา อันเดียวเท่านั้น สวดไปๆ จิตมันสงบเป็นสมาธิเอง บทสวดมนต์นี่ เราสวดทุกวันๆ ถึงแม้ว่ารู้สึกว่าจิตของเรา ไม่มีสมาธิก็ตาม มันจะค่อยฝังลงในส่วนลึกของจิต มันจะฝังเข้า ไปในจิตใต้สำนึก ภายหลังมานี่ […]

Continue Reading

“ของๆข้าให้ศิษย์รัก” ตะกรุดรุ่นสุดท้าย

วันนี้ เรื่องเล่าขอแนะนำเครื่องรางสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมาฝากกัน “ของๆข้าให้ศิษย์รัก” ตะกรุดรุ่นสุดท้ายทำถวายกรมหลวงชุมพรฯ โดยเนื้อหาเป็นเพียงบางส่วน เกี่ยวกับหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า ผู้เป็นอาจารย์กับศิษย์รัก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พลเรือเอก กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตะกรุดตะกั่วดำ ผู้เล่าคือหลวงพ่อเจริญ ธมฺมถิโร เล่าเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2508 ตะกรุดที่ทำจากตะกั่วดำ ดอกใหญ่ พระองค์เป็นผู้ขอให้ท่านทำให้ หลวงปู่ท่านก็รับปากและสั่งให้ไปรับวันรุ่งขึ้น รุ่งขึ้นพระองค์ได้ไปขอตะกรุด แต่หลวงปู่บอกว่าโยนตะกรุดลงไปในแม่น้ำหน้าวัดไปแล้ว พระองค์จึงเสด็จไปที่หน้าวัดตรงที่ท่านโยน พร้อมเรียกทหาร หาผู้ที่จะอาสาลงไปงม มีหลายคนอาสา แต่หลวงปู่ บอกแค่คนเดียวก็พอ พอลงไปงมขึ้นมาได้ ทันใดนั้นอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ตะกรุดนั้นก็มา สวม คอ ทหารผู้นั้นทันที เสด็จเตี่ยได้ถามหลวงปู่ว่าขอลองได้หรือไม่ ท่านตอบว่าลองได้ พระองค์ทดลองยิงดู ปรากฏว่ า ยิ ง เท่าไหร่ก็ไม่ออก ตะกรุดสามกษัตริย์ ในวันหนึ่งเวลาเที่ยงเศษหลังจากเสด็จเตี่ยขึ้นไปบนกุฏิ หลวงปู่เข้าห้องจุดธูปเทียนบูชาพระ แล้วก็เดินออกมา ในมือท่านถือเหล็กจาร กับ แผ่นโลหะ มี ทอง นาค […]

Continue Reading

พุทธคุณเด่นรอบด้าน “พระนาคปรกใบมะขาม” ของหลวงพ่อเงิน วัดท้ายตลาด … จิ๋วแต่แจ๋ว!

วันนี้ เรื่องเล่าขอแนะนำเครื่องรางสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมาฝากกัน ซึ่งเครื่องรางชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป้นพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ นั่นก็คือ พระนาคปรกนั่นเอง แต่นี่ไม่ได้เป็นแค่พระนาคปรกธรรมดาแต่เป็นพระนาคปรกใบมะขามของ พระสนิทสมณคุณ หรือ หลวงพ่อเงิน ที่วัดท้ายตลาด เรียกได้ว่าหลายคนเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านและนิยมหาเครื่องรางที่พ่อท่านปลุกเสกมาบูชากัน ไปติดตามประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์กันเลย คติความเชื่อในเรื่อง “พญานาค” กับ “ศาสนา” มีให้เห็นทั้งในศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนามาช้านาน สำหรับศาสนาพราหมณ์ “นาค” มีความสำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น บัลลังก์ขององค์พระวิษณุในไวกูณฑ์ ที่เรียกว่า ‘วิษณุอนันตศายินปัทมะนาภะ’ หรือ ‘นารายณ์บรรทมสินธุ์’, เรื่องราวของนาคที่เป็นศัต รูกับพญาครุฑ ใน ‘ครุฑปุราณะ’, เรื่อง ‘พญานาควาสุกรี’ ที่พันรอบเขามิลินทระในคราวกวนเกษี ยรสมุทรเพื่อทำน้ำอ ม ฤต, การเป็นเทพพาหนะของพระวรุณ หรือพระพิรุณ ซึ่งทำหน้าที่ให้ฝน, การเป็นสัตว์สำคัญที่เฝ้ามหานทีสีทันดรล้อมรอบเขาพระสุเม รุ ตลอดจนการกล่าวถึงนาคในปุราณะต่างๆ ส่วนทางพุทธศาสนานั้น เป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วว่า มีความนิยมสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก อันเกี่ยวเนื่องกับพญานาคที่ชื่อ “มุจรินทน์” ซึ่งมาแ ผ่พั งพ านปกป้องพระพุทธองค์ และกลายเป็นพระประจำวันเสาร์ นอกเหนือไปจากเรื่องพญานาคเลื่อมใสในพุทธศาสนา ถึงขนาดปล อมต […]

Continue Reading

ทำคุณคนไม่ขึ้น ชีวิตล่ มจ ม สวดคาถานี้แล้วชีวิตจะมีแต่ความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำพระคาถาสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมาฝากกันซึ่งคาถานี้เหมาะสำหรับใครที่มีบาปหนัก ทำคุณคนไม่ขึ้น ไม่ว่าจะพยายามอย่างมากแค่ไหนก้ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้เลยใ้หลองสวดคาถาบูชาพ่อแม่นี้ดู รับรองว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้คาถาจากพระเกจิอาจารย์ไหนๆ เพื่อะพ่อแม่ ผู้มีพระคุณกับเรานั้นคือพระสุดประเสิรฐที่สุดในชีวิตของเราแล้ว ไปติดตามกันเลยว่าต้องสวดภาวนาอย่างไรบ้าง สวดคาถาบูชาพ่อแม่ทุกครั้งก่อนนอนโดยอานิสงค์ที่สวดจะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุข หรือหากว่าในวันแม่ที่จะถึงนี้ คุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับ คาถาบูชาพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันเลยก็ได้นะ จำไม่ได้ก็จดใส่กระดาษเล็กๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ได้แล้ว อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่ นข ม ทุกข์ร ะท มสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีว า ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ.. ต่อด้วย มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง) อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา […]

Continue Reading

โบราณว่า ‘วิธีบนบาน’ ให้ได้ให้โดน ต้องเลือกสถานที่ตามวันเกิดเท่านั้น!!

วันนี้ เรื่องเล่ามีคเล็ดลับดีๆ ในการบนบานมาฝากกัน หลายคนอาจจะเป็นแฟนพันธ์แท้ตัวยงในการข้อบน รู้หมดว่าวันไหนดี วัดไหนเด่นในเรื่องอะไรก็ตามไปบนบานที่นั้นๆ แต่ไม่ว่าจะไปซักกี่คำขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สำเร็จสมหวังเสียที สาเหตุอาจจะจะเป้นเพราะเราเลือกสถานที่ในการบนไม่ถูกต้อง ดังนั้นไปติดตามกันเลยว่าคนเกิดวันไหนควรไปบนบานที่ไหนกันบ้าง วันอาทิตย์ ความเชื่อคนโบราณว่าเกิดวันอาทิตย์ควรไปบนวัดชนะส งคร าม เหมาะกับไปบนเรื่องการค้า การติดต่อกับต่างประเทศ นอกจากนี้เกิดวันอาทิตย์ควรไปบนศ าลแม่นาคพระโขนง วัดมหาบุศย์ ในตำนานแม่นาคคือผ ีท้อ งกล มที่คนไทยเรารู้จักกันดี เหมาะกับการไปขอเรื่องการงาน รวมทั้งเลขเด็ด และการไม่ติดใบแ ดงจากการเกณ ฑ์ท หาร เพราะจากเรื่องเล่าเชื่อว่านายมากเป็นท หาร และแม่นาคเองก็เสียใจจากการที่นายมากจะต้องจากไป วันจันทร์ คนเกิดวันจันทร์จิตใจจะอ่อนไหว คนที่มีความอยากควรไปบนที่วัดระฆังโฆสิตาราม เหมาะกับไปบนเรื่องหน้าที่การงาน การสอบเข้ารับราชการ วันอังคาร นักปราชญ์ชาวกรีกเชื่อว่าเกิดวันอังคาร มีความมุทะลุ ชอบการแก่ งแย่ งชิ งดี ควรไปบนที่วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังควรไปบนศา ลแม่นาคพระโขนง วัดมหาบุศย์ เนื่องจากวันอังคารมีดวงแก่ งแย่ ง ต่ อสู ้ ชิ […]

Continue Reading

วิชา “โชคลาภ” เสกยากแต่เสกได้ ใครอยากรวย รับทรัพย์ รับโชคลาภจุกๆ ต้องสวด!

วันนี้ เรื่องเล่า ขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภของท่านอาจารย์ อภิชิโต ภิกขุ เหมาะสำหรับคนที่กำลังติดขัดเรื่องเงิน หมุนเงินไม่ทัน เงินไม่พอใช้ต้องลองสวดและบูชาพระของท่านอาจารย์ดู อาจารย์ท่านว่าวิชา “โชคลาภ” เสกยากแต่เสกได้ ใครอยากรวย รับทรัพย์ รับโชคลาภจุกๆ ต้องสวด! รับรองว่าส่งเสริมในเรื่องการเงินให้ดีมากยิ่งขึ้น ไปติดตามกันเลยว่าต้องสวดภาวนาอย่างไรบ้าง เคยมีศิษย์ถามท่านอาจารย์ อภิชิโต ภิกขุ ถึงวิชาปลุกเสกวัตถุมงคลว่า วิชาใดเสกทำยากที่สุด ท่านอาจารย์ อภิชิโต ภิกขุตอบทันทีว่า “โชคลาภ” ท่านว่าลำพังนั่งปลุกเสกอธิษฐานจิตแบบอาจารย์ทั่วไป แค่เข้าฌานสมาธิเต็มขั้นแล้วถอยจิตมาอุปจารสมาธิ เสกคาถาทางเมตตามหานิยม หรือโชคลาภแล้วอธิษฐานจิต ขอให้คุณวิเศษดังกล่าวถ่ายทอดลงในวัตถุมงคลเป็นของง่าย ใครพอได้จิตเป็นสมาธิก็ทำการเสกกันได้ทั่วไป เรียกว่าทำวิชาระดับประถมในทางจิตก็ได้ หากปลุกเสกทางโชคลาภให้ได้ผลกันจริง ๆ ใช่เพียงอาจารย์มานั่งหลับตาทำท่าขลัง ท่านกล่าวว่าเมื่อปลุกเสกอาคมลงทางเมตตาแล้ว ต้องอธิษฐานอ้างเอาบุญบารมีของผู้เสกที่บำเพ็ญเพียรมา (ต้องมีบารมีมากพอควร) อธิษฐานอ้างบารมีนั้นมาบังเกิดเป็นดวงแก้วประกายใส (แก้วสารพัดนึก) ให้เห็นแก้วนี้ส่องสว่างครอบคลุมเหนือวัตถุมงคลที่ปลุกเสก อธิษฐานให้แก้วนี้ส่องสว่างดวงชะตาผู้บูชายามตกอับให้สว่างไม่มอดดับ ทั้งยังถือเคล็ดว่าเป็นลูกแก้วเป็นทรงกลมถือว่า “ไม่มีสิ้นสุด” ด้วยทรงกลมเป็นรูปทรงที่ไม่มีจุดต้น จุดปลาย ไม่มีคำว่าสุดหมุนไปได้เรื่อย ๆ นั้นเอง ส่วนที่ท่านอาจารย์ อภิชิโต ภิกขุ กล่าวว่าต้องอ้างเอาบุญบารมีของผู้เสกมาช่วย ด้วยมนุษย์เรามีโชคลาภวาสนาไม่เท่ากันมีมามากน้อยต่างกันไป […]

Continue Reading

“หนุมานเจ้าสัว” มีไว้บูชาติดตัวเสริมดวงด้านการเงิน ทรัพย์สิน โชคลาภ ให้ทำมาค้าคล่องถือว่าดีนัก

วันนี้ เรื่องเล่าขอแนะนำเครื่องรางสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมาแนะนำกัน ซุ่งเครื่องรางชิ้นนี้เหมาะสำหรับใครที่กำลังเดือ ดร้อนเรื่องเงินทอง ต้องไปหาหยิบยืมคนอื่น หรือการงานก็ไม่ราบรื่น ดวงเสี่ยงโชคก้ไม่มี ต้องลองไปหา เหรียญหล่อหนุมานเจ้าสัวของหลวงพ่ออ่างมาบูชากันดู เรียกได้ว่าเครื่องรางที่ปลุกเสกโดนหลวงพ่ออ่างนั้นศักดิ์สิทธิ์ทุกชิ้น รับรองว่าชีวิตในทุกด้านจะดีขึ้นอย่างแน่นอน ไปติดตามประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์กันเลย พระเกจิอาจารย์แห่งเมืองนนทบุรี ที่สาธุชนให้ความเคารพศรัทธาอย่างมาก นั่นคือ “หลวงพ่ออ่าง สิริจนฺโท (เจ้าคุณอ่าง)” วัดใหญ่สว่างอารมณ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากท่านเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีเมตตาต่อญาติโยม ชอบช่วยเหลือสงเคราะห์ ไม่ถือตัวถือตน อีกทั้งหลวงพ่ออ่างยังเชี่ยวชาญด้านพุทธาคม เคยศึกษาร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์หลายรูป ทำให้วัตถุมงคลหรือเครื่องรางที่สร้างและปลุกเสกโดยหลวงหลวงพ่ออ่างเปี่ยมไปด้วยอานุภาพ เกิดประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะด้านแคล้วคลาด ป้องกันภั ย วัดใหญ่สว่างอารมณ์มีเกจิดังในอดีตคือ หลวงพ่อกุหลาบ ท่านเป็นศิษย์สายสมเด็จนวม วัดอนงค์ฯ เครื่องรางที่ท่านสร้างเอาไว้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากก็คือหนุมาน ซึ่งมาจากสายหลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน ในปัจจุบันนี้หลวงพ่ออ่าง เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกุหลาบท่านก็สร้างพระเครื่องและเครื่องรางได้อย่างมีอานุภาพไม่เป็นสองรองใคร หลวงพ่ออ่าง ปัจจุบันนี้ท่านยังเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่สว่างอารมณ์อยู่ ท่านได้ร่ำเรียนและแลกเปลี่ยนวิชากับพระเกจิหลายรูป เช่น หลวงปู่ทิม วัดพระขาว หลวงปู่แย้มวัดตะเคียน หลวงพ่อเก๋ วัดปากน้ำ เป็นต้น หลวงพ่ออ่างท่านมีความตั้งใจในการปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านมาก นอกจากท่านปลุกเสกเดี่ยวนับเป็นร้อยๆครั้งแล้ว เวลามีปลุกเสกใหญ่ตามวัดต่างๆเช่นวัดสะพานสูง […]

Continue Reading

“พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี” พระพุทธรูปที่มีชีวิตหนึ่งเดียวอันศักดิ์สิทธิ์

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำสถานที่สุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังที่เหมาะจะไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลกันซักครั้ง อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของสุขภาพใครที่ชอบเจ็บป่วยบ่อยๆ ต้องไปลองสักการะพระมหามัยมุนี หรือ มะฮาเมียะมุนิเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าดู ซึ่งวัดแห่งนี้เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศเมียนมาและเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่ใช่เจดีย์ วัดแห่งนี้ใครก็ตามที่ไปเมืองมัณฑะเลย์ครั้งแรกจะต้องไปชมสักครั้งไปติดตามประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์กันเลย พระพุทธรูปที่ประดิษฐานเป็นประธานของวัดแห่งนี้เปรียบดั่งพระแก้วมรกตของเมียนมา พระพุทธรูปองค์นี้ยังถือเป็น ‘พระพุทธรูปที่มีชีวิต’ เพราะพระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองค์นี้ นี่จึงเป็นต้นกำเนิดของพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี และเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ” (The Great Sage) เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่าในยุคราชวงศ์คองบอง เดิมทีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยะไข่ มีตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยกษัตริย์แห่งเมืองยะไข่ องค์พระทำจากทองสัมฤทธิ์หนัก 6.5 ตัน มีการสร้างบนฐานสูง 1.84 เมตร (6.0 ฟุต) รวมองค์พระมีความสูงทั้งหมดกว่า 3.82 เมตร (12.5 ฟุต) ไหล่กว้าง 1.84 เมตร (6.0 ฟุต) และรอบเอวกว้าง 2.9 เมตร (9.5 ฟุต) ก่อนสร้างกษัตริย์ผู้สร้างทรงพระสุบินว่า […]

Continue Reading