แท้ที่จริงชีวิต คุณก็แค่ต้องการ “ความธรรมดา” ที่มี “ความสุข”

ข้อคิด

วันนี้ เรื่องเล่า ขอนำเสนอข้อคิดดีๆ เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สามารถทำได้ง่ายๆแค่เปลี่ยนมุมมองความคิด ในปัจจุบันนี้ทุกคนต่างก็อยากมีอยากได้ อยากมีพื้นที่ยืนในสังคม ต้องได้ดี ต้องเด่นกว่าคนอื่น ความอยากนี่แหละเป็นตัวทำให้เราไม่มีความสุข ไม่รู้จักพอต้องการหาสิ่งมาเติมเต็มชีวิตตลอดเวลาสุดท้ายแล้วก็เกิดเป็นทุกข์ในใจ เราไปติดตามวิธีคิดที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขกันเลยว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ท่ามกลางการแข่งขันเล่าเรียนอ วดใบปริญญา หรือการที่แม่ ๆ ต่างมาอ วดลูกตัวเองและโชว์โอ้อ่า ด้านการงานและถ่ายรูปลงโซเชี่ยลว่าเขากินดีอยู่ดีแท้จริงคนที่จะสบายใจได้ดีสุดนั่นคือ คนที่ปรับตัวได้กับทุ กสภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ดีต่างหากล่ะรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุ กความเปลี่ยนแปลงอย่ างรู้เท่าทันมากกว่า

Loading...

2. ทุกข์ที่แท้จริงในความย ากจน นั้นก็คือทุ กข์ในการที่อิ จฉาคนอื่น แล้วมองว่าเขาไม่มีแบบนั้นแบบนี้แต่บางคนก็ผ่ านด่ านทดสอบนี้ได้เพราะ ความขยันและผ่ านทุ กข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออมแต่ต้องมาแต้ต้องมาติ ดกับดักเพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่าหยุดเปรียบเทียบชีวิตหลุดบ่วงทุ กข์อย่ างมหัศจรรย์

3. เสื้อสวยที่ติ ดยศถาบรรดาศักดิ์ สูงสุดย่อมติ ดภาระหน้าที่รับผิ ดชอบจนหมดอิสรภาพ แห่งการใช้ชีวิตคนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุขที่สุดหลายคน จึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆที่ปราศจาก

4. ในสังคมที่ทุกคนต่างใช้อินเทอร์เนตและโซเชี่ยลเป็นสื่อกลางอยากให้ทุกคนมองความสบายใจนั่นคือเมื่อเรารับรู้และอ่านข่าวไม่จำเป็นต้องแสดงความขัดแย้งใดๆ

5. ในสังคมที่มีแต่เสียงวิจารณ์แง่ลบมากมายและมองแต่แง่ดีของตัวเองแต่แท้จริงคนที่ยืนยิ้มได้สบายๆนั่นคือคนที่ไม่นำคำลบๆที่ไม่จริงจากคนอื่นมาเพราะว่าแท้จริงแล้ว ความจริงนั้นเป็นอย่ างไรเรารู้ดีสุดไม่จำเป็นต้องเหน็ดเหนื่อย อธิบายให้คนอื่นฟัง

6. คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น คือ คนที่เข้าใจว่าต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่งมิใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่านเพราะทันทีที่รู้ทัน ความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุ กข์โลภ โกรธ หลงได้ทันทีนั่นเอง

7. นกระแสสังคมทุ กวันนี้ก็กลุ้มใจ เรื่องห นี้ก้อนโตของเราว่าจะมีปัญหาอย่ างไร แล้วจะใช้ยังไงให้เร็ว ที่สุดแต่แท้จริงแล้ว คนที่ปลดห นี้ได้ก่อนใคร นั่นคือคนที่หยุดสร้างห นี้มาเพิ่ม ต่างหากล่ะ

8. ในสังคมทุ กวันนี้ ต่างพัฒนากันอย่ างรวดเร็ว แม้กระทั่ง ความเร็วอิน เทอร์เนต 3G 4G แต่แท้จริงคนที่ได้ประโยชน์ คือ คนที่ค่อยๆเลือกรับ ข่ า วที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง

9. ท่ามกลางสังคมที่ทุกคนต่างมองหากำลังใจจากคำคมข้อคิดหรือรับฟังแรงบันดาลใจจากผู้คนรวย ๆ จากโซเชี่ยลแต่แท้จริงคนที่สร้างสุขได้ คือ คนที่ นำคำคม ข้อคิด มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันแล้วใช้เพื่อพัฒนาในทุก ๆ ด้านของเขาเองมิใช่คนที่แสวงหาคำคม ข้อคิดใหม่ ๆ ที่ผ่านตาเข้ามาทุ กวัน

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง เป้นวิธีคิดบวกให้ชีวิตมีความสุข ให้รู้จักคำว่าพอดี พอใจในสิ่งที่ตนเองมีแล้วชีวิตจะเป็นสุข

ขอบคุณที่มา : เด็กวัด

Loading...