เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ ชีวิตก็เช่นกัน..

ข้อคิด

วันนี้ เรื่องเล่ามีข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับชีวิตมาฝากกัน ตามคำกล่าวเหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอเป็นเรื่องจริงเพราะไม่มีใครสำเร็จดังใจหวังไปทุกอย่างและไม่มีใครผิดหวังไปทุกอย่าง ทุกสิ่งล้วนมี 2 ด้านเสมอแต่อยู่ที่เราว่าเลือกจะมองแบบไหน ไปติดตามเรื่องราวกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คนโง่ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโง่ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาด ส่วนคนโ ง่ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์ คนนั้นแหละบรมโง่ชนะศัตรูพันคนพันครั้ง ก็ยังไม่นับเป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยม
แต่เมื่อใดชนะใจตนเพียงคนเดียว จึงนับเป็นยอดขุนพล ก็เปรียบเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านฉันใด ชีวิตมนุษย์ย่อมมีสองด้านเช่นกัน ทั้งด้านดีและไม่ดีด้านมืดและด้านสว่าง เพียงแต่ว่าเราจะเปิดเผยด้านใดออกมา มากกว่ากัน ในชีวิตของคน ๆ หนึ่งมีโอกาส เจอมุมมืดกันทุกคน เมื่อเจอแล้ว ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะสามารถออกจากมุมมืดได้อย่ างไรบางครั้ง

Loading...

บางคนใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถหลุดพ้นออกมาได้ แต่กับบางคนใช้เวลา เกือบครึ่งชีวิตก็ยังหาทางออกมาจากมุมอับนั้นไม่ได้ จึงพบเห็นกันบ่อยในสังคมนี้ สำหรับบางกลุ่มบางคนที่หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ถึงกับต้องใช้วิธีปลิดชีวิตของตัวเอง ด้วยวิธีที่เหนือการคาดหมาย บางคนสามารถหาทางออกได้โดยใช้ปัญญา รู้คิด รู้ปล่อยวาง บางคนยึดหลักการให้อภัยซึ่งกันและกัน

เฉกเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตของเราก็เช่นกัน ใช่ว่าจะมีแต่ด้านมืดด้านเดียวจงบอกกับตัวเองไว้ว่า ในวันข้างหน้าต้องมีความสว่างอย่ างแน่นอน ควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสิ่งไม่เที่ยง ขอเพียงแค่เรามีสติและใช้ปัญญาที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอ ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอการที่เราจะคบใครสักคนหนึ่ง พึงระลึกไว้ว่ามนุษย์ เป็นสิ่งที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนั้น

อย่าตั้งใจกับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่มีใครอย ากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว อย่าคาดหวังกับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่มีใครสามารถเป็นได้ทุกอย่ างได้ อย่าให้เวลากับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่ว่าใครก็อย ากมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัวอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนมากเกินไป เพราะจะทำให้เขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง อย่าควบคุมคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีออกจากกฏเกณฑ์ที่ถูกกำหนด อย่าบีบบังคับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะถ้าคนนั้นหลุดจากภาวะบีบบังคับมาได้คุณจะถูกหันหลังให้ในทันที ไม่มีใครเป็นทุกอย่างให้เราได้ อย่าเอาความต้องการของเราไปใส่คนอื่น มีคนเดียวที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ ตัวเราเอง

หและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิต จงจำไว้ว่าทุกอย่างมี 2 ด้านเสมอ ล้มได้ก็ลุกได้ไม่มีครโชคร้ายไปตลอด ใครที่กำลังหมดกำลังใจหรือท้อแท้อยู๋ขอให้คิดบวกเข้าไว้ ยังไงอนาคตต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน เรื่องเล่าขอเป็นกำลังให้ทุกคน

Loading...