ก ร ร ม ใดใครก่อย่อมคืนสนอง อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วก็เท่านั้น

ข้อคิด

วันนี้ เรื่องเล่า มีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมาฝากกัน เป็นเรื่องของ “กร รม” เป็นการกระทำที่มีเจตนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือใจเมื่อกระทำไปแล้วจะก่อให้เกิดเป็นผลของกร รมที่จะส่งผลในชาตินี้ ชาติหน้าก็ยังได้รับผลกร รมเสมอตราบใดที่ยังมีสังสารวัฏอยู่ ไปลองอ่านเรื่องราวที่เป็นข้อคิดดีๆ ว่าอย่าสร้างกร รมไม่ดีต่อกันเลย

นางหลิวมีอาชีพขายโรตี แม้ลูกค้าจะไม่มากแต่ก็พอประทังชีวิตไปได้วัน ๆ นางมีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งออกไปรับจ้างต่างเมืองเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้ว แม้รายได้จะไม่มาก แต่นางจะทอดโรตีชิ้นหนึ่งแล้ววางไว้หน้าประตูบ้าน ทุ กวัน เผื่อใครที่เดินผ่ านไปมาหิวข้าวจะได้หยิบไปโดยไม่ต้องเกิดความรู้สึกอายและทุ กครั้งที่นางเอาไปวางไว้หน้าบ้านนางก็จะพึมพำขอให้ลูก

Loading...

ชายของนางอยู่รอดปลอดภั ยโรตีที่นางวางไว้หน้าบ้าน จะมีชายขอทาน วัยชราแวะมาเอาเสมอและเมื่อชายขอทานหยิบไป ก็จะเอ่ยคำพูดทิ้งท้าย ไว้ก่อนเดินจากไปเสมอว่า “ความดีจะติ ดตัว ความชั่ วจะติ ดกาย”นางหลิวได้ฟังอย่ างนั้นก็สะดุดใจทุ กครั้ง นางคิดในใจ “ไม่ขอบคุณก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่นี่เหมือนแช่ งชั้นตลอดเลยตาเฒ่านี่”คิดไปนางก็รู้สึกเจ็ บแค้นคำพูดของชายชราวันหนึ่ง ความแค้ นใจของนางหลิวได้ถึงจุดสิ้นสุดเช้านั้น หลังจากนางทอดโรตีเพื่อจะนำไปขายเสร็จ นางจึงหยิบโรตีชิ้นหนึ่งออกมาจากนั้นก็เทย าพิ ษใส่โรตีชิ้นนั้น พร้อมกับ

เกลี่ยให้เป็นปกติแต่ในขณะที่นางกำลังห่อโรตี จนกระทั่งเดินเอาโรตีไปวาง ไว้หน้าบ้านใจและมือของนางสั่นด้วยความละอายใจจนในที่สุดฝ่ายมโน ธรรมของนางก็เป็นฝ่ายชนะนางหันหลังกลับ แล้วก็นำเอาโรตีชิ้นนั้นเผาไฟทำล ายทิ้งเ สียแล้วหยิบโรตีอีกชิ้นไปไว้หน้าบ้านแทนก่อนเที่ยงของวันนั้น ชายขอทานก็ผ่านหน้าบ้านของนางและหยิบโรตีชิ้นนั้นไปและเหมือนเดิมชายชราได้เอ่ยประโยคเดิมให้นาง แต่ครั้งนี้นางหลิว

แอบถอนหายใจเฮือกใหญ่ เพราะนางเกือบฆ่ าคนไปหนึ่งคนบ่ายวันนั้นลูกชายของนางที่ไปทำงานต่างเมืองมาหลายเดือนก็เดินเข้าบ้านมาด้วยความอ่อนเพลีย พร้อมกับเล่าให้แม่ฟังว่า“ลูกเดินทางมาไกล ก่อน จะถึงห มู่บ้านของเราลูกหิวข้าวจนเป็นลมอยู่ข้างทาง โ ชคดีที่ลุงขอทานคนหนึ่งเอาโรตีของเขามาให้ลูกกิน ลูกจึงมีกำลังเดินต่อได้ถ้าไม่ได้ลุงคนนั้น ลูกคงแ ย่แน่ ๆ”เมื่อนางหลิวได้ยินดังนั้นก็เกือบล้ มทั้งยืนกายใจ

ของนางสั่นเทิ้ม มือเท้าเย็นแบบเฉียบพลัน“จริงเหมือนคำพูดของขอ ทานคนนั้น ความดีจะติ ดตัวความชั่ วจะติ ดกาย ถ้าแม่ไม่ยับยั้งตัวเองเ สีย ก่อนคนที่ตา ยคงเป็นลูกของแม่แน่ ๆ” นางพืมพำและร้องไห้ออกมาด้วยความสะเทือนใจผลตอบสนองของก รรม ช้าหรือเร็ว เหมือนการปลูกผักผลไม้ถั่วงอกเพาะเพียงสามวันก็เห็นผลผักบุ้งปลูกไม่ถึงเดือนก็เก็บกินได้ มะละกอใช้เวลา 5-6 เดือน ส่วนทุเรียนต้องใช้เวลา 5-6 ปี

จึงกล่าวว่า ไม่มีผลก รรมใดที่ไม่คืนสนองความดีที่ทำไม่เคยหายไปไหนความชั่ วที่ทำก็เช่นกันความดีความชั่ วเหมือนเงาตามตัว แต่สำหรับบางคนทำไมยังไม่ส่งผล ?เพราะเขายังอยู่ในร่ม เมื่อใดที่ออกจากร่มเมื่อนั้นเห็นเงา.. “เมื่อนั้นคืนสนอง”

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับกฎแห่งกร รม ใครทำอะไรไว้จงระวังให้ดี ไม่ว่าช้าหรือเร็วสิ่งที่ตนได้ทำไม่ดีกับคนอื่นไว้ย่อมคืนสนองตนเองอย่างแน่นอน ดังนั้นควรหมั่นทำความดีต่อกัน หยุดสร้างเวรกร รมต่อกัน และแผ่เมตตา อโหสิกร รมให้คนที่ทำไม่ดีกับเราอยู่เสมอ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ขอบคุณที่มา : lifein-hug

Loading...