อยากได้อะไรเพิ่มหรือไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไร ให้ขอ “พ่อท่านเพิ่ม” สมดังใจหวัง

เรื่องเล่า

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำพระอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านต่างเลื่อมใสศรัทธาท่านมากนั่นก็คือ “พ่อท่านเพิ่ม” (คำว่าพ่อท่านเป็นคำที่คนภาคใต้ใช้เรียกพระภิกษุที่เป็นที่เคารพนับถือทุกรูป เหมือนกับที่คนภาคกลาง เรียกว่าหลวงพ่อ) ใครขออะไรได้หมด ไปติดตามเรื่องราวความเป็นมาของความศักดิ์สิทธิ์กันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง

“พ่อท่านเพิ่ม” เปรียบเหมือนเทพเจ้า ผู้มีแต่ให้ ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคนในตำบลหนองหม้อและใกล้เคียง ไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไร ทุกคนจะนึกถึงแต่พ่อท่านเพิ่ม บนบานศาลกล่าว ขอบารมีที่ศักดิ์สิทธิ์ของพ่อท่าน มาช่วยเหลือปัดเก่าความทุกข์ร้อนนั้นเหือดหายไปโดยทันที

Loading...

พ่อท่านเพิ่มจึงสถิตย์อยู่ในจิตใจของคนในพื้นที่ตั้งแต่เด็กพอเริ่มจำความได้ จนถึงคนเฒ่าคนแก่ครบถ้วนทุกครัวเรือน “วัดพังยอม” หรือวัดหนองหม้อ จึงเป็นศูนย์รวมรวมของชุมชน ดวงใจทุกดวงจะมุ่งไปที่วัดแห่งนี้ หน้าวัดหนองหม้อจึงกลายเป็นแหล่งชุมชน มีตลาดนัด มีที่หยุดรถประทาง ตลอดจนเป็นที่นัดหมายต่าง ๆ ไปโดยปริยาย

สภาพภายในวัด ก็เป็นวัดในชนบทอย่างแท้จริง ต้นไม้ที่ปลูกส่วนมากจะเป็นต้นมะพร้าว มีสิ่งปลูกสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญที่พอใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ พ่อท่านเพิม เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองหม้อ แต่ก็ต้องขอภัยอย่างยิ่งที่ไม่มีรายละเอียดในมือที่จะใช้เขียนรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบ คงมีแต่ความทรงจำที่ครั้งหนึ่งเคยไปกราบพ่อท่านและขอให้พ่อท่านช่วยดูดวงชะตาให้ เพราะพ่อท่านเพิ่มได้รับการยอมรับว่าเป็นพระที่ทำนายดวงชะตาได้แม่นยำที่สุด และก็ปรากฏว่าคำทำนายของท่านในครั้งนั้น ได้เกิดขึ้นจริง ๆ เหมือนที่ท่านทำนายไว้

น่าเสียดายที่ประวัติการสร้างวัตถุมงคลไม่ค่อยแน่ชัด เพราะไม่มีการจดบันทึกไว้ ประกอบกับวัตถุมงคลของท่านไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเพิ่ม วัดพังยอม (หนองหม้อ) ปี 2505 สำหรับพระเครื่องและประวัติพ่อท่านเพิ่มนั้น หลายคนพยายามสืบเสาะหาข้อมูลต่างๆ แต่ก็นับว่าไม่ค่อยมีข้อมูลที่ได้บันทึกหรือบุคคลอ้างอิงที่ทราบแบบแน่ชัดมากนัก ทั้งที่พระเครื่องของท่านน่าบูชาและหลายๆคนก็มีประสบการณ์

สิ่งที่น่าแปลกก็คือ ไม่ว่าเหรียญหรือรูปหล่อของท่านจะสร้างออกมาเท่าไร ชาวบ้านในท้องถิ่นจะเก็บเอาไว้บูชาจนหมดสิ้น ไม่ยอมเปลี่ยนมือให้ใครเป็นอันขาด แม้ปัจจุบัน พ่อท่านเพิ่มได้ล ะสัง ขา รไปแล้วตามวัฎฎจักรของโลก แต่ไม่ว่าใครที่เดินผ่านหน้าวัดหนองหม้อ จะต้องยกมือไหว้ท่วมหัวขอบารมีท่านปกป้องคุ้มครอง เหมือนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ผิดเพี้ยน

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังของพ่อท่านเพิ่มที่ไม่ว่าใครไปขออะไรก็ได้สมดังใจหวัง แต่ท่านเป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ ซื่อสัตย์ ไม่คิดร้ายต่อคนอื่นหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่เราทำจะส่งผลให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

Loading...