2500 กว่าปีแล้ว นักวิทย์ยังยืนยันว่า ศาสนาพุทธ สอนอย่างมีหลักการ ที่เป็นจริงที่สุด

ข้อคิด

วันนี้ เรื่องเล่าขอแนนำอักหนึ่งข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่แม้แต้ทางวิทยาศาสตร์ยังยอมรับว่าเป็นคำสอนที่มีหลักการ มีเหตุ มีผลที่พิสูจน์ได้จริงๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียว 84,000 พระธรรมขันธ์ ไม่มีข้อไหนที่ผิด นี่คือ ความล้ำค่าของคำสอนของพระพทุธเจ้า ไปติดตามกันเลยว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร

ปัญญาของพระพุทธเจ้า “อาตมาเห็นว่าเรื่อง ปัญญา นี้ เราไม่จำเป็นต้องไปเอาของฝรั่ง ซึ่งก็มีดีบ้าง เสียบ้าง แต่จะบอกว่า ระบบต่างๆ ปรัชญาต่างๆ ทั้งหมดของตะวันตก ขอให้จำไว้ให้ดีว่า เป็นปรัชญาแนวความคิดของ “ปุถุชน” ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นกับ “พระพุทธเจ้า” คือ “ผู้ที่รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริง” จะเห็นว่า..ระบบความคิดที่ถือว่าเฉียบแหลมที่สุดของฝรั่ง อย่างเช่น คาร์ลมาร์ค (Larl Marx) ของ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นต้น ไม่กี่สิบปีก็ทิ้งทั้งหมด

Loading...

แต่ของพระพทุธเจ้าเกือบทั้ง 2500 กว่าปี ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไหนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า คำสอนของพระพทุธเจ้าผิดแม้แต่ข้อเดียว 84,000 พระธรรมขันธ์ มีข้อไหนที่ผิด ? นี่คือ ความล้ำค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้า สองพันห้าร้อยปีที่ผ่านมาแล้ว ก็ยังไม่เคยมีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่า คำสอนของพระพทุธเจ้าผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงแม้แต่ข้อเดียว ถ้าเราเทียบกับ นักปราชญ์คนอื่น หรือศาสดาคนอื่น

จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ในสมัยโบราณนั้น นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกตะวันตกคงจะเป็นอริสโตเติ้ล

ที่จริงหลักปรัชญาของอริสโตเติ้ลในระดับศีลธรรมหรือจริยธรรมก็น่าศึกษา เพราะมีบางสิ่งบางอย่าง หลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายกับคำสอนของพระพุทธเจ้า

แต่ถ้าเราอ่านปรัชญาของอริสโตเติ้ลทั้งหมด ก็คงจะเกิดความรู้สึกว่า หลายอย่างที่ว่าไม่ใช่ หรือว่ามีหลายอย่างที่คนปัจจุบันเชื่อไม่ได้

ยกตัวอย่าง ในการเขียนเรื่องหลักการเมือง ปรัชญาการเมือง อริสโตเติ้ลบอกว่า คนที่เกิดในโลกนี้มีสองอย่าง หรือว่าสองประเภท ประเภทหนึ่งคือ เจ้านาย เกิดแล้วพร้อมที่เป็นเจ้านาย อีกประเภทหนึ่งก็คือคนรับใช้ คือมีธรรมชาติอยู่แล้วว่าเกิดแล้วต้องเป็นคนรับใช้

ดังนั้น สังคมของเรามีคนรับใช้ไม่ใช่สิ่งผิดเลย มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้ว เพราะพวกนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นคนรับใช้ของเจ้านายทั้งหลาย นี่คือความคิดของนักปราชญ์ที่เก่งที่สุดในโลกตะวันตก

อีกคนหนึ่ง เวลาต่อมาหลายร้อยปี คือ เดคาร์ด เดคาร์ต ซึ่งมีผลต่อสังคมตะวันตกมาก เดคาร์ต ถือว่า สัตว์ทั้งหลายไม่มีความน่าสงสาร ไม่มีความรู้สึก

ถ้าสัตว์ร้องก็ไม่มีความหมาย ตัวอย่างมีมากกว่านี้ แต่ก็เปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ในความรู้สึกของอาตมา ไม่มีที่ไหนที่เราจะบอหกได้ว่า คำสอนี้ล้าสมัยแล้ว

คงจะเป็นความคิดของคนสมัยนั้น ในประเทศอินเดีย แต่้คนสมัยรับไม่ได้ แต่บางคนก็ยังถืออย่างนั้นอยู่เหมือนกัน ถือว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องกวนเวียนเกิด เป็นเรื่องความเชื่อถือของคนในสมัยนั้น

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีที่เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนพิสูจน์ได้ว่าผิดเลยซักข้อเดียว เพราะพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนมองหลักการตามความเป็นจริง มีเหตุ มีผลที่ทำให้เกิดทุกข์ และต้องเริ่มแก้ไขที่ตัวเอง ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข หมดทุกข์หมดโศก สาธุ

Loading...