ไม่มีเงินไปทำบุญอย่างคนรวย เเต่อยากทำบุญ ให้ทำตามนี้ เห็นผลแน่นอน – หลวงพ่อจรัญ

ข้อคิด

วันนี้ เรื่องเล่า ขอนำเสนอเคล็ดลับดีๆในการทำบุญสำหรับใครที่มีกำลังทรัพย์ไม่มาก การเงินติดขัดแต่ใจอยากทำบุญแต่ถ้าบริจาคในจำนวนน้อยแล้วจำได้บุญน้อยตามจำนวนเงินที่ทำไปหรือไม่ ไปร่วมหาคำตอบกับคำแนะนำของหลวงพ่อจรัญ มีเงินมาก มีเงินน้อยทำบุญแล้วได้บุญหรือไม่

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วิสัชนา ได้กล่าวไว้ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ขอเจริญพร จะแยกแยะให้ท่านฟังญาติโยมพุทธศาสนิกทั้งหลายไม่เข้าใจกันมาก คำว่าบุญการไปทำบุญตักบาตร ทอดกฐินบ้างทอดผ้าป่าบ้าง การนำเอาอาหารไปถวายพระ ก็ถือว่าทำบุญ แล้วก็เอาของทั้งหลายนำจตุปัจจัย ไปถวายพระ ก็ถือว่าทำบุญ เข้าใจอย่างนั้นก็ถูกต้อง แต่แยกแยะการทำบุญได้ซึ่งมีหลายประการและมีหลายประเภท มีทั้งบุญนอกและบุญในที่ถามอาตมาว่า

Loading...

แต่คนหนึ่งไม่ได้มาทำบุญไม่ได้เอาสตางค์มาแต่ยืนตั้งใจรับพร เป็นคาถาของพระพุทธเจ้า ท่านให้เราอยู่เย็นเป็นสุขและก็ให้เราเป็นสุข จิตใจก็รับตั้งใจรับ ก็เกิดความสุข กลับได้รับพรโดยไม่มีสตางค์ นี่ก็เป็นบุญอันหนึ่ง

ทำบุญนี่ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ เช่นยกตัวอย่าง คำว่าบุญ คือ ความสุขไม่จำเป็นเสมอไป ที่จะต้องเอาของมาถวายพระ แต่บ้านเหนือบ้านใต้ ญาติพี่น้องที่เรียกว่าญาติธรรม เป็นญาติกันในบ้านใกล้เรือนเคียงเขามีงานก็ไปช่วย ช่วยด้วยจิตเป็นกุศล เขาทำบุญ ทำบุญบ้าน

ทำบุญทอดกฐิน งานบวชนาค เราก็ไปช่วยเขาเอากำลังกายไปช่วย เหนื่อยย าก เหนื่อยกายแล้วก็สบายใจ ก็ได้บุญ คือความสุขที่ได้ช่วยเขา ก็เป็นบุญอันหนึ่ง เป็นบุญอันสำคัญ และบุญอีกอันหนึ่ง สวดมนต์ไหว้พระ ไม่ต้องใช้สตางค์เลย

สวดมนต์เป็นย าทา วิปัสสนาเป็นย ากิน ทั้งกินทั้งทาก็เกิดความสุขความเจริญได้ เกิดทำให้เงินไหลนองทองไหลมา ทำให้ร่ำรวยได้โดยไม่ต้องใช้สตางค์เลยบางคนไม่เข้าใจ เข้าใจว่าต้องมีเงินมากๆ แล้วจึงไปทำบุญในวัดวาอารามต่างๆ

ถ้าคนไม่มีจะทำอย่างไรได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีศีล สอนให้ปฏิบัติศีลสอนให้ปฏิบัติธรรม สอนให้อย่าประมาท อย่างนี้ไม่ต้องใช้สตางค์ ก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญได้

และนี่ก็เป้นอีกหนึ่งคำสอนดีๆของหลวงพ่อจรัญเกี่ยวกับการทำบุญ สรุปแล้วไม่ว่าจะมีเงินมากหรือมีเงินน้อย ถ้ามีจิตตั้งมั่นอยากทำบุญ อยากทำความดี ก็ได้บุญหมด ถึงเราจะไม่มีเงินเราก็ใช้แรงกายไปช่วยสัดหรือทำประโยชน์ก็ได้บุญเช่นเดียวกัน

ขอบคุณแหล่งที่มา วาทะอริยะ

Loading...