จังหวัดระนอง เมืองฝนแปด แดดสี่

จังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมือง “ฝนแปด แดดสี่” นั่นคือมีฝนตก 8 เดือน และฝนแล้งเพียง 4 เดือน นับว่าเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากอยู่ติดกับทะเลอันดามัน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่ างมาก ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร่ มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา

Read more

แหล่งโบราณค ดีบ้านโนนวัด เก่าแก่อายุกว่า 6,000 ปี

แหล่งโบราณค ดีบ้านโนนวัด คือแหล่งโบราณที่มีหลุมขุดค้นทางโบราณค ดีที่ใหญ่ที่สุด และมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรร มที่ย าวนานที่สุดในประเทศไทย ณ เวลานี้  นับได้ตั้งแต่ยุคหินใหม่ สำริด เหล็ก เรื่อยมากระทั่งยุคปัจจุบัน กว่า 200 ชั่วอายุคน ตัวแหล่งขุดค้นตั้งอยู่ในเขตตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภายในได้มีการขุดพบหลุมศพ

Read more

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อ “โฮจิมินห์” อดีตประธานาธิบดีของเวียดนาม คงเป็นที่รู้จักและคุ้นหูของคนไทยส่วนใหญ่ หากแต่หลายคนอาจไม่ทราบว่าท่านโฮจิมินห์ เคยมาพำนักและเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทยเพื่อเรียกร้องเอกราชของเวียดนามจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส หลังจากที่เวียดนามถูกกองกำลังฝรั่งเศสบุกยึดจากใต้ขึ้นเหนือ และยึดได้ทั้งหมดราวปี ค.ศ. 1883 จากนั้นในเวียดนามมีขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสหลายกลุ่ม และถูกฝรั่งเศสปราบปราม บางส่วนหลบหนีออกนอกประเทศ คนเวียดนามรุ่นแรก ๆ ที่เข้ามาตั้งรกรากในไทย แถบนครพนม หนองคาย สกลนคร และอุดรธานี

Read more

แหล่งโบราณค ดีบ้านเชียง มรดกโล ก อุดรธานี

แหล่งโบราณค ดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site) เป็นแหล่งโบราณค ดีสำคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่อยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ค้นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นขั้นตอนสำคัญของวิวัฒนาการทางวัฒนธรร ม สังคม และวิชาการของมนุษย์ รวมทั้งแสดงหลักฐานของการเกษตรกรรม แหล่งผลิตและการใช้โลหะในภูมิภาค ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัตศาสตร์ ย้อนหลังไปกว่า 4,300

Read more

ครัวซองต์ไม่ได้เป็นของฝรั่งเศส ต้นกำเนิด ครัวซองต์ จากยุคสงคราม

รู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วครัวซองต์ ไม่ได้มีต้นกำเนิดในฝรั่งเศส แต่มีการอบครัวซองต์ครั้งแรกในกรุงเวียนนาต่างหาก ต้นกำเนิดของครัวซองต์ ย้อนกลับไปได้ถึงปี 1683 เมื่อกองทัพเติร์กยกพลมาปิดล้อมกรุงเวียนนาอยู่หลายเดือน แต่ก็ยังไม่สามารถตีกรุงเวียนนาได้เสียที วันหนึ่งทหารเติร์กขุดกำแพงเมือง เพื่อเจาะอุโมงค์เข้าไปในเมือง คนทำขนมปังทำงานทั้งวันทั้งคืนก็ได้ยินเสียงบางอย่ างจึงส่งสัญญ านเตือน ทำให้ชาวเวียนนารอดมาได้ หลังจากนั้นกษัตริย์จอห์นที่ 3 ก็ยกทัพมาช่วย บรรดาคนทำขนมปังจึงพากันเฉลิมฉลองด้วยการจำลองรูปพระจันทร์เสี้ยวบนธงมาทำเป็นขนม แล้วเรียกว่า “คิปเฟล”

Read more

เมืองศรีเทพ ความรุ่งเรืองของวัฒนธรร มทวารวดี

โบราณสถาน “เมืองศรีเทพ” ภายในอุทย านประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คือหลักฐานสำคัญอย่ างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ณ สถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่ างมาก มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อีกทั้งโบราณสถานแห่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรร มทวารวดีและเขมรตามลำดับ ก่อนที่จะถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างและถูกลืมเลือนไปในที่สุด ในปี พ.ศ. 2447 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระย าดำรงราชานุภาพ ครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ทรงค้นพบเมืองโบราณแห่งนี้

Read more

วัวกายสิทธิ์แห่งเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

จากความแค้นที่ฝังแน่น เกิดวัวฑูตมรณะแห่งความอาฆ าต ระเบิดพิ ษร้ายกลางเมือง คร่าชีวิตผู้คนหมดสิ้น สู่ซากเมืองโบราณอายุมากกว่าพันปีในปัจจุบัน” “เมืองศรีเทพ” หรือ “เมืองอภัยสาลี” เมืองโบราณอายุไม่ต่ำกว่าพันปี สร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจ คนพาเที่ยวสงสัยกันไหม  ว่าทำไมอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองเสื่อมลงเพราะเหตุใด? มาไขปริศนากับตำนานที่เล่าขาน ตามความเชื่อนี้กัน นานมาแล้วมีฤาษีสองตน นามว่า ฤาษีตาไฟ ฤาษีตาวัว

Read more

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อายุย าวนานกว่าพันปี

ลำปาง เป็นจังหวัดที่มี วัดสวย เก่าแก่หลายแห่ง นอกจาก วัดพระธาตุลำปางหลวง แล้ว ก็ยังมี วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ที่มีอายุย าวนานกว่าพันปี ความสำคัญของวัดแห่งนี้ ไม่เพียงเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ยังเคยเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า พระแก้วมรกตศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปางด้วย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม และบรรย ากาศร่มรื่น หากได้มาทำบุญสักครั้งก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตไม่น้อยเลย

Read more

เม็ดเล็ดล่อ ของอร่อยแดนใต้

นิทานเรื่อง เม็ดม่วงเล็ดล่อ ชื่อสะดุดหูคนภาคกลาง แต่คนภาคใต้รู้ทันทีเม็ดอะไร ผมอ่านเจอในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ (สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2529) ผู้เล่า นายตุ้ย สงัดศรี คนตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เล่าไว้ตอนอายุ 42 ปี (พ.ศ.2524)  สารานุกรมฉบับนี้ มีเรื่องเรียงตามลำดับตัวอักษรครับ

Read more

โทมัส ลิปตัน ผู้ให้เกิดเนิดชาลิปตัน

คนอเมริกาชอบกาแฟจืดชืดแบบของพวกเขา ส่วนชาก็เสื่อมความนิยมลงในประเทศนี้ภายหลังเหตุการณ์บอสตัน ที พาร์ตี้ สภาพเป็นเช่นนั้นไปจนกระทั่งนักธุรกิจชาวสก็อตผู้มั่งคั่งนาม โทมัส ลิปตัน สั่งชาถ้วยหนึ่งในร้านแห่งหนึ่งที่ชิคาโก้แล้วได้คำตอบว่า”ขอโทษด้วยครับท่าน เราไม่มีอะไรพรรค์นั้นครับ” ลิปตันจึงได้ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเองว่าจะทุ่มโหมการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มที่โปรดปรานของเขา ณ ซีกนี้ของมหาสมุทรแอตแลนติก ขณะนั้นลิปตันเป็นเจ้าของไร่ชาซีลอนอยู่หลายแห่งด้วยกัน และเป็นผู้ค้าใบชารายใหญ่รายหนึ่งในยุโรป ทอมกำเนิดมาจากคู่สามีภรรย าผู้ย ากจนแห่งกลาสโกว์ เป็นลูกคนเดียวในหกคนที่มีชีวิตรอดมาได้จนถึงวัยผู้ใหญ่ พ่อแม่ของเขาเป็นเจ้าของร้านส่งอาหารเล็กๆซึ่งทำมาหารายได้แทบไม่พอย าไส้

Read more