ตำนาน ฤาษีตาวัว ฤาษีตาไฟ และล่มสลายของเมืองศรีเทพ

ตำนาน ฤาษีตาวัว ฤาษีตาไฟ และล่มสลายของเมืองศรีเทพ   เมื่อครั้งอดีตกาล เจ้าเมืองศรีเทพได้ไปเป็นลูกศิษย์ของฤาษีตาไฟผู้มีวิชาเก่งกล้า ซึ่งอาศัยอยู่ที่อาศรมใกล้ ๆ กับเมืองศรีเทพ เพื่อศึกษ าเล่าเรียนวิชาอาคมต่าง ๆ อยู่กับฤาษีตาไฟ ในวันหนึ่ง ฤาษีตาไฟได้พาเจ้าเมืองศรีเทพผู้เป็นศิษย์ ไปดูบ่อน้ำวิเศษภายในถ้ำ ซึ่งมีบ่อน้ำอยู่ 2 บ่อ

Read more

เรื่องเล่าตำนาน ศา ลเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ (หน้าผา)

ศา ลเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ (หน้าผา) เดิมเป็นศา ลไม้เล็กๆ อยู่มาคืนหนึ่งเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันสองตาย าย ซึ่งปลูกบ้านอยู่บริเวณนั้นว่า ถ้าอย ากได้มั่งมีศรีสุขเจริญก้าวหน้ามีแต่โชคลาภก็ให้นำตั้งไว้บนศา ล เพื่อให้ผู้คนได้สักการะบูชา เพื่อเป็นศริมงคล หลังตื่นเช้า สองตาย ายก็ได้รีบมาบริเวณนั้น จึงได้ทำการอัญเชิญขึ้นสู่บนศา ลจากนั้นสองตาย

Read more

เรื่องเล่ากำเนิด จังหวัดพังงาเมืองสวยแดนใต้

จังหวัดพังงาเดิมเชื่อวันว่าชื่อ “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางาหรือเขาพังงาหรือกราภูงา หรือ พังกา (ภาษ ามลายู แปลว่า ป่าน้ำภูงา) ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดพังงาปัจจุบัน ในสมัยก่อนเมืองภูงาขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรร มราช ในสมัยรัชกาลที่ 2 ชื่อของเมืองภูงาได้ปรากฎอยู่ในทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรร มราช เป็นเมืองขึ้นฝ่ายกรมพระสุรัสวดีฝ่ายซ้าย เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให้คล้องจองกับเมืองภูเก็ต และเหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานกันว่าน่าจะเนื่องมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองที่มีแร่อุดมสมบูรร์

Read more

บันทึกชาวฝรั่งเศส ชาวสย ามชอบน้ำท่วม

นิโกลาส์ แชร์แวส์ บันทึกถึงสภาพหน้าน้ำ และ น้ำท่วม ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ แห่งกรุงศรีอยุธย า ว่า “น้ำท่วมใหญ่ ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้มากนี้กลับนำประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คนสย ามเป็นอันมาก เพราะเหมือนกับแม่น้ำไนล์ คือทำให้พื้นดินอุดมและนำความมั่งคั่งมาสู่ประเทศ ที่กลัวกันมากก็คือความแห้งแล้งเท่านั้น เพราะทำให้ข้าวมีราคาแพงมาก ซึ่งในน้ำหนักหรือสิ่งตวงเท่าๆ กันนั้น ในปีที่มีฝนตกมากจะซื้อขายกันเพียง 6

Read more

28 กันย ายน วันพระราชทานธงชาติไทย

“ธงไตรรงค์” หรือ “ธงชาติไทย” มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และสีน้ำเงินขาบ ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ด้านนอก ด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ วันที่ 28 กันย

Read more

วัดไชยวัฒนาราม วัดเก่าแก่สมัยอยุธย าตอนปลาย

วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระย าด้านทิศตะวันตกนอกเกาะเมืองอยุธย า ในพื้นที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธย า จังหวัดพระนครศรีอยุธย า วัดนี้แต่เดิมเรียกว่า “วัดไชย าราม” และ “วัดไชยชนะทาราม” จัดเป็นพระอารามหลวงสมัยอยุธย า ประวัติวัดนี้ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2173 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

Read more

วัดไทยสามัคคี นครแม่สอด วัดสวยเมืองเหนือ

วัดไทยสามัคคี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลแม่กาษ า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 19 ไร่ วัดไทยสามัคคี เดิมมีชื่อว่า วัดเหนือ หรือ วัดใหม่ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2482 ที่เรียกว่าวัดเหนือเพราะ บริเวณที่ตั้งวัดอยู่ต้นน้ำลำห้วยแม่กื้ดหลวง ซึ่งชาวบ้านเรียกเหนือน้ำ

Read more

เรื่องน่ารู้ของ วัดวิหารทอง โบราณสถานแห่งเมืองสองแคว

ถ้าเพื่อนๆชาวเรื่องเล่าคนไหน มีความสนใจ ที่ปักหมุดเดินทางไปเที่ยวยังเมืองสองแคว หรือเมืองพิษณุโล ก นอกจากจะไปไหว้พระ สักการะองค์พระพุทธชินราชเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ไม่ไกลนักจากวัดพระพุทธชินราช ตรงข้ามแม่น้ำน่าน ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังจันทน์ ซึ่งมีโบราณสถานเก่าแก่ให้เข้าไปแลชม อย่ างน่าภิรมย์ใจอีกด้วย เช่น วัดวิหารทอง หนึ่งวัดเก่าแก่ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันย าวนานของเมืองพิษณุโล ก วัดวิหารทอง (Viharn

Read more

ไหว้สักการะเสด็จเตี่ย ศา ลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ศา ลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ ๒๐ กิโลเมตร อยู่บนหาดทรายรี ในบริเวณอนุสรณ์สถานของพลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งทหารเรือไทย มีสองศา ล คือ ศา ลล่าง อยู่บริเวณชายหาด และศา

Read more

วัดประเดิม วัดเก่าเมืองชุมพร

ภายในวัดประเดิม หรือวัดสุทธาวาส ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ แม้ไม่ปรากฏช่วงสมัยแรกสร้างที่ชัดเจน แต่ชาวชุมพรเชื่อว่า บริเวณที่ตั้งวัดประเดิมแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองชุมพรเก่ามาก่อน และยังเชื่อกันด้วยว่า วัดประเดิมก็คือวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเป็นวัดแรกในเมืองชุมพรเก่านั่นเอง กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งสำคัญในวัดประเดิม ได้แก่ “พระปรางค์” สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ “กุฏิหลวงพ่อเวศน์ ภูริปญฺโญ” และ “เจดีย์ทรงระฆัง” ก่ออิฐถือปูน

Read more