เรื่องเล่าพระเจ้าตากฯ ตีเมืองพิษณุโล กเป็นก๊กแรก

ทำไมพระเจ้าตากฯ ต้องไปตีก๊กพิษณุโล ก ก๊กที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานั้นเป็นก๊กแรก สถานการณ์หลังเสียกรุงศรีอยุธย าเป็นอย่า งไร พุทธศักราช 2310 พระเจ้าตากฯ ทรงนำไพร่พล 3,000 คน เข้าขับไล่กองทัพพม่า ที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้นได้สำเร็จ พร้อมกับปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี สภาพบ้านเมืองในขณะนั้นบอบช้ำจากสงคราม

Read more

ตำนานไม้เท้าคู่กายหลวงปู่โง่น ที่ท้าวหิรัญพนาสูรเป็นผู้มอบให้

จากหนังสือ เรื่องราวที่หลวงปู่โง่นบันทึกไว้ด้วยตัวของท่านเอง ถึง รอยกรรมตำนานพระสุพรรณกัลย า ที่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้จัก หลวงปู่เลย แล้วท่านได้ ถูกแรงกรรม ดลบันดาลใจให้ท่าน ไปอยู่เมืองพม่า และได้สัมผัส ดวงวิญญ าณของ พระสุพรรณกัลย า แบบไม่ได้ตั้งใจ หลวงปู่ท่านได้ ปลดปล่อย พันธนาการแห่งอาคมหมอผีพม่า

Read more

วันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี

พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (พ.ศ. 2329-2398) กวีไทยที่มีชื่อเสียงใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องได้แก่ พระอภัยมณี นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม เมื่อ พ.ศ. 2529 ประวัติสุนทรภู่ สุนทรภู่ เกิดในรัชกาลที่

Read more

ท้าวหิรัญพนาสูร บันทึกลึกลับตำนานโร คระบา ด 100 ปี

เรื่องราวของ “ท้าวหิรัญพนาสูร” ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงบนโล กออนไลน์ หลังมีการเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อเรื่องคำทำนายโร คระบาด 100 ปี ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤติอยู่ในขณะนี้ ท้าวหิรัญพนาสูรคือใคร มีความเป็นมาอย่ างไร ที่มาและประวัติ “ท้าวหิรัญพนาสูร” อสูรเทพผู้ปกปักรักษ ารัชกาลที่ 6 เชื่อกันว่าท้าวหิรัญพนาสูร คือ อสูรเทพรูปร่างกำยำใหญ่โต

Read more

อดีตชาติของ รามสูร ผู้มี ขวาน เป็นอาวุธประจำกาย

รามสูร เป็นตัวละครในเรื่องเฉลิมไตรภพ ชาติหนึ่งในอดีตรามสูรเกิดเป็นชาวป่าใช้ขวานเป็นเครื่องมือหักร้างถางพง ได้ประกอบการกุศลสร้างที่พักถวายพระสงฆ์ บุญกุศลจึงส่งให้ไปเกิดเป็นยักษ์นามว่า เหมหิรัญ มีฤทธิ์อำนาจมาก นิสัยดุร้าย ชอบจับสัตว์นานาชนิดกินเป็นอาหาร ต่อมาเหมหิรัญเกิดอหังการ คะนองว่าตนมีฤทธิ์มาก มุ่งหมายจะม้วนแผ่นดินจึงถูกพระนารายณ์สังหาร ยักษ์เหมหิรัญจุติมาปฏิสนธิบนก้อนเมฆลมฝน เป็นยักษ์นามว่า “รามสูร” กล้าหาญ มีฤทธิ์มากถือขวานเป็นอาวุธประจำกาย รามสูรท่องเที่ยวไปและได้มาพบพระราหู และเป็นสหายกัน เมื่อพระอิศวรประกาศให้ติดตามค้นหาแก้วมณี

Read more

24 มิถุนายน 2565 “ประชาธิปไตย” ไทยครบรอบ 90 ปี

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นี้ “ประชาธิปไตย” ของประเทศจะมีอายุครบ 90 ปี เส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่ างไรในทิศทางใด ก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไป แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ เมื่อถึงช่วงเย็นของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ผู้ก่อการรู้สึกมั่นใจพอที่จะเรียกประชุมรัฐมนตรีอาวุโส ในการประชุมนั้น ปรีดีพย

Read more

เมืองศรีเทพ ตำนานเมืองเทวดา กับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

โบราณสถาน “เมืองศรีเทพ” ภายในอุทย านประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คือหลักฐานสำคัญอย่ างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ณ สถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่ างมาก มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อีกทั้งโบราณสถานแห่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรร มทวารวดีและเขมรตามลำดับ ก่อนที่จะถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างและถูกลืมเลือนไปในที่สุด ในปี พ.ศ. 2447 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระย าดำรงราชานุภาพ ครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ทรงค้นพบเมืองโบราณแห่งนี้

Read more

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทเขมรที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตั้งอยู่บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทย – ประเทศกัมพูชา เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เดิมเรียกว่า “ปราสาทเมืองพร้าว” ต่อมาเรียกว่า “ปราสาทสด๊อกก๊อกธม” และ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” คำว่า

Read more

ศึกยุทธหัตถีชิงราชบัลลังก์อยุธย า กำเนิดสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าที่2

เมื่อสมเด็จพระนครินทราธิราช หรือ เจ้านครอินทร์ กษัตริย์พระองค์ที่ ๖ ของกรุงศรีอยุธย าขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ.๑๙๕๒ ทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกย าเธอพระองค์แรก คือ เจ้าอ้ายพระย า ไปครองเมืองสุพรรณบุรี เจ้ายี่พระย า องค์ที่ ๒ ไปครองเมืองแพรกศรีราชา ซึ่งก็คืออำเภอสรรคบุรี

Read more

ชัยนาท-สรรคบุรี เมืองโบราณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระย า

“ชัยนาท” ในความเห็นของคนทั่วไปมักมองว่าเป็นเมืองผ่าน เป็นเมืองเงียบๆ ไม่มีความน่าสนใจอะไร ทั้งที่ความเป็นจริงนั้น “ชัยนาท” ในประวัติศาสตร์ นับว่ามีความสำคัญอย่ างมากในฐานะเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธย า พื้นที่บริเวณที่ตั้งของจังหวัดชัยนาท จากคำอธิบายของ อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการด้านโบราณค ดีและมานุษยวิทย า เจ้าของรางวัลวัฒนธรร มเอเชียฟูกูโอกะ

Read more