ถ้ำสาริกา ตามรอย พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ถ้ำสาริกา ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ ภายในวัดถ้ำสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ตั้งอยู่บนเส้นทางที่มุ่งสู่น้ำตกสาริกา โดยอยู่ก่อนถึงน้ำตกสาริกาประมาณ 3 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเพิงหินเล็กๆ ภายใต้ก้อนหินขนาดใหญ่ลึกเข้าไปในหินประมาณ 3 เมตรไม่มีหินงอกหินย้อย ด้านในถ้ำประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่มั่น ขนาดเล็กกว่าองค์จริงเล็กน้อย ด้านบนหินมีต้นไทรต้นใหญ่แผร่รากคอบคลุมหินก้อนนี้อยู่ ปัจจุบันทางวัดได้สร้างศา ลาคอนกรีตถาวร คลุมบริเวณหน้าถ้ำไว้ เพื่อสะดวกในการมาสักการะและปฏิบัติธรร

Read more

พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐานวัดป่า

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม พ.ศ. 2413 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุฝ่ายธรร มยุติกนิกาย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เป็นบูรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

Read more

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าเช็ดเท้าท่านพระอาจารย์มั่น

พระเดชพระคุณหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ท่านเป็นผู้มีนิสัยบากบั่น อุตสาหะ พย าย ามอย่างยิ่งยวดเพื่อหาทางพ้นทุกข์ บารมีธรร มคําสั่งสอนเป็นที่ซาบซึ้งถึงใจและหยั่งรากฝังลึกลงในหัวใจของมหาชน ท่านได้อบรมสั่งสอนบรรดาสานุศิษย์ ด้วยเมตตาธรร มดุจดังพ่อแม่อบรมสั่งสอนลูก นับได้ว่าท่านเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของท่านพระอาจารย์มั่นที่ สําคัญยิ่งรูปหนึ่ง หลังจากท่านละสังขารไม่นาน อัฐิได้กลายเปลี่ยนเป็นพระธาตุ ได้รับคําชมและยกย่องจากหลวงตามหาบัวว่า “เป็นพระที่ซื่อสัตย์ต่อครูอาจารย์ เอาใจใส่ในอาจริยวัตรเสมอ แม้ถูกดุด่าก็อดทนต่อคําสั่งสอน

Read more

วัดป่าภูหายหลง มหัศจรรย์วัดป่ากลางสรวงสวรรค์

วัดป่าภูหายหลง ประวัติ วัดป่าภูหายหลง เดิมชื่อวัดภูเขากลอย ตั้งบนภูเขาหลง เจ้าอาวาสองค์แรกชื่อหลง ไม่ทราบสมญ า ตั้งแต่ปีพ.ศ.2482 พื้นที่รอบวัดเป็นป่าดงพงไม้มากน้อย แล้วทิ้งร้างมานานหลายสิบปี ปีพ.ศ.2541 พระครูภาวนาวิทย าคม(วิชา อภินันโท) ได้ธุดงค์พร้อมด้วยพระประพันธ์ อนาวิโล ซึ่งเป็นศิษย์หลวงปูหล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ)

Read more

นมัสการพระธาตุหินแขวน ดินแดนเหนือวังน้ำเขียวและเขาใหญ่ วัดเทวรูปทรงธรร ม นครราชสีมา

นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามและอากาศโอโซนกำลังสบายเหมาะแก่การมาพักผ่อน มีรีสอร์ตเปิดบริการมากมาย เนื่องจากมีทิวเขาและเนินเขาหลายแห่งจึงเป็นที่ตั้งของวัดวาอารามและประติมากรรมที่ธรร มชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นั่นคือพระธาตุหินแขวน ตั้งอยู่ที่ วัดเทวรูปทรงธรร ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนๆสามารถเดินทางมาตามถนนหลวงหมายเลข 2049 เส้นทางไปเขาใหญ่ มุขบันไดพาดย าวเป็นรูปปั้นพญ านาคที่มีความสวยงามน่าเกรงขาม นำเพื่อนๆไปนมัสการพระประธานภายในพระอุโบสถที่มีความสวยงามอ่อนช้อย บริเวณเชิงเขาก่อนขึ้นไปนมัสการพระธาตุหินแขวน มีอาศรมองค์เทพ

Read more

เขาแผงม้า ชมฝูงกระทิง แห่งอำเภอวังน้ำเขียว

เขาแผงม้า หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนไม่น้อย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมฝูงกระทิง สัตว์เจ้าถิ่นผู้ครอบครองอาณาเขตแห่งเขาแผงม้า หลายคนได้ยินชื่อมานาน แต่รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวสักที ไม่เป็นไร วันนี้เราเลยมาบอกเล่าเรื่องน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวเขาแผงม้ากัน เก็บไว้เป็นข้อมูล ไว้มีโอกาสเหมาะ ๆ จะได้เดินทางไปเที่ยวกันได้เลย ประวัติเขาแผงม้า เขาแผงม้า เป็นชื่อที่ชาวบ้านของอำเภอวังน้ำเขียวเรียก ด้วยเพราะลักษณะเทือกเขาแห่งนี้คล้ายกับแผงคอม้า หากแต่ในอดีตในช่วงหน้าแล้ง เกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี

Read more

ศา ลาแก้วกู่ จังหวัดหน องคาย

ศา ลาแก้วกู่, อุทย านเทวาลัย หรือ วัดแขก เป็นอุทย านขนาด 42 ไร่ ของสำนักปฏิบัติธรร มแก้วกู่ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในชุมชนสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดหน องคาย ที่ประดิษฐานรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่จำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป

Read more

พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) พระปรมาจารย์กรรมฐาน

พระครูวิเวกพุทธกิจ นามเดิม เสาร์ ฉาย า กนฺตสีโล (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2402 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485) เป็นพระภิกษุฝ่ายธรร มยุติกนิกาย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เป็นบูรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย ท่านเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น

Read more

เรื่องเล่า ที่มาต้นกำเนิด เมืองเชียงคาน

“อําเภอเชียงคาน” ตั้งอยู่ที่บ้านท่านาจันทน์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ส่วน “เมืองเชียงคาน” ดั่งเดิมแท้ๆ นั้น ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง เยื้องที่ว่าการอําเภอเชียงคานลงไปทางใต้น้ำโขงเล็กน้อย ที่บ้านผาฮด หรือเมืองชนะคร าม ในประเทศลาว ชื่อเมืองเชียงคานนั้น มีประวัติมาว่า ขุนคาน กษัตริย์เมืองเชียงทอง โอรสขุนคัว (หรือขุนค้อ)

Read more

ลอยกระทง เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยจริงหรือ?

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ โดยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงกันมาย าวนานว่า ประเพณีนี้มีจุดเริ่มต้นในสมัยใดกันแน่ ปัจจุบันประเพณีนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ละพื้นที่จะจัดงานอย่ างยิ่งใหญ่ โดยจะมีความเชื่อแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ อาทิเช่น ลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาที่ล่วงเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ลอยทุ กข์ลอยโศ กโร คภั

Read more