บุฟเฟ่ต์เริ่มจากไหน เมืองไทยกินบุฟเฟ่ต์ครั้งแรกเมื่อใด

บุฟเฟ่ต์ หรือ Buffet เป็นรูปแบบหนึ่งของการกินอาหาร ที่มีอาหารหลากหลายให้เลือกได้ตามต้องการ พจนานุกรม Cambridge Advanced Learner’s Dictionary อธิบายความหมายว่า บุฟเฟ่ต์เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ผู้กินต้องเสิร์ฟอาหารด้วยตนเอง จากอาหารที่หลากหลายซึ่งส่วนมากจะเป็นอาหาร (จาน) เย็น [เพราะไม่ได้ออกแบบเป็นอาหารจานร้อนในระยะแรก] แต่ความหมายของบุฟเฟ่ต์ในไทยก็ขย ายขอบเขตออกไปเป็นอาหารที่มี “ปริมาณมาก” และ

Read more

ความเป็นมาของไก่ สัญลักษณ์สำคัญของฝรั่งเศส

ใครที่ชอบดูฟุตบอลคงจะรู้จัก “ทีมตราไก่” เป็นอย่างดีว่าคือทีมชาติ ฝรั่งเศส ด้วย ไก่ เป็นสัญลักษณ์อย่ างเป็นทางการของทางสมาคมฟุตบอลฝรั่งเศส ซึ่งทีมฟุตบอลฝรั่งเศสใช้เป็นสัญลักษณ์มานาน เช่นเดียวกับสมาคมกีฬาอื่นๆ แต่ไก่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวโยงกับชาวฝรั่งเศสมานานก่อนหน้าที่จะกลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำสมาคมกีฬาต่างๆ ก่อนที่กล่าวในรายละเอียดต่อไป ต้องขอบอกไว้ก่อนว่า แม้ไก่จะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของทีมชาติสำหรับสมาคมกีฬาต่างๆ ของฝรั่งเศส แต่จริงๆ แล้ว ไก่มิได้ถูกประกาศให้เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติอย่ างเป็นทางการของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแต่อย่ างใด

Read more

กำเนิดฟุตบอลโล ก มหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ

ฟุตบอลโล ก (World Cup) หรือ FIFA World Cup มหกรรมกีฬาที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดในโล ก ถือเป็นการแข่งขันกีฬาของมวลมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่พอ ๆ กับกีฬาโอลิมปิก (Olympic Games) หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ หากว่ากันด้วยกระแสความนิยม ในโอกาสที่ฟุตบอลโลก 2022 ณ

Read more

ตีคลี การละเล่นพื้นเมืองสมัยโบราณ

การตีคลี เป็นการละเล่นพื้นเมืองอย่ างหนึ่งของชาวอีสานนิยมเล่นกันมากตามชนบทสมัยโบราณ มีหลักฐานปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธย า รัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ในกฎมณเฑียรบาล มาตราที่ ๑๔ ได้กล่าวถึงสนามคลีว่า “แต่หัวสนามถึงฉานคลีไอยการขุนดาบซ้าย แต่ฉานคลีถึงโรงช้างหล้อไอยการขุดดาบขวา ” (กรมศิลปากร ๒๕๒๑ :๓๗) และในมาตราที่ ๓๓ ได้กล่าวถึงข้อบังคับในการเล่นคลีไว้ว่า “ถ้าทรงม้าคลี

Read more

นายคร้าม คนไทยคนแรกๆ ที่ได้ดูฟุตบอลที่อังกฤษเมื่อร้อยกว่าปีก่อน

ในปี พ.ศ. 2427 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 คณะดนตรีไทยได้รับเชิญให้ไปแสดงในงานมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นักดนตรีที่ถูกคัดเลือกไปนั้นล้วนเป็นผู้มีฝีมือและมีชื่อเสียงในสย ามยุคนั้นรวม 19 คน หนึ่งในนั้นคือ นายคร้าม ผู้ชำนาญซอสามสาย วีรกรรมของนักดนตรีคณะนี้เป็นที่ลือลั่นแพร่ชื่อเสียงของดนตรีไทยไปทั่วในต่างประเทศ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ เคยบรรเลงดนตรีไทยถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย และสามารถบรรเลงเพลงชาติของอังกฤษ

Read more

วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี

วัดเขาบันไดอิฐ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่บนยอดเขาบันไดอิฐ ในตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประวัติ วัดเขาบันไดอิฐเชื่อกันว่าเป็นศาสนสถานตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี แต่หลักฐานในทางโบราณค ดีที่หลงเหลืออยู่เป็นยุคช่วงกลางของกรุงศรีอยุธย า ราว พ.ศ. 2171 ในสมัยสมเด็จพระเชษฐาธิราชได้จับพระศรีศิลป์ (เชื้อสายพระเจ้าทรงธรรม) เนรเทศมาคุมขังในถ้ำภายใต้เขาบันไดอิฐแห่งนี้ ก่อนที่จะนำกลับไปสำเร็จโท ษที่อยุธย า

Read more

เจ้าพระยาสุรสีห์ ทหารที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรัก

เจ้าพระยาสุรสีห์ ทหารที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรักจน “ฆ่ าไม่ลง” กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท หรือวังหน้า “พระย าเสือ” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโล กฯ ทรงมีบทบาทสําคัญต่อบ้านเมืองนี้อย่ างยิ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินของใคร จนเป็นที่ยอมรับว่าทรงเป็น “นักรบ” คนสําคัญพระองค์หนึ่งในแผ่นดินกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งยังกินตําแหน่งเจ้าพระย าสุรสีห์ ในแผ่นดินกรุงธนบุรี ถือเป็น

Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน อาลัยจอห์น เอฟ เคนเนดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี ได้เดินทางไปยังเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส เพื่อหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยหน้า แต่ในเวลา 12.30 น. เมื่อรถยนต์เปิดประทุนที่เขานั่งมากับภรรย า มาถึงเดลลีย์พลาซา เมืองดัลลัส เขากลับถูกลอบยิงและเสี ยชีวิตในเวลาต่อมา

Read more

พระนิรันตราย พระพุทธรูปทองคำจากเมืองศรีมโหสถ

พระนิรันตราย เป็นพระพุทธรูปทองคำ มีการค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2399 ตามประวัติกล่าวไว้ว่า กำนันอิน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่แขวงเมืองปราจีนบุรี ท่านฝันว่าจับช้างเผือกได้ หลังจากนั้นไม่นาน ท่านกับบุตรชายชื่อนายยัง เดินทางเข้าป่าเพื่อขุดมันนกในบริเวณชายป่า ห่างจากดงศรีมหาโพธิ์ประมาณ 3 เส้น (เป็นเขตเมืองศรีมโหสถ) ก็ได้ขุดพบพระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำ เนื้อหก น้าหนัก 7

Read more

ร่องรอยปริศนามหาบุรุษ “อิมโฮเตป” (Imhotep) สามัญชนที่ยิ่งใหญ่แห่งอียิปต์โบราณ

แม้จะเป็นสังคมที่มีโครงสร้างคล้ายกับพีระมิดมากกว่าสังคมอื่นๆ แต่อียิปต์โบราณกลับเป็นสังคมที่เปิดกว้างในเรื่องความเท่าเทียมทางโอกาส และความเท่าเทียมตามความสามารถ ทำให้เส้นทางการก้าวไปสู่ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่สูงชันเกินไปสำหรับคนธรร มดาสามัญ เส้นทางชีวิตของ อิมโฮเตป ที่มีพื้นเพเป็นคนธรร มดาสามัญ แต่สามารถก้าวข้ามฐานะทางสังคมที่ต่ำต้อย จนกลายเป็นหัวหน้านักบวชชั้นสูงของวิหารเทพเจ้ารา เมืองเฮลิโอโพลิส (Heleopolis) สถาปนิกหลวง และมหาเสนาบดี ตัวอย่ างของอิมโฮเตปจึงสะท้อนภาพที่งดงามอย่างหนึ่งของสังคมอียิปต์โบราณ คนในปัจจุบันได้ยินชื่อเสียงของอิมโฮเตป เพราะเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบพีระมิดแห่งแรกของโล

Read more