ตำนานขุนรองปลัดชู วีรชนคนถูกลืม

ขุนรองปลัดชู เป็นผู้นำในคณะกรมการเมืองวิเศษไช ยช าญ (ปัจจุบันคืออำเภอวิเศษชั ยช าญ จังหวัดอ่างทอง) มีชีวิตในสมัยกรุงศรีอยุธย าตอนปลาย รัชก าลสมเด็จพระที่นั่งสุริย าศน์อัมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) ซึ่งได้รวบรวมไพร่พลเข้าเป็นกองอาสาสมัคร 400 คน สังกัดกองอาทม าต เพื่อเข้าร่วมทัพกรุงศรีอยุธย

Read more

เรื่องหนี้ของคู่สมรส สามีไปกู้เงิน ภรรยาต้องชดใช้หรือไม่

เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย ได้เผย เรื่องหนี้ของคู่สมรส ใครจะต้องชดใช้บ้าง อาจจะต้องดูเป็นกรณีไป เพราะต้องดูด้วยว่า จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ และเมื่อหย่ากันแล้วใครต้องชดใช้บ้าง มาดูทีละข้อ ดังต่อไปนี้ 1 หนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส ถือเป็นหนี้ส่วนตัว เจ้าตัวต้องชดใช้เอง ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาระหว่างสมรส 2 หนี้ที่เกิดขึ้นช่วงที่สมรส ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ร่วม ต้องช่วยกันชดใช้หนี้

Read more

พระคุณแม่ทดแทนไม่รู้หมด

กาลครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่ ณ ต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้าน มีเด็กชายคนหนึ่งเดินหงุดหงิดอยู่คนเดียว ปากก็บ่นไปว่า “ใช้อยู่ได้ วันๆใช้ทำโน่นทำนี่ เดี๋ยวให้ถูบ้าน เดี๋ยวให้ล้างจาน โอ้ย..เบื่อ ๆ ๆ ” เดือดร้อนถึงเทพผู้ให้กำเนิด ซึ่งเป็นผู้จัดให้เด็กๆมาเกิดในหมู่บ้านนี้ จึงแปลงกายเป็นผู้เฒ่าและปรากฎตัวพร้อมกับหมาน้อยตัวหนึ่ง ผู้เฒ่าถามเด็กน้อยว่า ” เด็กน้อยเจ้าบ่นอะไรอยู่เหรอ บอกเรามาเถอะเผื่อเราจะช่วยเจ้าได้

Read more

คนทำดีถูกนินทามักจะหวั่นไหว

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากสมเด็จพระสังฆราช เกี่ยวกับคนทำดีถูกนินทามักจะหวั่นไหวมาฝากกัน นินทา” หมายถึง การกล่าวร้าย ให้ร้ายลับหลัง เพื่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นให้ได้รับความอับอาย เสียชื่อเสียง เกียรติยศและความเคารพนับถือ บนโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกนินทา ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกก้อย่าไปหวั่นไหว ไปติดตามข้อคิดเตือนสติดีๆกันเลย “คนทำดีถูกนินทา น่าจะทำใจรับได้ดีกว่าคนที่ทำไม่ดีที่ถูกนินทา” แต่เท่าที่ปรากฏดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้น “คนทำดีถูกนินทามักจะหวั่นไหวท้อแท้ ถึงกับบางที่ไม่อยากจะทำดีต่อไป” ซึ่งไม่ถูก

Read more

จิตที่ข่ มได้แล้วนำสุขมาให้

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากสมเด็จพระญาณสังวร เกี่ยวกับจิตที่ข่ มได้แล้วนำสุขมาให้มาฝากกัน จิตนั้นเป้นสิ่งที่เอนอ่นได้ง่าย ถ้าไม่รู้จักควบคุมจิตให้ดีรับรองว่าจิตนั้นจะลอยหลุดไปหากิเลสซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียกับตัวเอง เมื่อเข้าสู่กิเลสก้จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ ความโลภ โกรธ หลง เพราะควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้ ดังนั้นเราตองรู้จักข่ มจิตใจไว้ ควบคุมมันให้ได้ ไปติดตามกันเลยว่าถ้าควบคุมจิตได้จะมีความสุขจริงไหม อันสติและปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นในการข่ มจิตฝึกจิต “ปราศจากสติและปัญญาแล้วการข่

Read more

“จิตนี้ เหมือนใบไม้” หลวงปู่ชา สุภัทโท

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่ชา สุภัทโท เกี่ยวกับจิตนี้ เหมือนใบไม้มาฝากกัน จิต คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ หรือธรรมชาติที่ทำหน้าที่ เห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส รู้สึกต่อการสัมผัสถูกต้องทางกา ยและรู้สึกนึกคิดทางใจ ดังนั้นเมื่อเวลาเราปล่อยจิตไหลไปตามอารมณ์แล้วนั้นมันจะมีอำนาจเป็นตัวคว บคุ มการกระทำ การพูด

Read more

มีสติเป็นสมาธิแล้ว เอาธรรมเข้าแก้ความโลภ

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ เกี่ยวกับการระงั บความโลภมาฝากกัน ความโลภนั้นเป้นหนึ่งใน 3 กิเลสที่คอยกั ดกินจิตใจของเราให้ไปในทางไม่ดี ซึ่งถ้าให้เปรียบเปรยความโลภก็คงเหมือนกับรูปดอกบัวแสดงถึงความโลกที่เกาะกินใจเรา โดยช่อดอกบัวเปรียบเหมือนความโลภ ส่วนแกนหรือฟักบัวคือตัวเราที่ล้อมรอบไปด้วยความโลภ หรือ กิเลสที่คอยยั่ วย ุให้เราหล งผิด ไปร่วมกันหาวิธีระงั บความโลภกันเลยว่าต้องทำอย่างไร อันดับแรก

Read more

“ชนะตนนั่นแหละ..เป็นดี” หลวงปู่ศรี มหาวีโร

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่ศรี มหาวีโร เกี่ยวกับความชนะตนนั่นแลดีมาฝากกัน อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย = อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย = ชนะตนนั่นแลดีกว่า คำว่า “ชนะตน” หมายถึง

Read more

เพียงจิตคิดมิชอบเท่านั้น ก็บาปแล้ว

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ เกี่ยวกับการความดีที่ทำแล้วได้ผลใหญ่มาฝากกัน เข้าใจว่าจิตของคนเรามันมีปกติคิดไปในเรื่องไม่ดีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เนืองด้วยจิตมีอวิชชาคือความไม่รู้ จึงไหลไปหากิเลส โลภ โกรธหลงอยู่ตลอด ในสมองของคนเรานั้นเหมือนความคิดมักจะถูกแบ่งฝั่งเป้นฝั่งนางฟ้ากับฝั่งซาตาน เพราะบางครั้งความคิดก็เกิดขัดแย้งกันเองในจิตใจ อีกฝ่ายคิดชั่วเป็นบาป แต่อีกฝ่ายคิดดีเป็นบุญ แต่ใครเลยจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเพียงแค่คิดไม่ดีก็เป็นบาปแล้ว เพียงแค่จิตเราเอนเองไปทางไม่ดีก็ส่งผลให้เราสะสมบาปมากขึ้น ไปติดตามเรื่องราวดีๆ ช่วยเตือนสติกันเลย ความดีที่ทำแล้วได้ผลใหญ่ มีเจตนาเป็นที่ตั้ง หากเจตนานั้นเป็นไปในทางที่ผิด

Read more

“อำนา จวาสนา ต้องอาศัยความเพียร” หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เกี่ยวกับอำน าจวาสนา ต้องอาศัยความเพียรมาฝากกัน บางคนอาจจะมีความสุขและความพึงพอใจในวิถีชีวิตของตน แต่หลาย ๆคนยังคงสับสนกับชีวิตที่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไรนัก บางคนอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเสี ยใหม่ อยากเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่ง ไปติดตามกันเลยว่าถ้าอยากมีอำนาจวาสนาดีแบบคนอื่นเขานั้นต้องทำอย่างไร ” การสร้างวาสนาให้สมบูรณ์ขึ้นมา “ให้มีอำนาจวาสนามาก ก็สร้างที่ตัวเราเอง” สร้างทีละเล็กละน้อย

Read more