จงเมตตาผู้อื่น เท่ากับเมตตาตัวเอง

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ เกี่ยวกับจงเมตตาผู้อื่น เท่ากับเมตตาตัวเองมาฝากกัน เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า การที่เราทุกคนบนโลกนั้นไม่ว่าจะคน จะสัตว์ ธรรมชาติหรืออะไรก็ตามแต่นั้นเราต้องรู้จักเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีน้ำใจต่อกันถึงจะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไปติดตามข้อคิดเตือนใจดีๆ กันเลย อย่าทำทานหวังรวย แต่จงทำทานเพื่อละกิเลสการรู้จักแบ่งปันคือกระจกสะท้อนสภาวะจิตใจของคนๆ นั้นบางคนให้ได้น้อยทั้งที่มีมากบางคนให้ได้มากทั้งที่มีน้อยสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไร…โลกใบนี้อยู่ได้เพราะการให้

Read more

เรายังมีเรื่องที่ยังติดค้างคนโง่ๆสองคนนี้อีกเยอะ แถมใช้ทั้งชาติก็ไม่มีวันหมด

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เรายังติดค้างพ่อแม่อยู่มาฝากกัน หลายคนนั้นไม่เข้าใจถึงหัวอกคนเป้นพ่อแม่ ไม่รู้ว่าพวกท่าเสียสละเพื่อเราขนาดไหน แม่ที่ยอมอุ้มท้องเราหนักมา 9 เดือน พ่อที่คอยดูแลเราพาไปไหนต่อไหน คอยหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว ดังนั้นเมื่อรเาเติบโตขึ้นมาต้องตอบแทนบุญคุณและดูแลท่านบ้าง ไปติดตามข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่กันเลย พ่อแม่ เป็นคนที่โง่ ที่สุดในโลก” เพราะพ่อแม่เนี่ย มีของอร่อยๆกิน แม้อยากกิน และกินได้

Read more

“ผู้ให้อภั ยง่ายก็คือผู้ไม่โกรธง่ายนั่นเอง” สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เกี่ยวกับวิธีฝึกตนไม่ให้โกรธง่ายมาฝากกัน โทสะนั้นเป็นหนึ่งในกิเลสที่ยิ่งใหญ่จากทั้งสามกิเลสโลภะ โทสะ โมหะนั่นเอง หากใครที่ชอบหงุดหงิด โกรธง่าย หรือมักจะไม่พอใจคนรอบข้างเสมอก็ลองมาติดตามข้อคิดเตือนสติจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากันเลยว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเป้นคนไม่โกรธง่าย “วิธีฝึกตน ไม่ให้โกรธง่าย” “การรู้จักหาเหตุผลอุบ ายวิธีมาทำให้ความโกรธไม่เกิดขึ้นในจิตใจ” ไม่ว่าจะโกรธคนขับรถทั้งหลายในถนนหนทางหรือโกรธใครด้วยเรื่องอะไรก็ตาม “นับเป็นวิธีที่ถูกที่ชอบ” ควรที่ผู้สนใจการบริหารจิตจะมีความเพียรฝึกฝนอบรมให้สม่ำเสมอ “เหตุผลนั้น ยิ่งสนใจคิดค้นเพียงใด

Read more

“ผู้บำเพ็ญกุศลทางจิตใจ พ้นทุกข์ได้จริง” หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เกี่ยวกับผู้ภาวนาควบคุมใจตนเสมอไปมาฝากกัน ภาวนา แปลว่า การเจริญ การอบรม การทำให้มีให้เป็นขึ้น หมายถึง การทำจิตใจให้สงบและทำปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝนอบรมจิตด้วยวิธีต่างๆ ดังนั้นผู้ที่รู้จักการบำเพ็ญจิตตั้งมั่นจะสามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้ ไปติดตามข้อคิดดีๆ กันเลย ผู้ใดฟังธรรมแล้วจำบทธรรมคำสอนที่ท่านนำมาแสดงให้ฟัง แล้วพิจารณาเห็นแจ้งในใจของตนเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นในใจ อันนั้นน่ะเป็น ”

Read more

‘พ่อและแม่’ คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาที่สุด เผยธรรมที่ ‘หลวงปู่โต’ ทรงเทศน์ แก่ ร.4

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่โต เกี่ยวกับพ่อและแม่คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาที่สุดมาฝากกัน หลายคนอาจจะคอยไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชากัน จากหลายวัด วัดไหนดี วัดไหนดังก็ดั้นด้นไปหาของมาเช่าบูชา แต่แท้จริงแล้วคุณอาจจะมองข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาที่สุดนั่นก็คือ พ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านนั่นเอง คือพระอรหันต์ที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าสิ่งใด ไปติดตาข้อคิดเตือนใจจากหลวงพ่อโตและเรื่องเล่าที่ ‘หลวงปู่โต’ ทรงเทศน์ แก่ ร.4กันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ก่อนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใด สมควรบูชาก่อนอย่างอื่น

Read more

“หากไม่รู้เองเห็นเองแล้วเป็นไม่ยอมวางง่าย ๆ” หลวงปู่ศรี มหาวีโร

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่ศรี มหาวีโร เกี่ยวกับถ้าจิตใจไม่เห็นเองแล้วมันจะไม่ยอมมาฝากกัน ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า ถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองก็ไม่มีวันเข้าใจ คำนี้เป็นเรื่องจริง ในทุกๆเรื่องถ้าหากเราไม่ได้รู้ด้วยตัวเองแล้วจิตใจมันก็จะไม่ยอมปล่อยวาง ต้องอยากรู้ อยากเห็นให้ได้ ธรรมะก้เช่นกันใครที่บอกเข้าใจแต่ไม่คยลงไปสั มผั สนั้นเรียกได้ว่าไม่ได้รู้จริงเพียงแค่ฟังเขามานั่นเอง ไปติดตามกันเลยว่าจะเข้าถึงให้รู้ลึกรู้จริงนั้นเป็นอย่างไร “ถ้าจิตใจไม่เห็นเองแล้วมันจะไม่ยอม” คล้ายกับว่าผลหม ากรากไม้ซึ่งอยู่เมืองนอก ไต้ยินแต่ชื่อเขา

Read more

“จิตสงบ คือจิตหยุดคิดหยุดปรุง” หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เกี่ยวกับคจิตสงบ คือจิตหยุดคิดหยุดปรุงมาฝากกัน โดยปกติแล้วจิตต้องมีการปรุงแต่งหรือถูกปรุงแต่งตลอดเวลา เป็นธรรมชาติของจิต เรียกว่า จิตต้องถูกปรุงแต่งด้วยเจตสิกธรรมอันได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ เสมอ เพราะสมองของคนเราไม่เคยหยุดทำงาน แม้กระทั่งตอนหลับเราก็ยังฝัน จึงทำให้บางครั้งทำให้เกิดอาการจิตฟุ้งซ่ า นขึ้นมาดังนั้นไปติดตามกันเลยว่าจะทำให้จิตสงบได้อย่างไร

Read more

“ทุกข์มันมาจากไหน” หลวงปู่ขาว อนาลโย

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่ขาว อนาลโย เกี่ยวกับทุกข์มันมาจากไหนมาฝากกัน ความทุกข์คืออะไร? ทุกข์ ก็คือ ความคิดของเรานี่แหละความคิดที่ปรารถนาของตัวเรานี่แหละหรือจะเป็นความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ อยากได้โน่นได้นี่ และพอเป็นไม่ได้ดังใจตัวเองที่คิดต้องการ ก็กลายเป็นความทุกข์ใจเกิดความทรมานจิตใจเพราะเราไม่สามารถจะดับทุกข์ที่ใจของเราได้ ไปติดตามข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความทุกข์มาจากไหนกันเลย “ทุกข์ พระพุทธเจ้าให้กำหนดรู้” ให้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะ ชาติ ความเกิดก็เรียกว่า “ตัวธรรมดา”

Read more

อย่าใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุข

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมาฝากกัน หลายคนเกิดมาเป้นความหวังของครอบครัวว ๔ุกใครหลายๆคนตีกรอบให้กับชีวิต ว่าให้เป้นอย่างนั้น ทำอย่างโน้นแล้วจะได้ดิบได้ดี ซึ่งการใช้ชีวิตแบบนี้คือการใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่น จะทำอะไรก็คิดถึงแต่คนอื่นว่าเขาจะคิดต่อตัวเองอย่างไร จนบางครั้งใส่ใจความรู้สึกคนอื่น ดูแลคนอื่นมากกว่าใส่ใจความรู้สึกตัวเองจนทำให้ตัวเองไม่มีความสุข ไปติดตามข้อเสียของการใช้ชีตเพื่อเอาใจคนอื่นกันเลย “เมื่อวาน” ก็คือวันที่ผ่านพ้นไปแล้ว ก็เหมือนเช่นพระอาทิตย์ของเมื่อวาน ที่ไม่สามารถส่องแสงแดดให้ผ้าที่ตากในวันนี้แห้งได้ ในชีวิต..ล้วนมีบางคนที่ไม่สนใจคุณ ในเวลาที่คุณใส่ใจเขามากที่สุด ล้วนมีบางเรื่องที่คุณทะนุถนอมดูแลรักษา

Read more

“ตะปูแห่งความโกรธ” อยากให้คนขี้โมโหได้อ่าน เพื่อเตือนสติ

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ เกี่ยวกับตะปูแห่งความโกรธมาฝากกัน โทสะ คือ ความโกรธ ความขัดเคือง ความไม่พอใจ เป็นกิเลสอย่างหนึ่งในบรรดากิเลสใหญ่ทั้ง 3 อย่าง คือ โลภะ โทสะ โมหะ บางครั้งเมื่อถูกกระทบหรือสะกิดใจในเรื่องที่ตัวเองด้อยกว่าคนอื่นเข้าก็เกิดความไม่พอใจ เกิดโทสะขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วหากระงับไม่ได้ก็จะนำให้ทำความชั่วความไม่ดีต่างๆ ไปติดตามข้อคิดเตือนสติคนขี้โมโหกันเลย

Read more