พระแม่ย่ า ปูชนียวัตถุที่สำคัญของชาติและของชาวสุโขทัย

พระแม่ย่ า เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำพระแม่ย่ า ซึ่งเป็นเพิงชะโงกเงื้อมออกมาทางใต้ ประมาณ 3 เมตรเศษ พระแม่ย่ าหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ตามเงื้อมเขาที่ยื่นล้ำออกมาทางด้านหลังเงื้อมผามีถ้ำตื้น ๆ องค์เทวรูป (พระแม่ย่ า) เป็นเทวรูปหิน สลักด้วยหินชนวน เป็นรูปสตรีวัยสาว มีเครื่องประดับอย่างสตรีโบราณผู้สูงศักดิ์ ประทับยืนตรง แขนทั้งสองข้างแนบพระวรกาย

Read more

เรื่องเล่ากำเนิด จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย เป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ ๗๐๐ ปีที่แล้ว คำว่า “สุโขทัย” มาจากสองคำ คือ “สุข+อุทัย” หมายความว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข” รอยอดีตแห่งความรุ่งเรือง เห็นได้จากอุทย านประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ ประวัติสุโขทัยเริ่ม พ.ศ. ๑๘๐๐ เมื่อพระย าศรีนาวนัมถมพระบิดาพ่อขุนผาเมืองได้ปกครองเมืองสุโขทัยเรื่อยมาจนสิ้นพระชนม์

Read more

เรื่องเล่า การกำเนิดไฟฟ้าและพัฒนาการไฟฟ้าในประเทศไทย

ไฟฟ้าเริ่มให้ความสว่างไสวเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2422 ที่เมนโลปาร์ค รัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี พ.ศ. 2425 ได้มีการสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษและที่สถานีเพิร์ลสตรีท ตอนใต้กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ไฟฟ้ามาสู่สย าม บุคคลสำคัญที่นำไฟฟ้ามาสู่ประเทศไทย

Read more

โรงพย าบา ลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพย าบา ลที่เก่าแก่ที่สุดในสังกัดสภากาชาดไทย

โรงพย าบา ลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นโรงพย าบา ลที่เก่าแก่ที่สุดในสังกัดสภากาชาดไทย และตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไปจะทำหน้าที่เป็นศูนย์แพ ทยศาสตรศึกษ าชั้นคลินิกและสถาบันสมทบเพื่อการผลิตแพ ทย์ให้กับคณะแพ ทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย เปิดให้บริการอย่ างเป็นทางการในวันที่ 10

Read more

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้ก่อตั้งอำเภอศรีราชา

จอมพล เจ้าพระย าสุรศักดิ์มนตรี มีชื่อเดิมว่า เจิม เป็นชาวฝั่งธนบุรี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2394 เป็นบุตรของพระย าสุรศักดิ์มนตรี (แสง ชูโต) กับคุณหญิงเดิม บุนนาค และเป็นหลานปู่ของพระย าสุรเสนา (สวัสดิ์ ชูโต) เป็นเหลนของ

Read more

เรื่องเล่ากำเนิด อำเภอศรีราชา

เมื่อเอ่ยถึงอำเภอศรีราชาในปัจจุบันน้อยคนที่จะไม่รู้จัก เพราะอำเภอศรีราชา คือ 1 ในพื้นที่สำคัญของโครงการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ด ที่มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม มากมายผุดขึ้นท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนาย กรัฐมนตรี ทำให้กลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนทุกระดับ ทั้งนักลงทุนไทยและต่างชาติ ผู้ที่เข้ามาทำงานและครอบครัว รวมทั้งคนญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่เข้ามาทำงานตามการขย ายการลงทุนของกลุ่มทุนญี่ปุ่นและนับวันจะมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 10,000

Read more

ตำนานเรื่องเล่า วันสารทจีน

วันสารทจีน ตามปฏิทินทางจันทรคติ เทศกาลสารทจีนจะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน เทศกาลสารทจีนถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญ าณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้ ตำนานที่ 1 ตำนานนี้กล่าวไว้ว่าวันสารทจีนเป็นวันที่เงี่ยมล้อเทียนจือ (ยมบา ล) จะตรวจดูบัญชีวิญญ าณคนต าย ส่งวิญญ

Read more

ประวัติความเป็นมา เมืองกบินทร์บุรี

บริเวณกบินทร์บุรีได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เพราะสภาพแวดล้อมเอื้อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และมีเส้นทางเดินทางทั้งทางน้ำและทางบกเชื่อมต่อได้ตลอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เป็นเส้นทางเดินทัพและติดต่อกับบ้านเมืองในเขตเขมรต่ำและเขมรทะเลสาบตลอดจนทางภาคอีสานที่ผ่านช่องเขาของเทือกเขาพนมดงเร็กเข้าสู่อีสานใต้หรือเข้าสู่ลุ่มน้ำโขง หลังศึกทางฟากตะวันตกทางฝ่ายพม่าจบสิ้นลงเมื่อราว พ.ศ.๒๓๙๓ สย ามก็มีการศึกกับบ้านเมืองทางฟากตะวันออกคือ ลาว เขมรและญวนกว่า ๑๔ ปีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดรูปแบบหัวเมืองใหม่ ยกชุมชนหน้าด่านหลายแห่งขึ้นเป็นเมืองเช่น “ด่านกบแจะ” ยกเป็น “เมืองประจันตคาม” “ด่านหนุมาณ” ยกเป็น “เมืองกบินทร์บุรี” ยก “บ้านแร่หิน” เป็น

Read more

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

คำว่า แม่ นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะเขียนบรรย ายได้หมด  ถึง จะเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษ และ เอามหาสมุทร มาเขียน บรรย าย ยังไงก็ ไม่มีวันรู้จบ หลายๆคน ไม่ค่อยมีเวลาว่าง ไปดูแลแม่ ทางเรื่องเล่าจึงอย ากจะขอ วันที่ 12

Read more

วัดถ้ำดาวเขาแก้ว ตามรอยความเชื่อพญ านาค

วัดถ้ำดาวเขาแก้ว หรือสำนักสงฆ์ถ้ำดาวเขาแก้ว เป็นอีกวัดที่มีความสวยงามใกล้ชิดกับธรร มชาติและมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาค่อนข้างน่าสนใจมากทีเดียว วัดถ้ำดาวเขาแก้วอยู่ที่ ตำบลลำพญ ากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไกลจากตัวเมืองสระบุรีพอสมควรประมาณ 80 กิโลเมตรเศษ ๆ ใกล้กับสวนดอกไม้บิ๊กเต้ สวนดอกเบญจมาศชื่อดังของอำเภอมวกเหล็ก สำหรับความเป็นมาของวัดค้นคว้ามาได้อย่ างคร่าว ๆ ว่าในอดีตมีหญิงสองนางคือแม่ละอองเกตุ กับ

Read more