สำนักสงฆ์เขาระกำ สำนักสงฆ์ร้างพระกลางน้ำ จังหวัดสระแก้ว

เรื่องเล่า สงฆ์เขาระกำ สำนักร้างกลางน้ำ จังหวัดสระแก้ว

ความเป็นมาของพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ประเวช สีลฺเตโช ซึ่งเมื่อประมาณปี 2545 พระอาจารย์ประเวช ได้เดินทางธุดงค์มาจากจังหวัดสระแก้ว จนมาถึงอ่างเก็บน้ำเขาระกำ

ได้ขอใช้พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขาระกำ จากกรมชลประทานใช้เป็นที่พักสงฆ์ ต่อมาชาวบ้านเรียกที่พักสงฆ์แห่งนี้ว่าสำนักสงฆ์เขาระกำ และมีชาวไทยและชาวมอญที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จำนวนมากที่อาศัยอยู่ในระแวงนั้น มาร่วมทำบุญร่วมสร้างวัด

โดยเฉพาะชาวมอญที่มีความศรัทธาต่อพระอาจารย์ประเวชอย่างมาก ทำให้ชาวมอญส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาทำบุญที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ ด้วยความศรัทธานี้เองเมื่อปี 2547 ทั้งชาวไทยและชาวมอญจึงร่วมกันสร้างพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย

ที่มีความสูงประมาณ 5 เมตรขึ้น และเสร็จในปี 2548 เป็นพระพุทธรูปในรูปแบบของวัฒนธรร มชาวมอญเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิเป็นที่นับถือ

จนกระทั่งปี 2554 ทางกรมชลประทานมีโครงการขย ายสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่าง เพื่อนำน้ำมาช่วยบรรเทาภั ยแล้ง เมื่อทำเสร็จก็เริ่มเก็บน้ำ โดยเก็บปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

จึงทำให้พื้นที่บริเวณสำนักสงฆ์เขาระกำทั้งหมดถูกน้ำท่ วม ทั้งพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย กุฏิ ศา ลาวัด จนกลายเป็นวัดร้างไปในที่สุด ชาวบ้านจึงถวายที่ดินแห่งใหม่ห่างจากจุดเดิมราวๆ 1.5 กิโลเมตร เพื่อตั้งสำนักสงฆ์แห่งใหม่ มีชื่อว่าสำนักสงฆ์เขาคุณธรร ม

ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วใคร ที่เดินทางไปที่จังหวัดสระแก้วอย่าพลาดไปชมความแปลกและสวยงานกันนะครับ

BY.RUNREAL