หุบป่าตาด ป่าดึกดำบรรพ์ จ.อุทัยธานี

หุบป่าตาด ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนางาม เข้าทางเดียวกับกับเขาปลาร้า อยู่ก่อนถึงเขาปลาร้าประมาณ 1 กิโลเมตร ถ้ำนี้ถูกค้นพบโดยพระครูสันติธรร มโกศล (หลวงพ่อทองหยด) เจ้าอาวาสวัดถ้ำทอง เมื่อปี พ.ศ. 2522 พระครูได้ปีนลงไปในหุบเขานี้

จึงพบว่ามีต้นตาดเต็มไปหมด (ต้นตาดเป็นไม้ดึกดำบรรพ์ตระกูลเดียวกับปาล์ม) จึงเจาะปากถ้ำเพื่อเป็นทางเข้าในปี พ.ศ. 2527 ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรั กษ์ เพราะที่นี่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แปลกและมีพันธุ์ไม้หาย าก อยู่ในความดูแลของเขตรักษ าพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำประทุน

และมีการจัดทำเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรร มชาติระยะทาง 700 เมตร ใช้เวลาเดินชมประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้ำที่เป็นทางเดินเข้าหุบป่าตาดนั้นมืดสนิท

เดินไม่นานจะถึงบริเวณปล่องขนาดใหญ่ที่แสงส่องลงมาได้และจะพบป่าตาด ให้ความรู้สึกเหมือนว่าได้มาอยู่ในโลกยุคดึกดำบรรพ์ นอกจากต้นตาดแล้วที่นี่ยังพบไม้หาย ากพันธุ์อื่น ๆ เช่น เต่าร้าง เปล้า คัดค้าวเล็ก เป็นต้น

ในบริเวณหุบเขานี้มีลักษณะคล้ายป่าดงดิบและยังมีความชุ่มชื้นสูง แสงจะส่องถึงพื้นได้เฉพาะตอนเที่ยงวันเพราะมีเขาหินปูนสูงชันล้อมรอบ มีความร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชมธรร มชาติ

“การเข้ามาที่นี่เหมือนกับว่าเราหลุดเข้าไปอีกอยู่อีกโลกหนึ่งเลย” นี่คือความรู้สึกเมื่อเราได้มาเที่ยวชมหุบป่าตาดเป็นครั้งแรก หุบป่าตาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของจังหวัดอุทัยธานี


ด้วยสภาพผืนป่าดึกดำบรรพ์ที่หาชมได้ย าก และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่นี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์หาชมย ากทั้งสิ้น เช่น กิ้งกือสีชมพู และเลียงผา เป็นต้น

เริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่หุบป่าตาดนั้นช่วงแรกจะเป็นขั้นบันไดที่พาเราขึ้นไปสู่ปากถ้ำใหญ่ซึ่งเป็นเหมือนประตูมิติพาเราทะลุเข้าไปที่หุบป่าตาด ภายในถ้ำนี้ค่อนข้างมืดมาก ควรพกไฟฉายหรือเปิดแฟลชนำทางเวลาเดินเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบั ติเหตุ

เมื่อผ่านทะลุโพรงถ้ำไปแล้วก็จะเป็นบันไดทางเดินลงไปสู่ผืนป่า ซึ่งจะมีเส้นทางเดินศึกษาธรร มชาติให้เราได้เดินชมหุบป่าตาดกัน ระหว่างทางนี้หากใครได้เคยดูภาพยนต์เรื่อง Jurassic Park มาก่อน บอกเลยว่าคุณจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี

เพราะสองข้างทางจะมีต้นตาดน้อยใหญ่ที่มีใบหยักๆ คล้ายๆ กับต้นปาล์มรายล้อมคุณไว้อยู่ ให้อารมณ์เหมือนกับคุณเดินอยู่ในเรื่อง Jurassic Park เลยทีเดียว บางช่วงมีซากหินถ้ำที่พังลงมาและมองเห็นผนังถ้ำด้านข้างได้อย่างชัดเจน เป็นป่าดึกดำบรรพ์ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนอย่างแท้จริง

เมื่อเดินมาสักพักเราก็จะได้พบกับไฮไลท์ของหุบป่าตาดนั่นก็คือโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่หลงเหลืออยู่เพียงแค่เพดานถ้ำและเศษหินขนาดใหญ่มากมายบนพื้น ในจุดนี้ถือเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงามมากๆ ใครมาที่นี่ไม่ได้รูปในบริเวณนี้ถือว่าผิด