นมัสการพระธาตุหินแขวน ดินแดนเหนือวังน้ำเขียวและเขาใหญ่ วัดเทวรูปทรงธรร ม นครราชสีมา

นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามและอากาศโอโซนกำลังสบายเหมาะแก่การมาพักผ่อน

มีรีสอร์ตเปิดบริการมากมาย เนื่องจากมีทิวเขาและเนินเขาหลายแห่งจึงเป็นที่ตั้งของวัดวาอารามและประติมากรรมที่ธรร มชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นั่นคือพระธาตุหินแขวน ตั้งอยู่ที่ วัดเทวรูปทรงธรร ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อนๆสามารถเดินทางมาตามถนนหลวงหมายเลข 2049 เส้นทางไปเขาใหญ่

มุขบันไดพาดย าวเป็นรูปปั้นพญ านาคที่มีความสวยงามน่าเกรงขาม นำเพื่อนๆไปนมัสการพระประธานภายในพระอุโบสถที่มีความสวยงามอ่อนช้อย บริเวณเชิงเขาก่อนขึ้นไปนมัสการพระธาตุหินแขวน มีอาศรมองค์เทพ ใกล้กันเป็นถ้ำที่เชื่อว่าเป็นวังพญ านาคและปฏิบัติธรร มของพญานาค

จากนั้นจะเห็นทางบันไดขึ้นเขาเพื่อไปนมัสการองค์พระธาตุหินแขวน องค์พระธาตุฯ มีลักษณะคล้ายกันกับพระธาตุอินทร์แขวนในพม่า เกิดขึ้นเองตามธรร มชาติ คือเป็นก้อนหินที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผา เหมือนจะตกแต่ไม่ตก ดูเด่นเป็นสง่าแวดล้อมด้วยทิวเขาตามธรร มชาติที่งดงาม

หลวงพ่อพระครูสถานธรร  มธรเจ้าอาวาสเป็นผู้ค้นพบขณะที่ท่านได้ไปฝึกสมาธิบนภูเขา จึงได้ให้ช่างทาสีเป็นสีทอง มีการบำเพ็ญกุศล ปิดทองเป็นประจำตลอดปี ทางวัดส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรร มและธรร มชาติเชิงสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของไทย เพื่อนๆที่มีความศรัทธา สามารถขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุไปตามบันไดประมาณ 188 ขั้น

ที่จุดสูงสุดบริเวณชะง่อนหินเป็นที่ตั้งพระธาตุหินแขวนซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เด่นตระหง่าน ให้เพื่อนๆผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาสักการะขอพรซึ่งมักจะได้ผลสมประสงค์ จากด้านบนจะมองเห็นพระอุโบสถด้านล่างโอบล้อมด้วยทิวเขาใหญ่ทอดย าวอยู่เบื้องหน้า ด้านซ้ายเป็นอำเภอวังน้ำเขียว มีทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่ างยิ่ง