วัดป่าภูหายหลง มหัศจรรย์วัดป่ากลางสรวงสวรรค์

วัดป่าภูหายหลง

ประวัติ

วัดป่าภูหายหลง เดิมชื่อวัดภูเขากลอย ตั้งบนภูเขาหลง เจ้าอาวาสองค์แรกชื่อหลง ไม่ทราบสมญ า ตั้งแต่ปีพ.ศ.2482 พื้นที่รอบวัดเป็นป่าดงพงไม้มากน้อย แล้วทิ้งร้างมานานหลายสิบปี

ปีพ.ศ.2541 พระครูภาวนาวิทย าคม(วิชา อภินันโท) ได้ธุดงค์พร้อมด้วยพระประพันธ์ อนาวิโล ซึ่งเป็นศิษย์หลวงปูหล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) จังหวัดมุกดาหาร เมื่อปักกลดที่วัดนี้ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ ประหัส ทองจันเอก ได้นิมนต์ให้จำพรรษ าวัดภูเขากอย

ซึ่งเป็นวัดร้างปราศจากพระสงฆ์จำวัดมานาน พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล ได้มาตั้งชื่อวัดใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลว่า “วัดป่าภูหายหลง” ซึ่งมีความหมายว่า ดินแดนแห่งความหลุดพ้นจากความหลงทั้งปวง คือ พุทธบริษัท 4 ที่มาปฏิบัติธรร ม ไม่หลงมัวเ มาอยู่ในกิเลส ตั ณหา โลภะ โทสะ โมหะ

ปี พ.ศ.2545-46 ได้รับอนุญ าตให้สร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนา และได้รับวิสุงคามสีมา เล่มที่ 126 ต.พิเศษ 4 ง.เมื่อวันที่ 19 กันย ายน 2552 กว้าง 29 เมตร ย าว 29 เมตร พื้นที่วัด 120 ไร่ 97 ตารางวา เป็นพื้นที่เสนาสนะเพียง 13 ไร่ ปัจจุบันมีศรัทธาจนสามารถสร้างศาลาการเปรียญ กุฎีที่พักสงฆ์ และเป็นสถานที่ทำบุญ รักษ าศีล และเจริญภาวนาของประชาชน

วัดป่าภูหายหลง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงของ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วัดป่าภูหายหลง เป็นแลนด์มาร์ก อีกแห่งหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้จัก แต่แอดมินขอบอกเลยว่าที่นี่คือสรวงสวรรค์บนดินชัด ๆ
เพราะเมื่อในย ามเช้าตรู่ของที่นี่ เมื่อเรามองวิววัดป่าภูหายหลงจากไกล ๆ จะเห็นได้ว่า วัดป่าภูหายหลงนั้นถูกรายล้อมไปด้วยสายหมอกหนาแน่น ประกอบกับแสงทไวไลท์จากท้องฟ้า ทำให้ดูคล้ายว่าวัดนั้นลอยอยู่เหนือม่านหมอกยังไงอย่างงั้น

วัดนี้เป็นวัดป่าสายธรรมยุต ที่น้อยคนจะเคยได้ยินชื่อ แต่หากใครมีโอกาสได้ขับรถไปเที่ยวระแวกเขาใหญ่ ในแถบวังกะทะ จะต้องได้เห็นโบสถ์สวยตั้งตระหง่ายอยู่บนยอดเขาทรงกะลาคว่ำ ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ในกลางแอ่งกะทะ และหมู่บ้านของคนท้องถิ่น

ถือเป็นวัดที่อยู่คู่กับชาวบ้านอย่างแท้จริง บรรย ากาศเงียบ สงบ ทางขึ้นโบสถ์ถูกสร้างเป็นบรรไดพญ านาคที่ประดับประดาเกล็ดด้วยกระเบื้องสีชมพูสวย เมื่อขึ้นไปยืนบรเวณโบสถ์ด้านบน จะเห็นวิวของเขาใหญ่แบบ 360 องศา ถือเป็นสถานที่ที่ควรปักหมุด และไม่ควรพลาด