หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ศิษย์เอกสมเด็จโต

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ เกิดวันที่ 16 กันย ายน พ.ศ. 2351 ตรงกับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโล กมหาราช เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ประวัติ

นามเดิมแรกเกิดของท่านคือ เงิน เมื่อท่านอายุได้ 3 ขวบ ผู้เป็นลุงได้พามาอยู่ที่กรุงเทพฯศึกษ าเล่าเรียนอยู่ที่วัดชนะสงคร าม ต่อมา เมื่อท่านอายุ 12 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดชนะสงคร ามศึกษ าพระธรร มวินัย คำภีร์มูลกัจจายน์ เวทมนตร์คาถาและวิทย าการต่างๆ จนแตกฉาน

จากนั้น ท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุครบ 20 ปี ณ วัดชนะสงคร าม มีฉาย าว่า “พุทธโชติ” บวชได้ 3 พรรษ า ก็ย้ ายมาจำพรรษ าที่วัดคงคาราม (วัดบางคลานใต้) ต่อมาย้ ายเข้าไปอยู่ที่ในหมู่บ้านวังตะโก อยู่ห่างจากวัดคงคารามคนละฝั่งเท่านั้น ตอนที่ย้ ายจากวัดคงคาราม หลวงพ่อได้นำกิ่งโพธิ์ติดต้วมาด้วย 1 กิ่งแล้วนำกิ่งโพธิ์นั้นมาปลูกเสี่ ยงทาย

ถ้าหากต้นโพธิ์ต ายก็คงจะอยู่ไม่ได้ ถ้าหากที่นี่จะเป็นวัดได้ขอให้ต้นโพธิ์เจริญงอกงาม ปรากฏว่า ต้นโพธิ์เจริญงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โต หลวงพ่อเงินก็ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ที่นี่ด้วย และท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่ศุข ซึ่งหลวงปู่ศุขก็ได้ฝากกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาเป็นลูกศิษย์ด้วย หลวงพ่อเงินถึงแก่ม รณภ าพเมื่อวันที่ 19 กันย ายน พ.ศ. 2462 สิริอายุได้ 111 ปี

ศิษย์หลวงพ่อเงิน


หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน (วัดหิรัญญ าราม) จ.พิจิตร ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้น มีผู้คนมาให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ให้ไม่ขาดสาย ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่าน เช่น

หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง ที่มีชื่อเสียงในด้านตะกรุดคู่ชีวิต

หลวงพ่อน้อย วัดคงคาราม ผู้สร้างตะกรุดหนังปลากระเบน และตะกรุดหนังอีเก้ง

ปลัดชุ่ม วัดท้ายน้ำ

หลวงพ่อหอม วัดหลวง

หลวงพ่อนวล วัดหาดมูลกระบือ

หลวงพ่อฟุ้ง วัดปากน้ำ

หลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย

หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวงพล ผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลอง

หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ เป็นต้น

นอกจากนี้ศิษย์ฆราวาสก็คือเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระคาถาบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร
ตั้งนะโม ๓ จบ

อะกะ อะธิ อะธิ อะกะ ธิอะ กะอะ
วันทามิ อาจาริยัญจะ หิรัญญะ นามะกัง ถิรัง สิทธิ ทันตัง มหาเตชัง อิทธิ มันตัง วะสาทะรัง

คาถามหาลาภ ของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

สิทธิ พุทธัง กิจจัง มะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลี ติ
สิทธิ ธัมมัง จิตตัง มะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลี ติ
สิทธิ สังฆัง จิตตัง มะมะ เงินทองไหลมา นะชาลี ติ

ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุ เม