สวดในค่ำคืนนี่เลย คุณตาสวดก่อนถูกรางวัลที่1 เผยบทสวดแล้วรวย

วันนี้ขอนำเสนอบทสวดที่ผู้ที่ต้องการจะมีเงินทองเข้ามาจากการเสี่ยงโชค โดยมีคุณตาท่านหนึ่ง เขาถูกรางวัลที่ 1 ก่อนที่เขาจะถูกนั้นเขาได้สวดคาถา โดยการยกมือไหว้กล่าวสาธุ 3 ครั้ง แล้วก็ตั้งนะโมตัสสะ 3 จบ หลังจากนั้นก็ทำการท่องบทคาถาว่า

“พุทโธ อิติปิโส ภควา พุทโธ อิติปิโส ภควาติ อิติปิโส ภควา สัมมาอรหัง อิติปิโส ภควา สัมมาสัมพุทโธ”

โดยจะสวดคาถานี้เป็นคาถาปลุกเสกทุกวัน สวดวันละ 9 จบเป็นเวลา 3 วันก่อนที่จะซื้อเลขสลากรางวัล

คาถามหาลาภ (ปรับพื้นฐานให้มีโชคมีลาภ)

มะอะอุ อุอะมะ อะมะอุ นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี โชคลาภไหลมา นะชาลีติ

คาถาฝันเห็นลาภ เห็นเลขเด็ด (ฝันได้เลข)

มะอะอุสีวังอุจุตตัง พระอะระหังจุติโลกัง อิทังยะธิระสังฆังจุติจุติ

คาถาเสกเงิน (ท่องคาถาใส่เงิน 3 วัน ก่อนนำไปซื้อเลข)

มิเตพาหุ หะติ อุอากะสะ

คาถาถูกโชค (ท่องคาถาก่อนเลขออก 3 วัน)

อุเย อะเย อุอากะสะ

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข, นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์, อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร, อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคทั้งปวง, อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ, สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บลาจากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

ขอให้ทุกท่านที่นำไปปฎิบัติมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสาย ร่ำรวย รับทรพย์ตอนรับปีใหม่กันถ้วนหน้าเทอญ