ความเ ชื่ อ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เงินไม่พอใช้ เก็บเงินก็ไม่อยู่ หรืออาจเป็นวิบากก ร ร มของคุณ แก้ได้ด้วยวิธีนี้

หลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่าทำไมหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ ไม่มีเงินเก็บเลย ทั้งๆที่ทำงานหนักมานาน แต่ก็ไม่มีเงินเหลือพอใช้สักที หรือนี่อาจจะเป็นวิบากก ร รมที่เราต้องแก้ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ลองทำวิธีต่อไปนี้ดู

1 บาตรพระในบาตร ให้ใส่ข้าวสาร ชนิดที่ดีที่สุด

ใส่เต็ม ให้ใช้ถุงพลาสติกห่อ ก่อนใส่ในบาตรด้วย ไม่งั้น เวลาพระเปิดฝาบาตรข้าวสารจะหก เก็บลำบาก

อานิสงส์ที่จะได้รับ ได้อานิสงส์ กินไม่หมด ไม่อดอย า ก เ รื่ อ งทำมาหากินเลย เพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตร ทุกวัน กับข้าวชนิดไหน ที่เขาใส่บาตร เราจะได้ทั้งหมด ข้าวสารในบาตร จะได้ใช้หนี้ก ร ร ม ให้นายเวร ที่เขาจองเวรเรา ข้าวสารหนึ่งเม็ด คูณอานิสงส์ ในพระพุทธศาสนา

ได้อานิสงส์ คืนมาเป็นล้าน เม็ด ต่อ ข้าวสาร 1 เม็ด จึงใช้หนี้ก ร รมได้ไว การเงินเราจะคล่องตัวไว

หากท่านไหน รู้สึกว่าการเงินไม่คล่องสักที

วิบากก ร ร มทางการเงินเยอะเหลือเกิน ใช้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที หรือมีปัญหาการเงินตลอด แสดงว่าชาติที่แล้ว ติดหนี้กssมเขาไว้เยอะ ต้องแก้ด้วยการถวายข้าวสาร หนักกว่าน้ำหนักตัวเรา ณ ปัจจุบัน บวก 1กก. ถวายเป็นสังฆทาน วัดไหนก็ได้ ต้องกล่าวคำถวาย ให้เตรียมสังฆทาน 1 ชุด แล้วถวายข้าวสาร เป็นบริวาร ของสังฆทานไป เช่น หนัก 63 กก. ก็ถวาย 64 กก.

หากทำหมดทีเดียวไม่ได้ ให้ทำทั้งหมดภายในสามเดือน แบ่งทำ ไม่ใช่เอาไปมอบให้นอกเขตพระศาสนา เนื้อนาบุญมันน้อย ได้บุญน้อย ต้องในเขตจึงจะแก้ก ร ร มได้

จากนั้น ตั้งใจกรวดน้ำว่า หากเราเคยติดหนี้ใครไม่ได้ใช้ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติทั้งหมดนี้ เราขอชดใช้ให้ด้วยอานิสงส์จากการถวายข้าวสาร เหล่านี้ แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ ขอให้ถึงแก่ทุกรูปรูปนาม ที่เราติดหนี้ท่าน

2 ทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูง เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เก้าอี้ อาสนสงฆ์ รองเท้า เสื่อสาด เครื่องลาดปู ถนน สะพาน

3 ทำซุ้มประตู วัด หรือ ป้ายบอกทางไปวัด

4 ชำระหนี้สงฆ์ ที่ให้ทำใน 3 หัวข้อข้างต้น

เพราะ บางท่าน ก ร ร มเก่าหนักมาก แก้แบบทั่ว ไปไม่ได้ ต้องแก้ด้วยการกระทำเหล่านี้หากไม่แก้ ก็จะหนักไปจนวันต า ย จะมีเงินมาช่วงไหน ก็จะพลัดไป จะมีโอกาสดีเมื่อไหร่ ก็จะพลาดไปทุก ทีลองทำดู ไม่เสียหาย ก ร ร มหากแก้ถูกจุด มันก็หลุดชีวิตจะดีขึ้น

หมายเหตุ

ข้าวสารถึงแม้ว่า ธัญญาหารดิบ ไม่หมายรวมข้าวสาร แต่มุ่งหมายถึงข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้ขัดสี แต่การถวายข้าวสารนั้น ก็ยังไม่ควรถวายแก่สมณะ เพราะลำบากในการรั กษ าพระวินัย เป็นการผิดจากข้อจุลศีล แล้วก็อ้างศีลข้อหนึ่ง ในจุลศีล ที่ว่า “อามกธญฺญมปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ -พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เว้นข า ดจากการรับธัญญาหารดิบ”แม้”คำว่า ธัญญาหารดิบ ไม่ได้หมายถึง ข้าวสาร”เราก็ควรใช้ปัญญาพิจารณาว่า วัดแห่งนั้น มีแม่ชี หรือเด็กวัด ที่สามารถหุงหาอาหาร เพื่อถวายพระสงฆ์ได้หรือไม่จะเป็นการดี

ใครที่เงินไม่พอใช้สักที ลองเอาคำแนะนำนี้ไปประยุกต์ทำดูนะคะ ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่จ้า