วัดกลางคลองสระบัว เศรษฐีทันใจ

วันนี้จะเล่าถึงความเป็นมาของ “วัดกลางคลองสระบัว” ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธย า จ.พระนครศรีอยุธย า

สำหรับ “วัดกลางคลองสระบัว” ตามข้อสันนิษฐานหรือการคาดคะเนของชาวบ้านในย ามนี้เชื่อกันเองว่า เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธย าเป็นราชธานี คงเป็นวัดเล็ก ๆ ประจำท้องถิ่นชาวคลองสระบัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2309 กองทัพพม่าตั้งอยู่ในเขตวัดหน้าพระเมรุตรงข้ามเกาะเมืองกรุงศรีอยุธย า

แล้วเชื่อว่าทหารพม่าคงเข้ามาแล้วเผ าวัดแห่งนี้ และมีข้อสันนิษฐานอีกข้อหนึ่ง ทางวัดกลางคลองสระบัวน่าจะนำองค์พระพุทธรูป 4 องค์ เก็บซ่อนโดยการฟอกปูนไว้ เมื่อชาวกรุงศรีอยุธย าถูกกองทัพพม่าเผ าบ้านเมือง เผ าวัดวาอารามต่าง ๆ เหลือไว้แต่ความทรงจำ ที่เสียกรุงศรีอยุธย าครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2309

พอภัยสงคร ามหมดไป ชาวคลองสระบัวก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม ส่วนวัดกลางคลองสระบัว ต่อมามีพระสงฆ์รูปหนึ่งธุดงค์เข้ามาปฏิบัติธรร มกรรมฐาน เห็นร่องรอยของวัดจึงร่วมกับชาวบ้านพัฒนาวัดนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และแล้วก็มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น จู่ ๆ ท้องฟ้าเริ่มมืด เสียงฟ้าร้องดังสนั่น แล้วฟ้าผ่าลงมาทันที ทันใดทำให้ปูนที่ฟอกองค์พระพุทธรูปกะเทาะออกมาพบเห็นองค์พระพุทธรูป 4 องค์

เมื่อชาวประชาทั้งหลายรู้ข่าวก็กล่าวขานกันต่าง ๆ นานาตามภาษ าชาวบ้าน และขอกราบไหว้บูชา แล้วเรียกหลวงพ่อทันใจ! ตามเหตุผลเพราะพบองค์หลวงพ่อเพียงแค่ฟ้าผ่า เหตุผลดีครับ

สำหรับอีกเรื่องราวเล่าขานกันเองว่ามีสุภาพสตรีคนหนึ่งมาเล่าเรื่องให้ทางวัดฟัง เธอป่ วยหนักรักษ าตัวอยู่ในโรงพย าบ าลแล้วนิมิตมีพระมาอวยพรให้หายป่ วยเร็ว ๆ แล้วไปหาข้าที่วัดกลางคลองสระบัว อันนี้เป็นเรื่องที่เรียกหลวงพ่อทันใจอีกเช่นกัน

แต่ถึงอย่างไรก็ตามองค์หลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองผสมสำริด ส่วนจีวรลวดลายดอกพิกุล ตามข้อคาดคะเนของวัดนี้เชื่อได้ว่าผู้จัดสร้างองค์หลวงพ่อทันใจคงเป็นเชื้อพระวงศ์ของขุนหลวงหรือกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธย า สร้างถวายแน่แท้ เพราะลวดลายดอกพิกุลชาวศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าเป็นดอกไม้สวรรค์มีกลิ่นหอม ส่วนต้นพิกุลมีอายุยืนย าวนานสมัยโบราณนิยมปลูกตามบ้านเรือนต่อมามีปลูกกันมากในเขตวัดวาอารามต่าง ๆ

สำหรับพระพุทธรูปองค์ที่ 2 คือหลวงพ่อเพชรหรือพระพุทธรูปขนมต้มเรียกตามพุทธลักษณะคือขัดสมาธิเพชร พระพักตร์กลม พระเนตรมองลงมาที่ญ าติโยม ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธย า แต่หล่อขึ้นมาตามแบบพระพุทธสิหิงค์ จะเรียกขานกันว่าพระพุทธขนมต้ม ประดิษฐานในวิหารคู่กับองค์หลวงพ่อทันใจ สำหรับพระพุทธรูปอีก 2 องค์ทางวัดกลางคลองสระบัวมิได้กล่าวถึงนะครับ

วัดกลางคลองสระบัว ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธย า จ.พระนครศรีอยุธย า ชาวแฟนเพจทุกท่านควรจะหาโอกาสเดินทางไปเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธย า แล้วไปตามเส้นทางวัดหน้าพระเมรุเลยวัดหน้าพระเมรุไปประมาณ 1 ก.ม. อยู่ด้านขวาป้ายวัดกลางคลองสระบัวอาจมองไม่ชัดเจนครับ