ท้าวหิรัญพนาสูร บันทึกลึกลับตำนานโร คระบา ด 100 ปี

เรื่องราวของ “ท้าวหิรัญพนาสูร” ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงบนโล กออนไลน์ หลังมีการเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อเรื่องคำทำนายโร คระบาด 100 ปี ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤติอยู่ในขณะนี้ ท้าวหิรัญพนาสูรคือใคร มีความเป็นมาอย่ างไร

ที่มาและประวัติ “ท้าวหิรัญพนาสูร” อสูรเทพผู้ปกปักรักษ ารัชกาลที่ 6

เชื่อกันว่าท้าวหิรัญพนาสูร คือ อสูรเทพรูปร่างกำยำใหญ่โต เป็นผู้มีสัมมาปฏิบัติที่คอยติดตามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อปกปักรักษ าและป้องกันภยันตรายทั้งปวงให้แก่พระองค์ โดยคำว่า “หิรัญ” หมายถึง สีเงิน หรือทอง ส่วนคำว่า “พนาสูร” หมายถึง เทพาสูรแห่งป่า

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับท้าวหิรัญพนาสูร เริ่มต้นขึ้นราวปี พ.ศ.2449 ในครั้งนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย ามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปยังมณฑลพายัพ หรือพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เส้นทางประพาสต้องเดินทางเข้าไปในป่าลึก ทำให้ข้าราชบริพารและผู้ติดตามต่างรู้สึกเกรงกลัวอันตราย รัชกาลที่ 6 ทรงคลายกังวลด้วยการตรัสว่า ย ามที่เจ้านายใหญ่โตประพาสในที่ต่างๆ จะมีเทพ เทวดา หรืออสูรที่มีสัมมาทิฐิตามทำนองคลองธรร ม คอยช่วยติดตามเพื่อคุ้มครองไม่ให้เกิดภัยอันตราย

ในคืนนั้นเอง มีผู้ติดตามท่านหนึ่งฝันเห็นชายรูปร่างกำยำใหญ่โต เข้ามาบอกว่าตนเป็นอสูรชาวป่า มีชื่อว่า “หิรันย์” จะขอติดตามเสด็จรัชกาลที่ 6 และดูแลปกปักรักษ ามิให้อันตรายใดๆ มากล้ำกราย เมื่อตื่นจากฝัน ผู้ติดตามจึงทูลเรื่องนี้แก่พระองค์ท่าน
หลังจากทรงทราบ รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้จัดเครื่องเสวยตั้งเซ่นแก่อสูรหิรันย์

และทำพิธีเชิญติดตามเสด็จจนกลายเป็นธรร มเนียม เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “ท้าวหิรัญพนาสูร” (หากสะกดตามลายพระราชหัตถเลขา เขียนเป็น “ท้าวหิรันยพนาสูร”)

นอกจากนี้ ยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อรูปท้าวหิรัญพนาสูร พร้อมเครื่องประดับยศแบบไทยโบราณ จำนวน 4 องค์ แต่ละองค์มีความสูง 20 เซนติเมตร ประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ห้องพระบรรทม, รถยนต์พระที่นั่ง, กรมมหาดเล็กหลวง และบ้านพระย าอนิรุทธเทวา

ต่อมา พ.ศ.2465 โปรดเกล้าฯ ให้หล่อรูปท้าวหิรัญพนาสูรขนาดใหญ่ด้วยทองสัมฤทธิ์ขึ้นมาอีก 1 องค์ ถือไม้เท้าประดับยศ และมีพระราชพิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญเข้าสิงสถิตภายในศา ล ซึ่งตั้งอยู่ในพระราชวังพญ าไท เป็นที่รู้จักกันในฐานะเทพารักษ์ผู้ปกปักรักษ าพระราชวังพญ าไทสืบมาจนถึงปัจจุบัน

หลายคนอาจจำสับสนระหว่างท้าวหิรัญพนาสูรกับท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งไม่ใช่องค์เดียวกัน ตามความเชื่อแล้ว “ท้าวเวสสุวรรณ” เป็นอธิบดีแห่งอสูรที่คุ้มครองดูแลโล กมนุษย์ และช่วยปกป้องภัยร้ายจากภูตผีปิศาจ

บทสวดบูชาท้าวหิรัญพนาสูร

ก่อนเริ่มสวดคาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูร ต้องตั้งจิตให้เป็นสมาธิและจุดธูปตามจำนวนที่กำหนด หากต้องการไหว้ขอพร ให้จุดธูป 9 ดอก หากต้องการไหว้บนบาน ให้จุดธูป 16 ดอก หลังจากนั้น ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคาถาต่อไปนี้

“ระหินะ ภูมาสี ภะสะติ นิรันตะรัง ลาภะสุขัง ภะวันตุเม” (สวด 9 จบ)

ของสักการะท้าวหิรัญพนาสูร : นิยมถวายดอกดาวเรือง ดอกไม้สด ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม หรือจะทำเป็นบายศรีดอกไม้มาถวายก็ได้ รวมถึงหมากพลู ขนมไทยโบราณ ผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น กล้วยน้ำว้า มะพร้าวอ่อน ขนุน และสับปะรด

ท้าวหิรัญพนาสูรอยู่ตรงไหน? รูปหล่อองค์ท้าวหิรัญพนาสูร ตั้งอยู่ภายในศา ลบริเวณด้านหลังโรงพยาบา ลพระมงกุฎเกล้า ใกล้กับพระราชวังพญ าไท ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยในปัจจุบันยังคงมีผู้ศรัทธาแวะเวียนไปกราบไหว้อยู่เสมอ ส่วนใหญ่จะขอพรให้แคล้วคลาดภัยอันตราย และโร คภัยไ ข้เจ็บต่างๆ

“ท้าวหิรัญพนาสูร” บันทึกลึกลับตำนานโร คระบา ด 100 ปี

 

ท้าวหิรัญพนาสูร บ้างก็เรียกว่าท้าวหิรัญฮู หรือท้าวฮู เป็นอสูรเทพที่มีความเชื่อมโยงกับคำทำนายโร คระบา ดของประเทศไทย (ตามความเชื่อส่วนบุคคล) โดยเชื่อว่าราวเดือนเมษ ายน พ.ศ.2463 เป็นช่วงเวลาที่มีการสร้างตำหนักแห่งหนึ่งขึ้น ผีที่ทำหน้าที่คอยดูแลคุ้มครองเจ้านายชั้นสูงก็ได้ติดตามมาด้วย และได้สื่อสารกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์โร คระบา ดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผีตนนั้นได้มาบอกถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าอีก 100 ปีข้างหน้า (นับจากเดือนเมษ ายน พ.ศ.2463 ก็คือ เดือนเมษ ายน พ.ศ.2563) จะเกิดโร คระบา ดรุนแรงที่รักษ าได้ย าก ผู้คนล้มตา ยจำนวนมาก โดยโร คระบา ดจะเลวร้ายที่สุดในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2564 และสถานการณ์โร คระบา ดนี้จะค่อยๆ ดีขึ้นในช่วงเดือนเมษ ายน พ.ศ.2565 จากตำนานลึกลับที่เล่าสืบต่อกันมา ทำให้หลายคนเชื่อว่าผีตนนั้นหมายถึง “ท้าวหิรัญพนาสูร” และโร คระบา ดก็คือ “โ ควิด-1 9” นั่นเอง