ผาชู้ สายหมอกแห่งตำนานรักสามเส้า

เรื่องเล่าขาน ตำนานผาชู้

ดอยผาชู้ เป็นโขดหินและหน้าผาขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่เขียวขจีหลายแสนไร่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ และสายน้ำของแม่น้ำน่านทอดตัวไหลคดเคี้ยวสู่ทิศใต้ยาวหลายสิบกิโล ย ามหน้าหนาวจะมีทะเลหมอกสีขาวตัดกับความเขียวขจีของป่า และแสงสีทองของดวงอาทิตย์ขึ้นย ามเช้าอย่ างสวยงามมาก

และเป็นสถานที่เกิดตำนานรักสามเส้าที่ตัดสินความรักด้วยความต าย โดยมีตำนานเล่าว่า”ณ ที่แห่งนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมามีตำนานเล่าขานสืบทอดกันว่า ที่แขวงศรีษะเกษมีเจ้าแขวงเป็นชายรูปงามนามว่า “เจ้าจ๋วง” ได้เสกสมรสกับ “เจ้าจันทร์” เป็นชาย า ครองรักกันมาหลายขวบปียังไม่มีบุตร – ธิดาแต่อย่ างใด

อยู่มาวันหนึ่ง เจ้าจ๋วงได้ออกประพาสป่าเพื่อล่ าสัตว์ ขณะตามล่ าสัตว์ป่าได่หลงทางมาถึงบริเวณโขดหินสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้ที่เขียวขจีมีสภาพสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งได้พบกับกระท่อมของพรานป่าซึ่งมีธิดาสาวสวยนาม “เจ้าเอื้อง” อาศัยอยู่ด้วยกันสองพ่อลูกพอเจ้าจ๋วงได้พบประสบพักตร์เจ้าเอื้องทำให้เกิดความหลงใหล

หลงรักอย่ างทอนตัวไม่ขึ้นจึงได้เฝ้าเพียงพย าย ามบอกรักเจ้าเอื้องอยู่เป็นเวลานาน กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งความรักเปรียบเสมือน “น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน” ในที่สุดเจ้าจ๋วงก้ได้ครองรักกับเจ้าเอื้องเป็นชาย าอีกนางหนึ่ง

เจ้าจันทร์เมื่อเห็นว่านางจ๋วงได้ประพาสป่า และไม่กับแขวงเป็นเวลานานจึงได้ติดตามเสาะหาอยู่หลายวัน จนกระทั่งวันหนึ่งได้ตามมาพบเจ้าจ๋วงกำลังพรอดรักกับเจ้าเอื้องอยู่บนยอดโขดหินใหญ่ จึงได้ตัดพ้อต่อว่าและยื่นคำขาดให้เจ้าจ๋วงเลือกเอาว่าจะตัดสินใจครองรักอยู่กับใครแต่เพียงนางเดียว

เจ้าจ๋วงได้ใช้ความคิดอยู่เป็นเวลานาน ก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งได้จึงอธฺษฐานว่า ”ถ้าความรักของเราทั้งสามคนเป็นความรักที่บริสุทธ์เป็นรักแท้ตราบเท่านิจนิรันดร์ ขอให้ร่างกายเรากลับกลายเป็นต้นไม้อยู่คุ่กับโขดหินใหญ่แห่งนี้ตลอดกาลนาน”

ได้ตัดสินใจกระโดดหน้าผา เจ้าจันทร์เห็นดังนั้นจึงได้กระโดดหน้าผาตามไป ส่วนเจ้าเอื้องได้ทราบและเกรงกลัวต่อบาปกรรมจึงได้กระโดดหน้าผาตามไปอีกคน ทำให้เสี ยชีวิตทั้งสามคนด้วยด้วยอำนาจคำอธิษฐานอันแรงกล้า “เจ้าจ๋วง” ได้กลายร่างเป็นต้นจ๋วง “เจ้าจันทร์” ได้กลายร่างเป็นต้นจันทร์ผา “เจ้าเอื้อง” ได้กลายร่างเป็นต้นกล้วยไม้ หรือดอกเอื้องขึ้นอยู่ตามหน้าผาแห่งนี้โขดหินใหญ่แห่งนี้จึงถูกเรียกขานนามว่า “ผาชู้” มาแต่บัดนั้น

ผาชู้ มีจุดชมวิว และจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม มองทางด้านทิศตะวันออก จะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนวางตัว ในแนวทิศเหนือใต้ขนานกัน ทางช่วงตอนกลางของภูเขา ระหว่างด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกจะเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสายน้ำน่านทอดตัวไหล ผ่าน ระยะทางประมาณ 60 กม. เหมาะแก่การล่องเรือหรือนั่งเรือชมธรร มชาติ ทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำน่าน จาก อ.เวียงสา ถึงผาชู้ ผาชู้เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลหมอกอย่ างงดงาม