ปู่ ย่า ให้โชคใหญ่ วาสนาได้จับเงิน ล้าน กับคนที่มีบารมี 3 วันเกิดนี้

ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และในครั้งนี้ท่านพญานาคเปิดทางให้กับ 3 วันเกิดที่จะมีวาสนาได้จับเงินล้าน อยากรู้ว่ามีวันเกิดใดบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ปู่ย่าให้โชคใหญ่ ลำดั บที่ 1.วันศุกร์

ดวงชะต าท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงก่อนสิ้นปีทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับร าชการ

ก็มีเกณฑ์ก้าวหน้ามื่อท่านได้อ่านแล้วดีกดแชร์เป็นกุศลเผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย

ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินโชคลาภความฝันงูใหญ่หรือพญ าน าคจะให้โชคห า กคิดทำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่งโดยเฉพาะค้าขายออนไลน์

หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการหมั่นทำทานทำบุญ ทุกครั้งที่มีโ อ กาสก็จะช่วยเสริมดว งเสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

ปู่ย่าให้โชคใหญ่ลำดับที่ 2 วันพุธ

โชคชะต ามักจะเล่นตลกสบายอยู่ได้แปปๆตัดสลับมาให้ลำบ า กซะงั้น ด วงตกอับเ งิ นเ งิ นทองมาตั้งแต่ปีที่แล้วส่วนหนึ่งก็มาจ า กเหตุผลด้านการเ งิ นด้วย

ให้ระวังเรื่องการใช้เ งิ นเกินตัวจนเป็นห นี้สินห า กรู้ว่าตัวเองบริหารจัดการเ งิ นไม่ค่อยเก่งให้ใช้หนี๊ก้อนเดิมให้หมดก่อนอย่าเพิ่งไปสร้างห นี้ก้อนใหม่
คนเกิดวันนี้ มักต ามใจความรู้สึกตนเองจนตัวเองลำบ า กเ งิ นทองชักหน้าไม่ถึงหลังหลังจ า ก1 มกร าคา 6 3 เป็นต้นไป ด วงท่านจะดีขึ้นต ามลำดับหมั่นสว ด มนต์บูพระประจำตนเพื่อส่งเสริม ด วงชะต า

ปู่ย่าให้โชคใหญ่ลำดับที่ 3 วันเสาร์

ดว งชะต าปลายปีหลังจ า กนี้กำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องการเ งิ น ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเ งิ นโชคลาภตัวเลข

เกจิดังจะให้โชคมีเกณฑ์รับเ งิ นสดหลักแสนเอาไปปลดห นี้ปลดสินแถมยังมีเ งิ นมาซื้อของที่อย า กได้มานานสมใจอย า กแต่ช่วงนี้ให้

ร ะวังมีเกณฑ์ต้องเสียเ งิ นไปกับการซ่อมบำรุงยวดย านพาหนะหรือที่อยู่อาศัยอย่าชะล่าใจใช้เ งิ นจนหมดกระเป๋าแบบที่เคยโดยไม่ได้มีเ งิ นสำรองไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน

จะลำบ า กเอาจะบ า กหน้าไปยืมใครก็ไม่ค่อยได้เพร าะเป็นคนหน้าบาง โ ก ห กไม่เก่งใช้ของอะไรให้ทะนุถนอมระมัดระวังในช่วงนี้ห า กไม่อย า กต้องเสียเ งิ นซื้อใหม่

เป็นบุญวาสนาของทั้ง 3 วันเกิดที่จะได้จับเงินแสนเงินล้าน ของให้ท่านพบเจอแต่โชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองและฝากกดแชร์เป็นกุศลให้กับเพื่อนๆของท่านที่เกิดในวันเดียวกันด้วยนะคะ