วัดพระบรมธาตุสวี วัดสวยเมืองชุมพร อายุกว่า 700 ปี

วัดพระบรมธาตุสวี ตั้งอยู่ใน ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งในพุทธศาสนา และ ประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่ างมาก เพราะเป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมธาตุสวี และมีอายุย าวนานกว่า 700 ปีได้

ตามตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่ง พระเจ้าศรีธรร มาโศกราช ได้เสด็จยกทัพมาพักที่วัดร้างในอำเภอสวี มีกาเผือกและฝูงกาตัวอื่นๆ เกาะอยู่บนกองอิฐส่งเสียงร้อง พระองค์จึงรับสั่งให้ทหารรื้อเอาอิฐออกมาและพบกับฐานเจดีย์ใหญ่ที่มีผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฝังอยู่ในนั้น จากนั้นก็ได้ทำการสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ และจัดงานสมโภชเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน

ส่วน ศา ลพระเสื้อเมือง ที่อยู่ภายในวัด มาจากการที่ นายเมือง ทหารในกองทัพอาสาเป็นผู้เฝ้าพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ พระเจ้าศรีธรร มาโศกราชจึงรับสั่งให้ทหารตัดหัวของนายเมืองเซ่นสรวงบูชาไว้ในศา ลเพียงตา เรียกว่า “ศา ลพระเสื้อเมือง” ให้เป็นผู้เฝ้ารักษ าพระบรมสารีริกธาตุสืบมา ในปัจจุบันศา ลพระเสื้อเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน โดยเฉพาะกับชาวจีน

 

ไฮไลท์ วัดพระบรมธาตุสวี

รูปแบบศิลปกรรมของ พระบรมธาตุสวี มีลักษณะแบบเดียวกับ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรร มราช ซึ่งคาดว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธย า และมีการซ่อมแซมบูรณะหลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2459 ที่องค์พระธาตุพังลงมา จึงเกิดการบูรณะครั้งใหญ่ขึ้น

ปัจจุบันองค์เจดีย์มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 8.50 เมตร ประดับด้วยเสา 6 ต้น ตกแต่งด้วยรูปปั้นช้างโผล่ศรีษะโดยมีขาหน้าค้ำเจดีย์อยู่ด้านละ 3 ซุ้ม สลับกับรูปยักษ์ถือกระบอง และมีเจดีย์องค์เล็กจำลองแบบจากเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งอยู่รอบฐานทั้ง 4 มุม องค์เจดีย์มีลักษณะทรงระฆังคว่ำ ด้านบนประดับด้วยเสาหารก้านฉัตร บัวเถา ปล้องฉัตรเจ็ดชั้น ชั้นบนสุดมีปลียอดและเม็ดน้ำค้าง เรียงตามแนวระเบียงทั้ง 4 ทิศประมาณ 105-110 องค์ ด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ในส่วนของ ศาลพระเสื้อเมือง เดิมเป็นอาคารไม้ปิดทึบ และมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ทางกรมศิลปากรจึงร่วมมือกับทางวัดบูรณะออกแบบอาคารใหม่ทั้งหมด เป็นอาคารทรงไทยหลังคาจั่ว มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ตัดปัญหาเรื่องมดปลวกด้วยการก่ออิฐฉาบปูน พื้นอาคารปูด้วยหินอ่อน ด้านหน้ามีราวระเบียงลวดบัว และลูกมะหวด และมีประติมากรรมปูนปั้น เจ้าพ่อเสื้อเมือง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนอยู่ด้านในศา ลา

พิพิธภัณฑ์ วัดพระบรมธาตุสวี เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดภายในวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษ า และนักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษ าเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ห้อง

ห้องแรกเป็นจุดจัดแสดงวัตถุโบราณ และบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระบรมธาตุสวี ห้องที่สองจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง จำลองวิถีชีวิตของชาวชุมพรในสมัยโบราณ ส่วนห้องสุดท้ายจะเป็นห้องเก็บผลงานและรับรองแขกพิเศษ

สำหรับใครที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ไทยและวัตถุโบราณ เชิญมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลย  รอบรองว่าทุกคนจะได้เกร็ดความรู้ดีๆ กลับไปแน่นอน