20 ข้อคิดดีๆ อ่านก่อนไปทำงาน เพิ่มพลังบวก สร้างแรงดึงดูดให้ตัวเอง

ยิ้มตอนรับเช้าวันใหม่ ชีวิตของเรายังต้องดำเนินต่อไปในทุกๆวัน วันนี้เราอยากมาสร้างพลังบวกให้ทุกท่านไปทำงานอย่างสดชื่น เพื่อดึงดูดความสำเร็จ โชคลาภเข้าาหาเรา

เริ่มต้นด้วยการขอบคุณ การกระทำเริ่มต้นจากความคิด หลังจากตื่นแล้ว ใช้เวลาเงียบๆประมาณ 5 นาที เริ่มคิดถึงสิ่งต่างๆที่คุณมีและขอบคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นเช้าวันใหม่ เตียงนอนที่ให้คุณได้หลับสบาย

เช้าวันใหม่ที่คุณได้รับ อากาศที่คุณห า ยใจ ฯลฯ การขอบคุณจะทำให้คุณมองหาแต่สิ่งดี เริ่มคิดแง่บวก เห็นคุณค่าคนรอบข้างและสิ่งรอบตัว ทำให้คุณรู้ว่าคุณตื่นขึ้นมาและมีชีวิตอยู่เพื่อใครและเพื่ออะไร

1 คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า คือ คนที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอย ากทำ ไม่ใช่เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นบอ ก ให้ทำ

2 คนอื่นไม่ให้โอ ก าสเรา ยังไม่น่าเ ศ ร้ าเท่ากับเราไม่ให้โอ ก าสตัวเอง ทุกคนผิดพลาดกันได้ ไม่มีใครเก่งแต่เกิด

3 ชีวิตก็เหมือนการหัดปั่นจักรย าน แรกๆอาจมีล้มบ้าง เจ็บบ้าง แต่หากเราลุกขึ้นใหม่ ฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่ง

4 กระจกไม่เคยดูถูกใคร มีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ส่องกระจกแล้วดูถูกตัวเอง

5 คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แย้ง แต่คือผู้ที่รู้จักออ ก ห่างจากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้น

6 อย่ าเป็นคนเก่งที่แล้งน้ำใจ แต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว

7 มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมายแต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียว

8 ใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เค้าดูถูกไป แต่จงท่องให้ขึ้นใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเอง

9 ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่า แม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่อง และ คนฉลาดที่สุดก็ยังโง่ในหลายๆเรื่อง

10 อันที่จริงแล้วบนโลกนี้ไม่มีคนโง่หรือคนฉลาด มีก็แต่เพียงคนที่เรียนรู้แล้ว กับ คนที่ยังไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ

11 ไม่มีอะไรเสียเวลาไปมากกว่าการคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต และ ไม่เคยช้าเกินไปสำหรับการทำตามความฝัน

12 คนที่ไม่เคยหิว ย่อมไม่ซาบซึ้งรสของความอิ่ม

13 ความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลว ย่อมหอมหวานกว่าเดิม…

14 อย่ ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้พย าย ามอย่ างเต็มที่ ถ้าคุณไม่ลองก้าว คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางข้างหน้าเป็นอย่ างไร

15 ปัญหาทุกอย่ างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป

16 หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่อมสดใสเสมอ รู้จักกลางร่มเดินฝ่าพายุฝน ไม่ช่ยอมเดินตากฝนให้เปียก เรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาไม่ใช่จมอยู่กับปัญหา

17 มีแต่ปัจจุบันที่มีค่า ไม่มีวันหน้าวันหลัง อดีตทิ้งมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้ อนาคตยังมาไม่ถึง ไม่ต้องกังวลให้มากนัก

18 คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่ าง แต่จงรู้จักเรียนรู้ และ สนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำ

19 หัวใจของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย หากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่า

20 อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่ และอย่ าแคร์สายตาใคร ตราบใดที่เรายังยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง และ สามารถห า ยใจได้ด้วยจมูกของเราเอง

สิ่งสำคัญคือการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาทก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น สงบสุขจากภายในสู่ภายนอกและส่งผลถึงคนรอบๆตัวเราให้มีความสุขตามไปด้วย
ขอบคุณที่มา bit core tech