“เมื่อคุณทุกข์ใจ” ให้บอกตัวเองแบบนี้

วันนี้ เรื่องเล่า มีข้อคิดดีๆ มาให้กำลังใจคนที่กำลังเป็นทุกข์ในช่วงนี้ ไม่ว่าความทุกข์จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เราต้องหาเหตุของทุกข์ให้เจอแล้วค่อยๆ หาทางดับทุกข์ไปทีละจุด แล้วความทุข์ที่เราแบกไว้จะคลายลง ไปติดตามข้อคิดดีๆกันได้เลย

เวลาเจอ (งานหนัก)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ โอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

เวลาเจอ (ปัญหาซับซ้อน)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่ างวิเศษ

เวลาเจอ (ความทุ กข์หนัก)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ แบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

เวลาเจอ (นายจอมละเมียด)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ เวลาเจอ (คำตำหนิ)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ การชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

เวลาเจอ (คำนินทา)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ การสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย

เวลาเจอ (ความผิดหวัง)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ วิ ธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

เวลาเจอ (ความป่ วยไ ข้)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ การเ ตือนให้เห็นคุณค่าของการรั กษาสุ ขภาพให้ดี เวลาเจอ (ความพลัดพราก)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ บทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

เวลาเจอ (ลูกหัวดื้อ)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ โอกาสท องของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

เวลาเจอ (แฟนทิ้ง)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ ความเป็นอนิจจังที่ทุ กชีวิตมีโอกาสพานพบ

เวลาเจอ (คนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ ประจักษ์พย านว่าไม่มีใครได้ทุ กอย่ างดั่งใจหวัง

เวลาเจอ (ภาวะหลุดจากอำนาจ)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ ความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง

เวลาเจอ (คนกลิ้งกะล่อน)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ อุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

เวลาเจอ (คน เ ล ว)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ ตัวอย่ างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์

เวลาเจอ ( อุ บั ติ เ ห ตุ )

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ คำเ ตือนว่าจงอย่ าประมาทซ้ำอีกเป็นอันข าด

เวลาเจอ (ศัตรูคอยกลั่นแกล้ง)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ บททดสอบที่ว่า ‘มารไม่มี บารมีไม่เกิด’

เวลาเจอ (วิกฤต)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม ‘ในวิกฤต ย่อมมีโอกาส’

เวลาเจอ (ความจน)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ วิ ธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

เวลาเจอ (ความ ต า ย)

ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือ ฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์

ในชีวิตคนเราล้วนแล้วแต่ต้องพบเจอ

เรื่องดีบ้าง ไม่ดีบ้าง สลับกันไป

อยู่ที่ตัวเราว่า เมื่อไหร่จะก้าวผ่ านพ้นมันไปได้

ซึ่งวันนี้จะพามาดูคำคมเพิ่มพลังชีวิตให้สาว ๆ มีกำลังใจที่จะสู้ กับเรื่องราวในชีวิตได้มากขึ้น

คำคมไม่เพียงแต่ให้ข้อคิดไม่พอแต่ยังให้ความหวังและเติมกำลังใจให้เราพร้อมที่จะเดินหน้าไปพบกับวันใหม่ที่สดใสและสวยงามมากขึ้น

สาว ๆ ที่กำลังเศร้าใจ รีบมาอ่ าน เติมพลังใจให้ตัวเองกันเลย

ความสำเร็จของแต่ละคนมันไม่ได้เกิดขึ้นรูปแบบเดียวกันเสมอไป

บางบทเรียนก็ไม่จำเป็นต้องเสี ยอะไรเพียงแต่เราดูตัวอย่ างจากคนอื่นเอา

ก็ได้ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทาน

ย ามใดที่ท้อแท้ ขอแค่สู้ชีวิตด้วยสติปัญญาไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุด จงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขก็พอ

ปัญหาทุ กอย่ างมันมีทางแก้ขอแค่มุ่งมั่นต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้า หากเรามีความหวังจะทำให้เรามีกำลังใจ ในการสู้ชีวิต ถ้าเราอดทนมากพอเราจะมีวันได้เห็นท้องฟ้าสดใสหลังมรสุมของชีวิตผ่ านพ้นไปเสมอ ความสำเร็จต้องจ่ายด้วยความพย าย าม

สิ่งที่ต้องทิ้งไป คือ ปัญหา

สิ่งที่ต้องพกติ ดตัวไว้ คือ ปัญญา

สิ่งต้องคิดแก้ปัญหา คือ ตัวเราเอง

เราไม่ได้มีหน้าที่อธิบายความฝันให้ใครฟังแต่เรามีหน้าที่ทำความฝันของเราให้เป็นจริงอุปสรรคอาจทำให้เราฝ่าฟั นไปข้างหน้าได้อย่ างย ากลำบากแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะผ่ านมันไปไม่ได้มองไปข้างหน้าอย่ างมีความหวังมองไปข้างหลังอย่ างมีบทเรียนจงมอง “ปัญหา” ให้เป็นการฝึก “ปัญญา”

แล้วชีวิตจะอยู่ “เหนือปัญหา” ทั้งปวง “กำลังใจ” เราหาได้จากคนรอบข้าง

แต่ “ความเข้มแข็ง” เราต้องสร้างมันขึ้นมาเอง หลายคนอาจเห็นเรา “ล้ มเหลว”

แต่จะไม่มีวันที่เห็นเรา “ล้ มเลิก”

ทุ กคนมีเรื่องเศร้าในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าใครจมอยู่กับมันได้นานกว่ากัน

ทุ กคนก็มีวันแ ย่ ๆ เหมือนกัน อดทนไว้เดี๋ยวมันก็ผ่ านไป “คนเกียจคร้านหย่อนความเพียร

แม้จะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็สู้คนพิก าร พากเพียร

แต่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวไม่ได้”

ชีวิตมีขึ้นและก็มีลง

เวลาขึ้นอย่ าลง เวลาลงอย่ าท้อ

จงฝากชีวิตไว้กับ “สติและปัญญา”

อย่ าฝากไว้กับ “โ ชคชะตาที่มองไม่เห็น”

ก็ผ่ านอะไรมาตั้งเยอะแล้ว

ครั้งนี้ก็ต้องผ่ านมันไปให้ได้

เป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิต

ที่เราจะรู้สึก “แ ย่” แต่ขออย่ าท้อแท้

เพราะคงไม่มีใครที่จะ “แพ้” ได้ทุ กวัน

ไม่มีใครทำให้เราแพ้ได้ ถ้าหัวใจเราไม่ยอมแพ้

อย่ าทิ้งความฝัน เพียงเพราะรู้สึกว่ามันไกล

ถ้าไม่ลองเดินไป แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไกลจริง

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะมีปัญหารุมเร้าแค่ไหน หรือมีแต่เรื่องทุกข์ใจทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากตัวเรา ต้องเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราก่อน มีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้น และทางเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้อให้สู้ต่อไปนะคะ

ขอบคุณที่มา : ตาสว่าง