ข้อคิด 11 ข้อ เอาไว้อ่านเวลารู้สึกท้อ

วันนี้ เรื่องเล่า ขอนำเสนอข้อคิดดีๆที่ช่วยให้คุณมีกำลังใจ ในวันที่รู้สึกหมดทั้งแรงกายและแรงใจ ทุกสิ่งในชีวิตไม่เป็นดังหวังถึงแม้จะทุ่มความพยามยามจนสุดตัวแล้วก็ตามแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นเลย อยากจะบอกว่าไม่ต้องท้อใจไป ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ ไปอ่านข้อคิดให้กำลังใจตัวเองกันเลย

เราอาจท้อแท้ และคิดว่าตนเองคงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่หารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วเราสามารถพลิกผันสิ่งร้าย ๆ ในชีวิตได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจนเกิดท้อขึ้นมาให้คุณนึกถึงคำพูดเหล่านี้เอาไว้ แล้วคุณจะมีกำลังใจมากขึ้น

1. การคิดมากจะทำให้คุณอารมณ์เสียซะเปล่า หายใจเข้าลึก ๆแล้วปล่อยวางเรื่องราวร้ าย ๆ ทิ้งไปบางครั้งเราก็ชอบสร้างปัญหาที่ไม่มีจริงขึ้นมาให้หนักส มองจงมีสติตระหนักรู้ความคิดของตนเอง และอย่ าปล่อยให้มันควบคุมคุณ จงถามตนเองว่า นี่ทุ กอย่ างกำลังผิ ดพลาดจริง ๆ หรือว่าฉันแค่คิดมากไปเองกันนะ

2. บางครั้งคุณแค่ ต้องไปนั่งพูดคุยกับเด็ กน้อยวัย 4 ขวบและคุณตาวัย 84 ปี เพื่อให้เข้าใจชีวิตอีกครั้งหนึ่งบางทีเราก็มักจะลืมนึกถึงบทเรียนสำคัญ ๆ ในชีวิตที่สามารถช่วยให้เราผ่ านพ้นสถานการณ์ย ากลำบากไปได้แค่เปิดรับมุมมองใหม่ ๆ ก็ทำให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์รอบตัวเปลี่ยนไปอย่ างสิ้นเชิงแล้ว

3. ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า เราทุ กคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่เลย เราก็แค่แกล้งทำเป็นรู้เท่านั้นเองเมื่อไหร่ที่คุณเครียดกับชีวิต ให้จำไว้ว่า เราทุ กคนต่างก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันหมด ไม่มีใครรู้มากกว่าใครในเรื่องการใช้ชีวิตหรอก ดังนั้น ถ้าหลาย ๆ อย่ างผิ ดพลาด ให้คิดซะว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว เพราะเราทุ กคนต่างก็อยู่บนเรือลำเดียวกัน

4. ลองจับที่ชีพจรของคุณดู แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่ เมื่อทุ กอย่ างผิ ดพลาดไปหมดเรามักจะลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ จำไว้ว่า แม้ในเวลาที่ชีวิตเป็นเหมือนฝันร้ ายคุณมีโอกาสที่จะทำให้ทุ กอย่ างกลับมาดีเหมือนเดิมได้ เพราะคุณยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่

5. ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่ างไร จงลุกจากที่นอนและแต่งตัวเ สีย มุ่งสู่จุดหมายอย่ าเพิ่งยอมแพ้ อย่ าปล่อยให้ชีวิตทำร้ ายคุณนานจนเกินไปการพย าย ามรั กษาวิ ธีคิดที่ดี และเปลี่ยนวันร้ าย ๆ ให้กลายเป็นความเข้มแข็งมันจะทำให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้า และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

6. ให้จำไว้เสมอว่า สถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงคุณจึงไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิมไปตลอด เพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้ เมื่อทุ กอย่ างไม่เป็นไปตามใจหวังทางเลือกที่ดีที่สุดคือ การก้าวต่อไป เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต

7. หนึ่งการตัดสินใจของคุณ สามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้ ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่จงจำไว้ว่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ จริง ๆแล้วคุณมีทั้งอิทธิพลและความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้เพราะฉะนั้น จงอย่ าให้ความเป็นจริงทำให้คุณหมดกำลังใจ คุณสามารถเอา ชนะมันได้ด้วย วิ ธีคิด มุมมอง และทัศนคติเชิงบวกของตัวคุณเอง

8. ในย ามสุข จงกล่าวขอบคุณและเฉลิมฉลอง แต่พอถึงย ามทุ กข์จงกล่าวขอบคุณและก้าวต่อไปข้างหน้าโลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน หากไม่มีความมืด ก็ไม่มีแสงสว่างแน่นอนว่า ชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดี แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ให้คุณกล่าว ขอบคุณแล้วพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าดีกว่า

9. ชีวิตที่สวยงามไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเพอร์เฟกต์ แม้อะไร ๆ จะผิ ดพลาดไปหมดแต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามากสำหรับคุณที่ยังคงอยู่ถ้าคุณยังมีลมหายใจ มีครอบครัวอันน่ารักและเพื่อนฝูงที่รักคุณ มีอาหารอร่อย ๆและมีหลังคาคอยกำบังฝน เท่านี้คุณก็มีพอและครบถ้วนแล้วล่ะ

10. บางครั้งสิ่งร้ าย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต อาจเป็นตัวนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้จงมองให้เห็นถึงความงามในช่วงเวลาอันเล วร้ าย และรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ดีเป็นตัวช่วยให้คุณเติบโต เรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่ ๆ

11. จงพย าย ามมองหาสิ่งดี ๆ ในทุ กวัน แม้ว่ามันจะย ากเพียงใด ไม่มีทางที่ทุ กวันจะสวยงามตามที่คุณวางแผนไว้หรอกหากวันใดเจอเรื่องท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยนแปลงคุณไปในทางที่ดีขึ้น

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อคิดดีๆให้กำลังใจคนท้อ เพราะทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกข์ได้ก็ย่อมหายไปในวันหนึ่ง จงจำไว้ว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครซักวันเราจะทำสำเร็จได้ตามที่หวังไว้ ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะ

ขอบคุณที่มา : feelingdd