บูชาพระแม่ธรณี พร้อมคำอธิษฐาน สวดแล้ว ดีมาก!

วันนี้ เรื่องเล่า ขอนเสนอการบูชาพระแม่ธรณีสำหรับใครที่กำลังต้องการความมั่นคงยั่งยืนในชีวิต หรือชีวิตเจอแต่เรื่องไม่ดี ทำอะไรก็ติดขัด ลองบูชาพระแม่ธรณีดู เพราะพระแม่ธรณีนั้นเป็นเหมือนมารดาของแผ่นดินบูชาเพื่อความมั่นคงและป้องกันสิ่งเลวร้ายได้ เราไปติดตามความศักดิ์สิทธิ์และวิธีอธิษฐานขอพรองค์แม่กันได้เลย

พระศรีวสุนรา หรือ พระแม่ธรณีเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับแผ่นดินมาช้านานเป็นสิ่งที่ช่วยค้ำจุนทุกสรรพสิ่งทั้งปวงเปรียบเสมือนมารดาที่คอยปกป้องแผ่นดินและโลกนี้ซึ่งมีคาถาและการบูชาดังต่อไปนี้ เป็นคำแนะนำจากหมอดูชื่อดังของบ้านเรา อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ

คาถาบูชาพระแม่ธรณี เริ่มจาก ตั้ง นะโม ๓ จบ

ตัสสา เกษีสะโต ยะถาคงคา โสตัง ปะวัตตันติ มาระเสนาปฏิฐาตุง ปริมานานุภาเวนะ มาระเสนา ปะราชิตา นิโสนิสัง
ปาลายันติ วิทังเสนติ อะเสสะโต สาธุ สาธุ สาธุ สังขาตัง โลตังกะวิทู ตันติพุดติง นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ

คำอธิษฐานพระแม่ธรณี ผู้อธิษฐานพระแม่ธรณี เจ้าข้าเอ๋ย สังขาตังอยู่แล้วหรือไร เจ้าแม่ธรณี อยู่แล้วเจ้าค่ะ เราพระแม่ธรณี ผู้อธิษฐาน ลูกอยากจะอธิษฐาน คือ ข้าพเจ้า ชื่อผู้อธิษฐาน ขอตั้งจิตอธิษฐาน ต่อพ ระแม่ธรณีเจ้าข้า เจ้าแม่ธรณี ว่าอย่ างไรหรือ ผู้อธิษฐาน ข้าพเจ้าปรารถนา จะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนจะซื้อจะขายเปลี่ยนก ร ร มสิทธิ์ที่ดิน ที่ข้าพเจ้ามี จงสมหวัง สมปรารถนา หากมีบ้าน

มีที่อยู่อาศัยแล้ว จงให้แคล้วคลาด จากภั ยอั นต ร า ย อุทกภั ย อัคคีภั ย โ จ ร ภั ย ตลอดจนให้มีความสุข ร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรัก ความสามัคคี เมื่ออยู่ในบ้านเลขที่ บ้านเลขที่ของท่าน นั้น จงมีความสุข ความเจริญ จะทำสิ่งใด จงทำมาค้าขึ้น สมดั่งปรารถนา ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูในมวยผมของพระแม่ธรณี ที่นำพาข้ามชาติข้ามภพ จงมาเป็นกำลังบุญกุศล บุญราศี เสริมกำลังกาย กำลังสมอง กำลังปัญญาให้กระทำกิจก ร ร มอันใด จากนี้เป็นต้นไป

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการบูชา อธิษฐานขอพรจากพระแม่ธรณีให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องขัย อดทน หมั่นทำความดี รักษาศีลอยู๋เสมอจะช่วยให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้นไป โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ขอขอบคุณ อ ลักษณ์ เรขานิเทศ