“วัดป่าคลอง 11” ดินแดนแห่งมนต์ขลัง ผู้คนกราบไหว้ขอโชคลาภ ขจัดหนี้สินและโรคภัย

วันนี้ เรื่องเล่าจะขอแนะนำอีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนต่างขนานนามว่าเป็นคำชะโนด 2 ดินแดนพญานาคแห่งมนต์ขลังที่ผู้คนหลั่งไหลกันไปสักการะบูชา เหมาะสำหรับใครที่อยากไปบนบานขอพร หรือขอโชคด้านเสี่ยงทาย เลขเด็ดต่างๆ ก็ไปขอจากที่นี่ได้สำเร็จสมหวัง ไปติดตามกันเลยว่ามีประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหน

ที่วัดแห่งนี้ ได้สร้างมายาวนานแล้ว และเป็นวัดป่าปลีกวิเวกจากสังคมเมือง ซึ่งจะเห็นได้จากทางเข้าวัดอยู่ห่างไกลจากชุมชนมากและอยู่ท่ามกลางทุ่งนา แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ความโด่งดังของวัดป่าคลอง 11 ถือว่าเป็นปรากฎการณ์ที่เหลือเชื่อมาก เพราะเพียงแค่ 1 วัน ที่พลิกโฉมวัดป่าอันสงบวิเวกแห่งนี้ที่แต่เดิมมีคนมาปฎิบัติธรรมไหว้พระทำบุญ เพียงแค่วันละ 10 กว่าคน แต่กลับกลายเป็นศาสนาสถานที่มีคลื่นมหาชนเดินทางหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เพื่อจาริกแสวงบุญ หรือ แสวงโชคถึงวันละ 2 หมื่นคน ทำให้ภาพบรรยากาศวัดป่าแห่งนี้ ต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งทำให้การปรับสภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ไม่อาจทำให้ทันท่วงทีได้ เพราะขาดซึ่งบุคลากรในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในส่วนต่างๆ และขาดปัจจัยต่างๆมากมาย เพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดป่าสายธรรมยุทธ์ แต่ก็ได้จิตอาสาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวัดได้มาช่วยกันดูแลประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับศรัธาชนได้เท่าที่พอจะทำได้

วัดป่าคลอง 11 หรือ คำชะโนด สาขา 2 หลายคนตั้งคำถามว่าโด่งดังขึ้นได้อย่างไร ถ้าจะพุดถึงทางจิตวิทยา ก็คงต้องมาจาก กระแสพญานาคที่กำลังโด่งดังสุดในปีนี้ หากวัดใดมีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคมักจะได้รับความสนใจจากผู้คนมากเป็นพิเศษ เพราะคนต้องการขอพร ขอโชคลาภ จากพญานาค อีกทั้งกระแสข่าวคนไปกราบไหว้พญานาคที่วัดป่าคลอง 11 แล้วได้โชคลาภ เช่น ถูกหวย ก็กลับมาโพสในโลกโซเชี่ยล คนที่ได้อ่าน ประมาณว่า เห็นเขาได้ดีแล้วเราอยากได้บ้าง ยิ่งกระพรือความอยากได้โชคลาภของผู้คนยิ่งขึ้น

และยิ่งวัดป่าคลอง 11 แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก จึงสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกกว่าไป ถึง คำชะโนด จ. อุดรธานี นี่คือการวิเคราะห์แบบผิวเผินเท่านั้น แต่หากมองในแง่ของจิตวิญญาณ และความเชื่อแล้ว สาเหตุเป็นเพราะ วัดแห่งนี้ ได้มีพญานาคาธิบดี ถึง 4 องค์คอยดูแล นั่นคือ

1 พญาอนันตนาคราช ปฐมกษัตริย์แห่งพญานาค 2.พญามุจลินทร์นาคราช พระอนุชาของพญาอนันตนาคราช
3.พญาภุชงค์นาคราช พญานาคผู้ทรงฌานวิสัย 4. พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาคแห่งพรหมประกายโลก ผู้เรืองทรัพย์สมบัติ

พ่อปู่ศรีสุทโธ หาได้ยากนักที่จะมีศาสนสถานใดที่จะมี องค์พญานาคาธิบดี ผู้เป็นใหญ่ในนาคพิภพถึง 4 พระองค์มาดูแลสถานที่เดียว พญานนาคาธิบดี มีทั้งหมด 9 พระองค์ ปกติจะดูแลสถานที่ละ 1 องค์เท่านั้น นั่นแสดงว่า วัดป่าคลอง 11 ต้องมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดา เพราะสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ 2 ประการ คือ

1.สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์ที่เน้นปฎิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อแสวงหาการหลุดพ้น ด้วยการทำพระนิพพานให้แจ้ง ด้วยหลักไตรสิกขา จึงเป็นสถานที่องค์นาคาธิบดีระดับมเหศักดิ์ ถึง 4 พระองค์มาคอยดูแล และ ร่วมปฎิบัติธรรมด้วย

2.สถานที่นี้ มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ ซึ่งได้ประดิษฐานภายในโบสถ์ไม้ กลางน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่โดดเด่นที่สุดของวัด

พญานาคทั้งหลายล้วนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา หากที่ใดมี พระสุปฎิปันโณ ผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย หรือ สถานที่ใดมี พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ ย่อมมีพญานาคมาคอยดูแลเสมอ ยิ่งสถานที่แห่งนั้น มี พระภิกษุเปี่ยมบารมีแก่รอบแล้ว มาเจริญสมณธรรมอย่างยิ่งยวด พญานาคระดับผู้ใหญ่มักจะมาดูแลเอง

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระสงฆ์ ณ วัดป่าคลอง 11 ตั้งแต่เจ้าอาวาสจนถึงพระลูกวัด ล้วนเดินทางสายอริยมรรค เคร่งครัดในพระธรรมวินัยยิ่ง ฉันข้าวมื้อเดียว และ ใช้เวลาในเจริญไตรสิกขา และไม่รับเงินทองจากญาติโยม โดยเฉพาะ เมื่อรู้ว่ามีผู้คนหลั่งไหลมาวัดนี้ ท่านไม่ยินดียินร้ายใดๆ และไม่อยากคลุกคลีกับคนหมู่มาก อันจะนำมาซึ่งการ หน่วงในการปฎิบัติธรรม เราจึงแทบไม่เคยได้พบเจอท่านเจ้าอาวาสโดยง่ายเลย ตามความเชื่อนี่เป็นเหตุให้ องค์นาคาธิบดีทั้ง 4 ผลัดกันมาคอยดูแลพระสงฆ์ และพระบรมสารริกธาตุ ณ วัดแห่งนี้

ทางลูกศิษย์วัดที่รู้เรื่องนี้ เมื่อได้สร้างโบสถ์ไม้กลางน้ำ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายวัด และยังได้สร้างเทวรูปขององค์พญานาคาธิบดีทั้ง 4 องค์ อยู่รายรอบโบสถ์ไม้กลางน้ำนั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบถึงที่มาที่ไป โดยด้านหน้าโบสถ์ มี 2 องค์ ฝั่งซ้าย และขวาส่วนด้านหลัง โบสถ์มี 2 องค์ อยู่ซ้ายขวา เช่นกัน โบสถ์ด้านหน้า 2 องค์ ได้แก่

1. พญาอนันตนาคราช หากเราหันหน้าเข้าหาโบสถ์ จะอยู่ทางซ้ายมือเรา ขอพรเรื่องการงาน การค้าขาย การเริ่มต้นธุรกิจใหม่

2. พญามุจลินทร์นาคราช หากเราหันหน้าเข้าหาโบสถ์จะอยู่ทางขวามือเรา ขอพรเรื่องสติปัญญา การแก้ไขปัญหา การขจัดอุปสรรคที่กำลังประสบอยู่
โบสถ์ด้านหลัง 2 องค์ ได้แก่

3. พญาภุชงค์นาคราช หากเราหันหน้าเข้าหาหลังโบสถ์จะอยู่ทางซ้ายมือเรา ขอพรเรื่องการแก้โรคภัยไข้เจ็บ โรคเวรโรคกรรมที่เรื้อรัง การขจัดมนต์ดำ โดนคุณไสย์ เสนียจที่ติดตัวมา

4. พญาศรีสุทโธนาคราช หากเราหันหน้าเข้าหาหลังโบสถ์จะอยู่ทางขวามือเรา ขอพรเรื่องโชคลาภ เงินทอง ลาภลอย การเงิน ขจัดหนี้สิน ( คนที่มาขอพรเรื่องโชคลาภ และถูกรางวัลใหญ่เพราะเขามาขอท่านตรงจุดนี้ โดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า จุดนี้ ให้พรเรื่องโชคลาภโดยตรง )

จุดประสงค์ที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จัก เพื่อต้องการให้ผู้คนได้มากราบไหว้ สักการะพระบรมสารรีกธาตุ และ พึ่งพาบุญญาปาฎิหาริย์ของพญานาคทั้ง 4 องค์ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนในสิ่งที่ปราถนาได้ และยังเป็นการช่วยผู้คนในพื้นที่ให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มบารมีให้แก่พญานาคราชไปในตัวด้วย ประเมินกันคร่าวๆว่า รายได้หมุนเวียนของชาวบ้านที่มาการค้าขายรอบๆวัดนี้รวมกันวันละประมาณ 25 ล้านบาท ทีเดียว วัดป่าคลอง 11 จึงเป็นที่พี่งทางใจสำหรับผู้ศรัทธาในพญานาค และหวังพึ่งบารมีขององค์ท่านในการช่วยเหลือเราในเรื่องการงาน และการเงิน และช่วยผู้ที่กำลังประสบปัญหาและอุปสรรคชีวิตและหมดทางออกได้

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบไหว้บูชาขอพร ที่วัดป่า คลอง 11 หรือ คำชะโนด สาขา 2 ลองไปขอพรกันดู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องหมั่นทำความดี รักษาศีลอยู่ ตั้งใจทำงานหาเงินอยู่เสมอ รับรองว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล