“หัดแพ้บ้าง” ไม่ต้องเอาชนะทุกเรื่องก็ได้

วันนี้ เรื่องเล่าขอนำเสนอข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธิอันดีกับคนรอบกายของเราเอาไว้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงาน ในห้องเรียนก็ตามคนเรามีความคิดเป็นของตัวองและแน่นอนมันย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันอยู่แล้วดังนั้นการให้หัดแพ้บ้างก็ได้คือการยอมรับในความคิดหรือการกระทำของคนอื่นในเรื่องที่ถูกต้อง ไปลองอ่านบทความดีๆกันเลย

การยอมให้คนอื่นบ้าง ยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็น หรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขา ดำเนินไปด้วยดี ไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเรา และเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกัน ช่วยเหลือกันและกันอีก ลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ที่แต กต่างจากความคิดเห็นของเราดู

ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วย หรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดื อดร้อนอะไรให้กับเราหรือใคร ๆเป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเรา ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขา ด้วยเช่นกัน ถ้ายอมรับยอมรับฟัง ใส่ใจ และคิดตามแล้ว เราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา

เป็นความรู้ของเราก็ได้ ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป และความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิดไปเสี ยทั้งหมด ตัดความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ” ออกไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขาถึงจะไม่ถูกใจอย่ างไรก็ต้องฟังให้จบก่อน อย่ าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่าผิด อย่ าคิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิด ด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิด

พร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขา แล้วหวังให้เขาเชื่อ เขาไม่เชื่อเราหรอกเพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหม แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้อย่ างไร “แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความคิด และการกระทำของคนอื่นบ้าง หากมุ่งแต่จะเอาชนะเขา ด้วยความคิด คำพูด และการกระทำไปเสี ยทุ กครั้ง เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้ มีแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้ง ทำล ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอ คนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่น

ย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้ เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเกลียดชังและรอวันเอาคืน แพ้ให้เป็นในบางเรื่องไม่จำเป็นต้องชนะไปเสี ยหมด เลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวย และเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะ เพราะอ ารมณ์อย ากเอาชนะ อย ากฟ าดฟั นเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา

เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลย นอกจากความรู้สึกด้านลบ ที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเก ลียดชังไปอีกนานแพ้ให้เป็นไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสี ยทุ กเรื่อง แพ้เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิม หรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ในชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุ กเรื่อง ถอยสักก้าวคลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลา คนที่ชัดเจนและตรงเกินไปในทุ กเรื่องไร้เพื่อน

ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะความผูกพันก็หมดไป ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะความรักก็จืดจางไป ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะมิตรภาพก็สูญหายไปทะเลาะกันเพราะเหตุผล ที่เสี ยหายคือความสัมพันธ์ ที่เจ็ บป วดคือตนเอง สีดำ ก็คือสีดำ สีขาว ก็คือสีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะ วางอคติและความยึดติ ดของตนลงเสี ย คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันที

ลองปิดตาเสี ยบ้างในบางครั้ง เพื่อระวั งจิตให้ไม่หวั่นไหว ลองไม่ฟังเสี ยบ้างช่างปะไร ดีกว่าไปฟังทุ กเรื่องเปลืองเวลา รูดซิบปากเสี ยบ้างในบางที ย่อมจะดีกว่าพูดบ่นเหมือนคนบ้ า ปิดหูปากให้สนิทและปิดตา เพื่อป้องกันปัญหามากวนใจเพราะมีหูก็ต้องได้ยินทั้งคำดีคำร้ าย เพราะมีตาก็ต้องได้เห็นทั้งดีและร้ าอย่ าเก็บทุ กเรื่องที่พบที่เห็น ใส่ไปให้รกใจเปล่า ๆ เรื่องดี ๆ ก็เก็บไว้ เรื่องร้ าย ๆ ก็ปล่อยผ่ าน ใครดีไม่ดีแค่รู้ก็พอ คนบางคนแค่รับรู้ก็พอ ได้ยินอะไรมาแค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอ ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุ กข์ใจ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีๆที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นการแพ้ไม่ได้หมายถึงแพ้ชนะแต่เป็นการยอมเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข ยอมรับในเสียงข้างมาก ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของคนอื่น ยอมเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้นั่นก็คุ้มค่าที่จะแพ้แล้ว