แนะนำทำเถิดจะเกิดผลดี การขอขมาเทวดาประจำตัวท่าน บูชาให้ถูกชีวิตจะรุ่งเรืองขึ้น

วันนี้ เรื่องเล่ามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเหมาะสำหรับใครที่กำลังดวงตก มีแต่อุปสรรคในชีวิต ทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองซักทีให้ลองขอขมาเทวดาประจำตัวดุรับรองทำเถิดจะเกิดผลดีชีวิตจะดีและรุ่งเรืองขึ้นทันตาเห็น ไปติดตามวิธีการขอขมาเทวดากันเลยว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

แนะนำภายหลังทำบุญเช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้นให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และ นำจรด ระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้นะคะ

นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จ บ ) นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง 5 พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ข อส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำ ลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับ พ ระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรดมาเป็น ทิพย์พยาน ข ออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่ อ….. ส กุ ล….. ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก ความทุ กข์ (เรื่องที่ประสบปัญหา) ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใดภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในภพภูมิใด

ข อให้ท่านจงมารับ กุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ข ออานิสงค์ผลบุญ ดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น โภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุบุญ

ก า รขอฝาก ผ่านบารมี ของพ ระแม่คงคา และ พ ระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก ก า รกรวด น้ำลงดิน กุศลจะส่งถึง เร็วกว่า การกรวดน้ำแห้ง คือ เพียง อธิษฐาน จิต สำหรับผู้ที่บารมี ยังไม่มากพอ (ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้ว นำไปรดลงดินที่ โ ค น ต้ น ไ ม้) ระ ห ว่ า ง ท่องคำกรวดน้ำ ด้านบน ให้เทน้ำลงดิน ตลอดจนจบ คำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อย เพียงใดให้เทให้หมดพร้อม กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้อง ให้หลงเหลือ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้เพียงแค่ขอขมาเทวดาประจำตัวของท่านตามวิธีที่แนะนำด้านบน หากใครเลื่อมใสศรัทธาก็ลองสวดภาวนาทำตามกันดูได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องหมั่นทำความดี คิดดี ทำดีและขยันทำมาหากิน รับรองว่าชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล