คนอื่นเอาของให้เรา แล้วเราเอาของนั้นไปให้คนอื่นต่อ ได้บุญไหม?

วันนี้ เรื่องเล่า มีข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับเรื่องบุญมากฝากกัน ช่วงสิ้นปีนี้ก็เป็นเทศกาลให้และรับของขวัญหลายคนคงจะได้รับของขวัญมามากมายและมีบางส่วนที่นำของที่ได้รับมาไปให้คนอื่นต่อ ซึ่งการที่เรานำขอที่เราได้รับมาไปให้คนอื่นต่อนั้นก็เป้นที่ข้องใจกันว่าสุดท้ายแล้วเราได้บุญหรือไม่ ไปร่วมหาคำตอบกันเลย

ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนของเรานำสิ่งของไม่ว่าจะเป็น อาหาร ผลไม้ ของกินของใช้ แล้วเรานำสิ่งของเหล่านั้นไปบริจาคให้กับคนอื่น ถือว่าสมควรอยู่ เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้ว และคนที่ให้ก็ได้บุญแล้ว และเรานำสิ่งของเหล่านั้นไปให้คนอื่นอีก เราก็ได้บุญ

อธิบายเกี่ยวกับบุญกรณีนี้ สมมติว่า นายแดง เอาผลไม้ให้นายดำ นายแดงได้บุญ ๑๐% แล้วนายดำเอาผลไม้นี้ไปให้นายขาวอีกต่อหนึ่ง นายดำก็ได้บุญ ๑๐% แต่ว่านายดำนี้จะเอาบุญนี้ส่งไปให้นายแดงก็ได้ เช่น นายดำแบ่งบุญผลไม้นี้ให้ ๔ % นายแดงก็จะได้รับบุญ ๔% แต่ไม่ใช่ว่านายแดงจะได้บุญเพิ่มเป็น ๑๔% เพราะวาระแตกต่างกัน นายแดงจะได้บุญ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกได้บุญ ๑๐% ครั้งที่ ๒ ได้บุญ ๔% จะถือว่าได้บุญเพิ่มเติม แต่ไม่ใช่บุญไปเพิ่มเติมของเก่า ไม่ใช่ครั้งเดียวกัน แต่จะเป็นบุญของใหม่ เพราะอยู่คนละวาระ โอกาสแตกต่างกัน

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดเตือนใจในการทำบุญว่าการที่เรานำของที่เขาให้เรามาแล้วเรานำไปให้คนอื่นต่ออีกทอดหนึ่งก็ได้บุญทั้งสองฝ่าย แต่ไม่ได้หมายความว่าคนแรกที่ให้ของเรามาจะได้บุญสองเท่า เพราะทั้งเราและเขาก็จะได้บุญเท่ากันเพราะของสิ่งนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วจะให้ใครก็ได้