“หลวงพ่อบ้านแหลม” ตำนานพระศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำคู่เมืองสมุทรสงคราม ขออะไรก็สมปรารถนา

วันนี้ เรื่องเล่า ขอเปิดตำนานพระศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม นั่นก็คือ “หลวงพ่อบ้านแหลม” นั่นเอง ซึ่งท่านได้ลอยในแม่น้ำแม่กลองมา ซึ่งพระลอยน้ำนั้นมีพี่นองทั้งหมด 5 องค์ ไปติดตามประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังกันเลย

หลวงพ่อบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร ศิลปะสุโขทัย องค์พระทำด้วยทองเหลือง สูงใกล้เคียงกับคนจริง (ประมาณ 170 เซนติเมตร) เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ถึงขนาดมีคำกล่าวว่า หากไปถึงเมืองสมุทรสงครามแล้วไม่ได้ไปกราบหลวงพ่อบ้านแหลม ก็เหมือนไม่ได้ไปเมืองสมุทรสงคราม

หลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระที่มีความเป็นมาร่วมกับหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร และหลวงพ่อโต วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม ทั้งยังเป็นองค์พระที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการขอพรให้สมปรารถนาเช่นเดียวกัน โดยนิยมบนบานขอพรด้วยละครและพวงมาลัย หรือบางครั้งก็มีการจุดประทัดแก้บนหากสมความปรารถนาแล้ว

และนอกจากการบนบานขอพรแล้ว ยังมีธรรมเนียมความเชื่อจากชาวประมงท้องถิ่นว่า หากอยากออกเรือเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากภยั นต ราย ค้าขายรุ่งเรือง ให้มาไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมก่อนออกเดินทาง ซึ่งความเชื่อนี้ยังได้รับการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้

ความเป็นมาของหลวงพ่อบ้านแหลม เป็นตำนานเล่าขานคู่กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา และหลวงพ่อโต วัดพลับพลาไชยชนะสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ โดยเชื่อกันว่าหลวงพ่อบ้านแหลมและพระพุทธรูปอีกสององค์ได้ลอยตามน้ำมาจนกระทั่งถึงบริเวณหน้าวัดศรีจำปา (หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร / วัดบ้านแหลม ในปัจจุบัน) ชาวบ้านได้อาราธนาท่านขึ้นมาประดิษฐานยังที่นี่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (บางตำนานเชื่อว่า พระพุทธรูปลอยน้ำนี้ ยังมีอีก 2 องค์คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม และหลวงพ่อเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งหมดเป็นองค์พระ 5 พี่น้อง)

นอกจากนี้ ยังมีอีกตำนานหนึ่ง เล่าถึงช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ว่าชาวประมงไปลากอวนหาปลาแถวลำน้ำแม่กลอง และได้พระพุทธรูปมาสององค์ องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่ง ภายหลังไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี ส่วนอีกองค์ที่เป็นพระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตร ได้อาราธนามาประดิษฐานยังวัดศรีจำปา ซึ่งก็คือวัดบ้านแหลม หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารในเวลาต่อมา

ส่วนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการสร้างหลวงพ่อบ้านแหลม ถึงแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน แต่จากหลักฐานพุทธลักษณะ ทำให้สันนิฐานได้ว่าหลวงพ่อบ้านแหลมน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย หรือก็คือไม่ต่ำกว่า 500 ปีมาแล้ว

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังของหลวงพ่อบ้านแหลม หากใครเลื่อมใสศรัทธาก็ไปสักการะบูชากันได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระเป็นเพียงแค่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล