“พวกท่านทั้งหลาย อย่ากอดขี้ กอดเยี่ยวเอาไว้เฉย ๆ มันไม่เกิดปัญญา” หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เกี่ยวกับกายนี้แหละสำคัญมาก ให้พิจารณากายมาฝากกัน เราทุกคนมีชีวิตเกิดมาได้นั้นมีส่วนประกอบ 5 อย่างที่รวมกันแล้วก่อให้เกิดเป็นคนและสัตว์ขึ้นมานั่นคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือในทางพระพุทธสาสนาเรียกว่า ขันธ์ 5 แต่ถ้าร่างกายนั้นอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นต้องรู้จักพัฒนาและยกอัตภาพให้กับร่างกายและจิตใจ ต้องทำอย่างไรไปติดตามคำสอนของหลวงปู่อ่อนกันเลย

หลวงปู่อ่อนได้ให้คำสอนไว้ว่า “…กายนี้แหละสำคัญมาก ให้พิจารณากาย พวกท่านทั้งหลาย อย่าได้นั่งเฝ้าร่างกายอยู่เฉย ๆ มันไม่เกิดปัญญา ปัญญามันเกิดจากการภาวนา คือ การอบรมจิต เพื่อจะทำลายกิเลสจริง ๆ จัง ๆ ยกอัตภาพร่างกายของเราขึ้นมาบ้างสิ อย่ากอดขี้ กอดเยี่ยวเอาไว้เฉย ๆ เราต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในขันธ์ทั้ง ๕ สู้กิเลสที่มันย่ำยีตัวเราอยู่นั้น ให้ทำความเพียรเพื่อทำลายกิเลส…”

ซึ่งคำสอนข้างต้นสามารถขยายความได้ดังนี้ คือ ” .. พวกท่านทั้งหลาย “อย่าได้นั่งเฝ้าร่างกายอยู่เฉย ๆ” มันไม่เกิดปัญญา “ปัญญามันเกิดจากการภาวนา” คือ “การอบรมจิต” เพื่อจะทำลายกิเลสจริง ๆ จัง ๆ นั้น “จะต้องดำเนินตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนพวกเราเอาไว้” เพื่อให้ดำเนินตาม

ไม่มีหลักอันใดจะวิเศษเหมาะสมยิ่งไปกว่า “หลักโอวาทของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนไว้แล้ว” ไม่ว่าพระ ไม่ว่าฆราวาส ท่านสอนให้รู้บ้างแล้ว ลงมือประพฤติปฏิบัติตามทันทีและ “อุบายวิธีที่พระองค์สอนไว้นั้นล้วนแต่เป็นอุบายวิธี เพื่อที่จะถอดถอนกิเลสให้หลุดหายไปทั้งนั้น” แต่เราไม่ค่อยจะศึกษาสำเหนียกกันเท่านั้นเอง “ยกอัตภาพร่างกายของเราขึ้นมาบ้างสิ อย่ากอดขี้ กอดเยี่ยวเอาไว้เฉย ๆ” .. ”

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดเตือนสติที่จะช่วยให้เรารู้จักพัฒนาร่างกายและความคิดโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาไว้เป้นหลักคือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทั้งสามข้อนี้อาจอนุมานเข้ากับ ศีล สมาธิ และปัญญา รับรองได้ว่าถ้ามี 3 สิ่งนี้ กิเลสก็ไม่สามารถมาครอบงำเราได้

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ