“ถ้ายังไม่เห็นโทษก็ละมันไม่ได้” หลวงปู่ชา สุภัทโท

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่ชา สุภัทโท เกี่ยวกับถ้ายังไม่เห็นโทษก็ละมันไม่ได้มาฝากกัน ทุกคนเกิดมาย่อมเคยทำทั้งความดีและความชั่วและมีทั้งคนที่แยกแยะผิดชอบชั่วดีออกและบางคนนั้นรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่ก็ยังคงทำผิดซ้ำเดิมเรื่อยไปเพราะยังไม่เคยเจอปัญหาที่เกิดจากการกระทำนั้นๆ เลยทำให้ยังไม่รู้สำนึกถึงโทษของมัน ไปติดตามอ่านข้อคิดเตือนใจดีๆจากหลวงปู่ชากันเลย

“ทุกคนโดยมากก็ต้องการความดี ต้องการความสุข “แต่ว่าไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นเหตุให้สุขให้ทุกข์เกิดขึ้นมาแค่นั้น” อะไรทุกอย่าง “ถ้าเรายังไม่เห็นโทษมัน เราก็ละมันไม่ได้” มันจะชั่วขนาดไหนก็ละมันไม่ได้ ถ้าเรายังไม่ได้เห็นโทษอย่างจริงจัง

“แต่เมื่อเราเห็นโทษอย่างแน่นอนจริง ๆ นั่นแหละ สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราถึงจะปล่อยได้วางได้” พอเห็นโทษอย่างแน่นอนจริง ๆ พร้อมกระทั่งเห็นประโยชน์ในการกระทำอย่างนั้น ในการประพฤติอย่างนั้น เปลี่ยนขึ้นมาทันทีเลย

อันนี้คนเราประพฤติปฏิบัติอยู่ ทำไมมันยังไปไม่ได้ ทำไมมันถึงวางไม่ได้ “คือมันยังไม่เห็นโทษอย่างแน่ชัด คือยังไม่รู้แจ้งนี่แหละ” รู้ไม่ถึงหรือรู้มืด มันจึงละไม่ได้ “ถ้ามันรู้แจ้งอย่างอรหันตสาวกหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ก็เลิกกันเท่านั้นแหละ” แก้ปัญหาหลุดไปทีเดียวแหละ ไม่เป็นของยากไม่เป็นของลำบาก .. ”

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงปู่ชา เพื่อให้ทุกคนพึงระวังการกระทำและคิดไตร่ตรองด้วยสติอยู่เสมอว่าสิ่งไหนควรทำหรือสิ่งไหนไม่ควรทำ สิ่งไหนผิดหรือสิ่งไหนถุก ให้คำนึงถึงโทษหรือบาปที่จะตามมาในอนาคตให้มากว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ลงไปแล้วจะมีคนเดือดร้อนกับการกระทำของเราหรือไม่ เมื่อตระหนักได้แล้วก็เลิกทำเสีย

“๘๔ พระธรรมเทศนา”
หลวงปู่ชา สุภัทโท