“คาถามหาเสน่ห์” แบบได้ผล เสริมความรัก ให้มีแต่คนรักคนเอ็นดู ช่วยเหลือ

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำพระคาถาสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมาฝากกันเหมาะสำหรับใครที่กำลังประสบแต่ปัญหา ไม่มีใครคอยช่วยเหลือ ทำดีเจ้านายก็ไม่เห็นแถมยังมีคนตั ดห น้าเอาความดีความชอบไปอีกให้ลองสวดภาวนาคาถานี้ดูแล้วจะช่วยให้เจ้านายเมตตากรุณา ชื่นชมและมอบหมายงานสำคัญๆให้ ทำให้เรามีผลงานเป็นหน้าเป็นตาของแผนกหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ช่วยได้ ไปติดตามกันเลยว่าต้องสวดภาวนาอย่างไรบ้าง

พระคาถามหาเสน่ห์ คาถารักใคร่-หลงรัก ใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ คาถาหลงรัก เป็นพระคาถามหาเสน่ห์ ใช้ภาวนากับสีผึ้งทาปาก เวลาติดต่อกับใครทำให้เกิดความรักใคร่จะเป็นมหานิยม มหาเสน่ห์ คนรักคนหลง คาถาเมตตามหาเสน่ห์ คาถาเมตตามหานิยม นับว่าเป็นคาถาที่มีพุทธคุณในด้านผู้คนนิยมเมตตาเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น การใช้คาถามหาเสน่ห์ เป็นการเพิ่มความมั่นใจในตนเอง ถ้าเรามีสมาธิและมั่นใจเรื่องแบบนี้ต้องประจักษ์ด้วยตนเอง: คาถา พระคาถาต่างๆ

ตั้งนะโม3จบ แล้วภาวนา พระคาถามหาเสน่ห์ ดังนี้ พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่ พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด ยะกระหวัดจิต……ชื่อนาม(ของคนที่เรารัก) ……รักอย่าละ ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ ฯ

คาถามหาเสน่ห์รักแท้ โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ (บริกรรมคาถานี้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา)

คาถามหาเสน่ห์ใจอ่อน ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง (ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้ หรือใครก็ตาม จะทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนทุกที)

คาถาเอ็นดูมหาเสน่ห์ วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหัง นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู (ให้ท่องคาถาก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้เกิด ความรักใคร่เอ็นดู)

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องการงานให้เจ้านายเมตตาช่วยเหลือในที่ทำงานหรือแม้แต่ช่วยในเรื่องของใครที่ยังโส ดสวดคาถานี้อาจได้พาให้พบเนื้อคู่ หากใครเลื่อ มใสศรัทธาก็ลองสวดภาวนากันได้ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล