ธรรมะสอนใจ ทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่กับ “คนที่เราเกลียด” โดย “ท่าน ว.วชิรเมธี”

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากท่าน ว.วชิรเมธี เกี่ยวกับการทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่กับ “คนที่เราเกลียด”มาฝากกัน คนที่อยู่ในสังคมนั้นมาจากเกิดมาจากร้อยพ่อพันแม่ ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะมีนิสัยเหมือนกันไปหมดทุกคน มันย่อมต้องมีคนที่ศีลเสมอกันและไม่เสมอกันปะปนกันไป อาจจะมีไม่ชอบหน้ากันบ้าง ไม่ถูกกันบ้างแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันคนพวกนี้ไป ไปติดตามข้อคิดดีๆ จากท่าน ว.วชิรเมธีกันเลย

ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ เขียนบทกวีไว้ว่า…”น้ำไหลอายุขัยก็ไหลล่วง ใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝัน ฆ่าชีวาคือพร่าค่าคืนวัน จะกำนัลโลกนี้มีงานใด” คนเราไม่ควรพรากเวลาอันสูงค่าด้วยการปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของความชอบ ความชัง มากนัก เพราะถ้าเราวิ่งตามกิเลส กิเลสก็จะพาเราวิ่งทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปไม่รู้จบ กิเลสไม่เคยเหนื่อย แต่ใจคนเราสิจะเหนื่อยหนักหนาสาหัสไม่รู้กี่เท่าควรคิดเสียใหม่ว่า เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะชอบหรือไม่ชอบใคร หรือเพื่อที่จะให้ใครมาชอบหรือมาชัง แต่เราเกิดมาสู่โลกนี้เพื่อทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะทำ เอาเวลาที่รู้สึกแย่ๆ กับคนอื่นนั้น หันกลับมามองตัวเองดีกว่า ชีวิตนี้เรามีอะไรบ้างที่เป็นแก่นสาร มีงานอะไรบ้างที่เราควรทำ? นอกจากนั้นก็ควรมองกว้างออกไปอีกว่าเราได้ทำอะไรไว้ให้แก่โลกบ้างแล้วหรือยัง?

คนทุกคนนั้นต่างก็มีดีมีเสียอยู่ในตัวเอง ถ้าเราเลือกมองแต่ด้านเสียของเขา จิตใจของเราก็เร่ าร้อ น หม่ นไ ห ม้ เวลาที่เสียไปเพราะมัวแต่สนใจด้านไม่ดีของคนอื่น ก็เป็นเวลาที่ถูกใช้ไปอย่างไร้ค่า บางทีคนที่เราลอบมอง ลอบรู้สึกไม่ดีกับเขานั้น เขาไม่เคยรู้สึกอะไรไปด้วยกันกับเราเลย เราเผ าตัวเราเองอยู่ฝ่ายเดียวด้วยความหงุ ดหงิ ด ขัดเคื องและอารมณ์เสีย วันแล้ววันเล่า สภาพจิตใจแบบนี้ไม่เคยทำให้ใครมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาได้เลย

ลองเปลี่ยนวิธีคิด วิธีมองโลกเสียใหม่ดีกว่า คิดเสียว่าคนเราไม่มีใครดีพร้อมหรือ เลวไม่มีที่ติไปเสียทั้งหมดหรอก เราอยู่ในโลกกันคนละไม่กี่ปี ประเดี๋ยวเดียวก็จะล้ มหายตายจากกันไปหมดแล้ว มาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระทำไม อะไรที่ควรทำก็รีบทำเถิดปล่อยวางเสียบ้าง ความโกรธ ความเกลียดนั้นไม่มีคุณค่าอะไรต่อชีวิตอันแสนน้อยนิดนี้เลย มุ่งไปข้างหน้า ไปหาสิ่งที่มีคุณค่าให้ชีวิตดีงามดีกว่าวิธีที่แนะนำทั้งหมดนั้น นักภาวนาเรียกว่า ”การกลับมาอยู่กับตัวเอง” กล่าวคือ… ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอยู่กับคนที่ไม่ถูกโฉลก แทนที่จะปล่อยใจให้อยู่กับ ความรู้สึกแย่ๆ ไปตลอด ก็ควรหันกลับเข้ามา ”มองด้านใน”

แก้ไขที่ตัวเอง อย่ามุ่งแก้ไขที่คนอื่นเพราะยิ่งพยายามแก้ไขคนอื่น ก็ยิ่งยุ่งเหมือนลิงทอดแห ยิ่งเราให้ความสำคัญกับคนที่เราเกลียดมากเท่าใด สภาพจิตใจก็ยิ่งแย่ลงมากเท่านั้นวิธีที่ดีที่สุดในการอยู่กับคนที่เรารู้สึกไม่ดีหรือเป็นปฏิปักษ์ก็คือ… “การดึงความรู้สึกจากเขามาอยู่เราทุกขณะ” หรือถ้าเช่นนั้นก็ย้ายตัวเองออกไปเสียจากสภาพแวดล้อมเช่นนั้นให้เร็วที่สุดอย่าอยู่นานจนทุกข์นั้นกลัดหนองเป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์ ปราชญ์จีนบอกว่า ”ถ้ามีขุนเขาขวางท่านอยู่ข้างหน้า อย่าเสียเวลาย้ายขุนเขา แต่จงย้ายตัวเอง ” ดังนั้น เราควรจะย้ายภูเขาที่อยู่ข้างในหรือจะย้ายภูเขาที่อยู่ข้างนอก?

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีๆ ที่ได้จากท่านว.วชิรเมธี การที่เราจะอยู๋กับคนที่เราเกลียดได้นั้นต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวเราอเองก่อนเพราะเราไม่สามารถบังคับคนอื่นให้มีนิสัยหรือทำตัวให้ถูกใจเราได้ดังนั้น การเริ่มต้นเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนนั้นเป็นสิ่งที่พึงกระทำเมื่อเรารู้จักปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดและพยายามเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นเป้นและไม่เก็บสิ่งไม่ดีของเขามาใส่ใจเท่านี้ใจเราก็เป็นสุขได้