“อำนา จวาสนา ต้องอาศัยความเพียร” หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ จากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เกี่ยวกับอำน าจวาสนา ต้องอาศัยความเพียรมาฝากกัน บางคนอาจจะมีความสุขและความพึงพอใจในวิถีชีวิตของตน แต่หลาย ๆคนยังคงสับสนกับชีวิตที่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไรนัก บางคนอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเสี ยใหม่ อยากเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่ง ไปติดตามกันเลยว่าถ้าอยากมีอำนาจวาสนาดีแบบคนอื่นเขานั้นต้องทำอย่างไร

” การสร้างวาสนาให้สมบูรณ์ขึ้นมา “ให้มีอำนาจวาสนามาก ก็สร้างที่ตัวเราเอง” สร้างทีละเล็กละน้อย สร้างไม่หยุดไม่ถอยก็สมบูรณ์ไปเอง เช่นเดียวกับปลว กมันสร้าง “จอ มปล วก” ได้ใหญ่โตขนาดไหน ขุ ดเป็นเดือน ๆ ก็ไม่รา บ เมื่อจะ ขุ ดให้มันรา บเหมือนที่ดินทั้งหลาย “ฟั นมันสองซี ่เท่านั้นแหละ มันสามารถสร้างจอ มปล วกได้เกือบเท่าภูเขา” นี่แหละความพากเพียรของมัน

เรามีความสามารถฉลาดในอุ บา ยวิธีต่าง ๆ ยิ่งกว่าปล วก “ฟั นเราก็หลายซี ่กำลังของเราก็มากยิ่งกว่าปล วก” ทำไมเราจะสร้างตัวเราให้มีความสูงเด่นขึ้นไม่ได้ “ถ้าเรามีความเพียรเหมือนกับปล วกน่ะ! นอกจากไม่เพียรเท่านั้นจึงจะสู ้มันไม่ได้” ต้องสร้างให้สูงได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียร จะหนีความเพียรไปไม่พ้น .. ”

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดเตือนใจดีๆ ว่าถ้าอยากมีอำนาจวาสนาดีอย่างคนอื่นเขา เราต้องใช้ความพากเพียรของตัวเองนี่แหละสร้างขึ้นมา หากเรามีความพยายาม มีจุดมุ่งหมาย ตั้งมั่น ทุกสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั้นสามารถสำเร็จสมหวังดังใจได้อย่างแน่นอน ความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้า คนเราถ้าเกีย จคร้ านในการประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็ยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้ จงขยันทำมาหากินอย่าหวังแต่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ท่านต้องลงมือทำด้วยตัวเอง

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน