เพียงจิตคิดมิชอบเท่านั้น ก็บาปแล้ว

วันนี้ เรื่องเล่า ขอแนะนำข้อคิดเตือนสติดีๆ เกี่ยวกับการความดีที่ทำแล้วได้ผลใหญ่มาฝากกัน เข้าใจว่าจิตของคนเรามันมีปกติคิดไปในเรื่องไม่ดีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เนืองด้วยจิตมีอวิชชาคือความไม่รู้ จึงไหลไปหากิเลส โลภ โกรธหลงอยู่ตลอด ในสมองของคนเรานั้นเหมือนความคิดมักจะถูกแบ่งฝั่งเป้นฝั่งนางฟ้ากับฝั่งซาตาน เพราะบางครั้งความคิดก็เกิดขัดแย้งกันเองในจิตใจ อีกฝ่ายคิดชั่วเป็นบาป แต่อีกฝ่ายคิดดีเป็นบุญ แต่ใครเลยจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเพียงแค่คิดไม่ดีก็เป็นบาปแล้ว เพียงแค่จิตเราเอนเองไปทางไม่ดีก็ส่งผลให้เราสะสมบาปมากขึ้น ไปติดตามเรื่องราวดีๆ ช่วยเตือนสติกันเลย

ความดีที่ทำแล้วได้ผลใหญ่ มีเจตนาเป็นที่ตั้ง หากเจตนานั้นเป็นไปในทางที่ผิด ก็มีผลใหญ่ได้เหมือนกัน มีเรื่องเล่า ในสมัยหนึ่ง มีขุนนางท่านหนึ่ง ได้ถู ก ยมบาล ลา กตัวไปนรถ ได้นำบั ญชีดำมาตรว จสอ บดูว่าทำอะไรผิดไป ปรากฏว่ามีความผิดมากว่าความดี ขุนนางจึงได้ถามย มบาลว่า ทำไมความผิดของเขาถึงได้มากกว่าความดี ทั้งที่ตนมีอายุ แค่ 21 ปี เท่านั้นเอง

ย มบาลได้ตอบว่า “เพียงจิตคิดมิชอบเท่านั้น ก็บาปแล้ว” จะถูกบันทึกไว้ในจิตของเราเอง จะเป็นเงาตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่ง ทุกที่ที่เราเดิน ทุกที่ ที่เราไป มันจะถูกสะสมและตามให้ผลทุกภ พทุกชาติที่เราเกิด ตายไปก็ยังตามให้ผลในนร ก ในสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า มโ นกรรมนั้นเป็นบาปมากกว่ากรรมทาง กายกรรม วจีกรรม ฉะนั้น ความคิดของเราเป็น ดา ปสองค ม คิดดีย่อมได้ดี คิดไม่ดีย่อมได้ไม่ดี

แล้วความคิดของเราในแต่ละวัน ผุ ดขึ้นมาจากสมองมากกว่า 10,000 เรื่องต่อวัน คุณจะควบคุมได้อย่างไร บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคิดอะไรไว้บ้าง ถูกบันทึกอยู่ตลอดเวลา พระอรหัตผล ความคุมความคิด 10,000 กว่าเรื่องได้ ด้วยการฝึกจิต แล้วพวกเราละ ไม่เคยฝึก แล้วจะปล่อยเวลาให้ว่างอยู่ใยรีบฝึ กจิตให้คิดดีเข้าไว้ คิดใหญ่ผลย่อมใหญ่ ความคิดอะไรก็ตามที่ทำแล้วเพื่อช นห มู่มาก ความดีนั้นจะยิ่งใหญ่หลวงเกินบรรยาย ถึงขนาดให้ผลข้ามภ พข้ามชาติ บางทีเป็นถึงพระอรหัตผลแล้ว แต่ความดีที่ทำไว้ก็ยังคงอยู่….

และนี่เป็นอีกหนึ่งข้อคิดเตือนสติดีๆเกี่ยวกับการคิดเป็นกุศลและอ กุศล ดั่งที่เขาว่ากันว่าคิดดีได้ดี คิดชั่วได้ชั่ว แค่คิดไม่ดีก็ผิดแล้วเพราะเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเอง แม้จะได้ไม่ลงมือทำสิ่งที่คิดไม่ดีก็ตาม เพราะใจคิดไม่ดีไปแล้วทำให้จิตใจไหลไปอยู่ในฝั่งกิเลสดังนั้นจะไปนร กหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับวิถีจิตดวงสุดท้าย แล้วก็บุญกรรมที่ทำมา ถ้าทำดีคิดดีมามากก็มีโอกาสไปสุขค ติ ถ้าทำชั่วคิดชั่วมามากก็มีโอกาสไปนร ก