เปิดชีวะประวัติ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เแป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่ทุคคนรู้จักกันดี สำหรับ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ได้มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 8.37 น. วันที่ 25 ม.ค. 59 ที่โรงพย าบาลศิริราช ด้วยอาการปอดอักเสบ สำหรับประวัติท่านนั้น พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม อายุ 87 ปี เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2471 ที่ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โยมบิดาชื่อแพ โยมมารดาชื่อ เจิม จรรยารักษ์ ซึ่งมีอาชีพค้าขาย มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 5 ท่านเคยศึกษาดนตรีไทยมีปี่พาทย์มอญ แตรวงเครื่องสาย การประพันธ์บทขับร้อง จากโยมบิดากับคุณหลวงธารา


ต่อมาคุณปู่ พ.ต.หลวงธารา ได้นำพระคุณเจ้าเข้าฝากตัวกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนนายตำรวจ พระคุณเจ้าศึกษาอยู่ประมาณ 1 เดือน จึงขอลาออกเนื่องจากไม่ถูกอัธยาศัยในวิชานี้ ต่อมาท่านอุปสมบทวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 พรรษา 67 โดยมีท่านเจ้าคุณพรหมนคราจารย์ วัดแจ้งพรหมนครเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูถาวรวิริยคุณ วัดพุทธารามเป็นกรรมวาจาจารย์


หลวงพ่อจรัญได้ศึกษาพระธรรมวินัย วิปัสสนากรรมฐานโดยปีพ.ศ. 2491 ศึกษาพระธรรมวินัย ณ สำนักพรหมบุรี พ.ศ.2492 สอบนักธรรมโทสนามหลวงได้ที่วัดแจ้งพรหมนคร พ.ศ. 2493 ศึกษาวิชากรรมฐานกับพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) อ.หนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2494 ศึกษาวิชากรรมฐานกับหลวงพ่อลี และท่านเจ้าคุณอริยคุณาธร จ.ขอนแก่น พ.ศ.2495 ศึกษาการทำพระเครื่องและเครื่องรางของขลัง, น้ำมันมนต์กับหลวงพ่อจง วัดหน้าต่าง จ.อยุธยา และพระครูวินิจสุตคุณ, หลวงพ่อสนั่น วัดเสาธงทอง จ.อ่างทอง หลวงพ่อจาด วัดบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี


พ.ศ. 2496 ศึกษาวิชาสมถวิปัสสนา กับพระภาวนาโอกาสลเถร (สด จันทสโร) หรือหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี พ.ศ. 2497 ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับเจ้าคุณอาจารย์พระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุ จ.พระนคร พ.ศ. 2498 ศึกษาพระอภิธรรมกับอาจารย์เตชิน (ชาวพม่า) วัดระฆัง จ.ธนบุรี และได้ศึกษาการพยากรณ์จากสมเด็จพระสังฆราชวัดสระเกศฯ จ.พระนคร ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกับอาจารย์ พ.อ.ชม สุคันธรัต หลังจากนั้นท่านได้เดินธุดงค์รอนแรมหาที่สงบ เพื่อจำศีลภาวนาตามป่าเขาลำเนาไพรทางภาคเหนือ

หลวงพ่อจรัญเป็นพระภิกษุชาวไทยในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 โดยในปีพ.ศ. 2501 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูปลัดจรัญ ฐิตธัมโม พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พระครูภาวนาวิสุทธิ์ ต่อมาพ.ศ. 2525 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชทินนามเดิมที่พระครูภาวนาวิสุทธิ์

หลังจากนั้นพ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาวิสุทธิคุณพ.ศ. 2535 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสุทธิญาณมงคล พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสิงหบุราจารย์ และพ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมสิงหบุราจารย์


สำหรับตำแหน่งการปกครองทางสงฆ์ พ.ศ. 2500 ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2541 ได้รับพระบัญชาเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2542 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2552 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2557 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3

หลวงพ่อจรัญเป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม โดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบและนับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน 4 แบบพองหนอ-ยุบหนอ

นอกจากนี้ หลวงพ่อจรัญยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วย สำหรับแนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนานั้นหลวงพ่อจรัญยึดหลักจะใช้หนี้โลกมนุษย์ด้วยการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจะไม่ขอสร้างวัตถุอีก